Na Macu nemožno odosielať alebo prijímať e-maily

Ak v aplikácii Mail na Macu zrazu nie je možné odosielať alebo prijímať e-maily, postupujte podľa týchto krokov.

Ak je Mac pripojený k internetu, ale aplikácia Mail už neposiela ani neprijíma e-mailové správy, problém môže byť na strane vášho poskytovateľa e-mailovej služby. Prípadne môžu byť príčinou chýbajúce alebo zastarané nastavenia v časti Účty nastavení aplikácie Mail (Mail > Nastavenia).

Ak Mail hlási problém s poštovým serverom alebo sieťou

Mail môže hlásiť, že sa nemôže pripojiť pre problém s poštovým serverom alebo sieťou. Hlásenie môže napríklad uvádzať uplynutie časového limitu pripojenia alebo priveľa simultánnych pripojení:

 Upozornenie na nemožnosť pripojiť sa

Ak máte pripojenie k internetu, ktorého limit však uplynul, váš poskytovateľ e-mailu má možno výpadok služby. Kontaktujte ho a požiadajte o pomoc alebo skontrolujte jeho webovú stránku o stave systému. Stránka spoločnosti Apple o stave systému zobrazuje stav služby iCloud Mail a ďalších služieb. Stránky stavu sú dostupné napríklad aj pre Gmail a Outlook.

Ak sa v hlásení uvádza počet simultánnych pripojení, znamená to, že príliš veľa vašich zariadení naraz používa váš e-mailový účet. Zavrite aplikáciu Mail na niektorom z ostatných zariadení.

Ak Mail požaduje heslo vášho e-mailu

Ak Mail hlási, že váš účet sa zdá byť offline

Mail môže hlásiť, že váš účet sa zdá byť offline pre problém so sieťou.

 Upozornenie na online stav

Ak máte pripojenie k internetu, ale váš účet sa zdá byť offline, nastavenia vášho e-mailu už možno nie sú správne. Ak si chcete pozrieť aktuálne nastavenia v aplikácii Mail, v menu Mail vyberte položku Nastavenia, kliknite na položku Účty a potom vyberte svoj e-mailový účet.

Mac automaticky používa správne nastavenia účtu pre mnohých poskytovateľov e-mailu. Môžete použiť funkciu Vyhľadanie nastavení aplikácie Mail na zobrazenie týchto nastavení alebo môžete získať nastavenia priamo od svojho poskytovateľa e-mailu. Potom ich porovnajte s nastaveniami zobrazenými v nastaveniach aplikácie Mail. 

Ak vám e-mail nepríde ihneď, ako ho očakávate

Doručenie prichádzajúceho alebo odchádzajúceho e-mailu môže trvať dlhšie, než očakávate, alebo môže byť na jednom zariadení doručený skôr, než je doručený na druhom zariadení.

Doručovanie e-mailov plánuje váš poskytovateľ e-mailu a na čas doručenia môže mať vplyv aj poskytovateľ internetu. Ak sa často vyskytujú omeškania e-mailov, kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailu alebo poskytovateľa internetu. Ak k omeškaniam dochádza iba pri komunikácii s konkrétnou osobou, možno je potrebné, aby svojho poskytovateľa e-mailu alebo poskytovateľa internetu kontaktovala táto osoba.

Ak naďalej nemôžete posielať alebo prijímať e-maily

  1. Uistite sa, že máte nainštalované najnovšie aktualizácie softvéru pre Mac, a to osobitne v prípade, že sa problém vyskytol ihneď po nainštalovaní predošlej aktualizácie.
  2. V systéme OS X El Capitan alebo novšom sa vám môže zobrazovať ikona v stavovom riadku a stručná chybová správa v pravom hornom rohu okna aplikácie Mail pod vyhľadávacím poľom. V správe sa môže uvádzať napríklad, že „Sieť je odpojená“ alebo „Prihlásenie zlyhalo“. Kliknutím na správu zobrazíte ďalšie podrobnosti o probléme.
  3. Skontrolujte svoje pripojenie pomocou funkcie Kontrola pripojenia pre Mail. Prostredníctvom nej sa o probléme možno dozviete viac.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: