Na Macu nemožno odosielať e-maily

Pozrite si stavové správy, z ktorých sa dozviete viac o probléme a postupe pri jeho odstraňovaní.

Ak je Mac pripojený na internet, no zrazu prestane posielať e-maily, všeobecne platí, že by ste to mali skúsiť neskôr a v prípade potreby riešiť problém s poskytovateľom e-mailových služieb. Ak používate aplikáciu iCloud Mail od spoločnosti Apple, prečítajte si, ako odstraňovať problémy s aplikáciou iCloud Mail.

Zobrazenie stavových správ

Vedľa priečinka prijatých správ na postrannom paneli aplikácie Mail alebo v pravom hornom rohu okna aplikácie Mail sa môže zobraziť stavová ikona, napríklad blesk alebo symbol upozornenia. Po kliknutí na ňu získate ďalšie informácie.

  • V prípade stavu Sieť je odpojená sa uistite, že je Mac pripojený na internet, a potom operáciu zopakujte.
  • V prípade stavu Prihlásenie zlyhalo overte u poskytovateľa e-mailových služieb, či máte v Macu správne nastavený účet.
  • Ak vás aplikácia Mail požiada o heslo, no zadanie hesla nepomôže, zistite, prečo poskytovateľ e-mailových služieb heslo odmieta.
  • Ak je e-mailová služba dočasne nedostupná, je možné, že poskytovateľ e-mailových služieb má na webových stránkach príslušnú stavovú správu. Príklad: Na stavovej stránke systémov spoločnosti Apple je uvedený stav služby iCloud Mail. Stavové stránky sú k dispozícii aj pre iné e-mailové služby, napríklad Gmail alebo Outlook. Niektoré krátke výpadky sa na stránke so stavom systémov nemusia objaviť, preto môže byť vhodné niekoľko hodín počkať a potom pokus zopakovať.

Test s použitím webového rozhrania pošty

Mnohí poskytovatelia e-mailových služieb ponúkajú webové rozhranie pošty, ktoré umožňuje prácu s e-mailami vo webovom prehliadači, ako je Safari, namiesto e-mailovej aplikácie, ako je Mail. Ak napríklad používate účet služby iCloud Mail, môžete na odosielanie a prijímanie e-mailov využívať stránku iCloud.com.

Webové rozhranie pošty predstavuje vhodný spôsob overenia platnosti vášho účtu. Umožňuje prihlásiť sa doň prostredníctvom webu, neznamená to však, že máte v aplikácii Mail účet nastavený správne. Poskytovateľ e-mailových služieb vám môže pomôcť s overením nastavení e-mailu a zistením prípadných ďalších problémov, ktoré môžu mať vplyv na odosielanie alebo prijímanie e-mailov.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: