Ako postupovať po zmene účtu Apple ID alebo hesla

Keď si zmeníte účet Apple ID alebo heslo, pravdepodobne si budete musieť aktualizovať prihlasovacie údaje vo všetkých službách Apple, ktoré používate.

Podľa nasledujúceho zoznamu môžete skontrolovať, či vo všetkých obchodoch a službách používate aktualizované prihlasovacie údaje. Tieto kroky môžete použiť na prihlásenie v iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC a Apple TV.

V niektorých prípadoch stačí aktuálny účet Apple ID alebo heslo v zariadení aktualizovať až pri ďalšej výzve na prihlásenie do príslušného obchodu alebo služby. Ak však dané služby používate na zdieľanie informácií alebo komunikáciu s ostatnými, mali by ste účet Apple ID alebo heslo aktualizovať okamžite.

Programy vývojárov Apple

Nemusíte robiť nič. Do 24 hodín od zmeny účtu Apple ID alebo hesla sa táto zmena automaticky prejaví aj v programoch vývojárov Apple.

Apple Online Store

Aktualizujte si účet Apple ID a heslo v iPhone, iPade, iPode touch, Macu a PC.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iTunes a App Store.

 • Ak ste odhlásený, zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, klepnite naň a potom klepnite na položku Odhlásiť sa. Potom zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Mac so systémom OS X Mountain Lion alebo novším alebo PC so systémom Windows

 1. Prejdite na webovú stránku spoločnosti Apple.
 2. Kliknite na ikonu ikona nákupnej tašky a potom na ikonu ikona ozubeného kolesa Účet.
 3. V časti Nastavenia účtu kliknite na položku Apple ID a heslo.
 4. Zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Služby obchodu Apple Store

Keď si budete vytvárať rezerváciu pri Genius Bare alebo rezerváciu v programe Workshop, Business či Joint Venture, zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID a hesla. 

Webová stránka a komunity podpory spoločnosti Apple

Prejdite na webovú stránku podpory spoločnosti Apple.

 • Ak ste odhlásený, pri ďalšom použití funkcie stránky, ktorá vyžaduje prihlásenie, zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo. Výzva na prihlásenie sa napríklad zobrazí, keď budete chcieť zobraziť otvorený prípad.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, kliknite na položku Odhlásiť sa a opätovným kliknutím na položku Odhlásiť sa potvrďte svoju voľbu. Pri ďalšom použití funkcie, ktorá vyžaduje prihlásenie, zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Prejdite na webovú stránku komunít podpory Apple.

 • Ak ste odhlásený, kliknite na položku Sign in (Prihlásiť sa) a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, kliknite na položku Sign out (Odhlásiť sa), potom kliknite na položku Sign in (Prihlásiť sa) a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

FaceTime

Aktualizujte si účet Apple ID a heslo v iPhone, iPade, iPode touch a Macu.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Prejdite do menu Nastavenia > FaceTime.

 • Ak ste v iPhone alebo iPode touch odhlásený, klepnite na položku „Pre FaceTime použite svoje Apple ID“·a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo. V iPade stačí zadať aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, klepnite naň a potom klepnite na položku Odhlásiť sa. V iPhone alebo iPode touch klepnite na položku „Pre FaceTime použite svoje Apple ID“ a prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného účtu Apple ID a hesla. V iPade stačí zadať aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Mac so systémom OS X Mountain Lion alebo novším

 1. Otvorte aplikáciu FaceTime.
 2. Vyberte položky FaceTime > Nastavenia.
  • Ak ste odhlásený, zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
  • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte ho a kliknite na položku Odhlásiť sa. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, znova kliknite na položku Odhlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

iCloud

Aktualizujte si účet Apple ID a heslo v iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC a Apple TV.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno]. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iCloud.

 • Ak ste odhlásený, zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo. Po prihlásení sa v zariadení automaticky zobrazia dáta v službe iCloud.
 • Ak ste stále prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID:
  1. Odrolujte nadol, klepnite na položku Odhlásiť sa a potom postupujte podľa krokov na obrazovke. Môže byť potrebné zadať heslo. Vaše dáta zostanú v službe iCloud a v zariadení sa aktualizujú po opätovnom prihlásení do služby iCloud.
  2. Zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo. 

Ak ste e-mailovú adresu svojho účtu Apple ID* aktualizovali ešte pred odhlásením zo služby iCloud a zariadenie vás opakovane vyzýva na zadanie hesla predchádzajúceho účtu Apple ID, môžete svoj účet Apple ID dočasne zmeniť, aby ste sa mohli prihlásiť.

Mac

Ak používate systém macOS Catalina, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Apple ID a potom kliknite na položku iCloud. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku iCloud.

 • Ak ste odhlásený, prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného účtu Apple ID a hesla. Po prihlásení sa v zariadení automaticky zobrazia dáta v službe iCloud.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID:
  1. Kliknite na položku Odhlásiť sa. V závislosti od toho, ktoré funkcie služby iCloud máte zapnuté, sa zobrazí výzva, či chcete vytvoriť kópie svojich dát v službe iCloud (Kontakty, Kalendár, Pripomienky, Záložky, Fotostream) alebo ich z Macu vymazať. Vaše dáta zostanú v službe iCloud a v zariadení sa aktualizujú po opätovnom prihlásení do služby iCloud.
  2. Prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného účtu Apple ID a hesla. 

PC so systémom Windows

Otvorte aplikáciu iCloud pre Windows a kliknite na položku Odhlásiť sa.

 • Ak ste odhlásený, prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného účtu Apple ID a hesla. Po prihlásení sa v zariadení automaticky zobrazia dáta v službe iCloud. 
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID:
  1. Kliknite na položku Odhlásiť sa. V závislosti od toho, ktoré funkcie služby iCloud máte zapnuté, sa zobrazí výzva, či chcete vytvoriť kópie svojich dát v službe iCloud (Kontakty, Kalendár, Pripomienky, Záložky, Fotostream) alebo ich z PC vymazať. Kliknite na položku Vymazať. Vaše dáta zostanú v službe iCloud a v zariadení sa aktualizujú po opätovnom prihlásení do služby iCloud.
  2. Prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného účtu Apple ID a hesla.

Apple TV

Ak chcete v Apple TV HD prehrávať obsah z Macu alebo PC, prejdite do menu Nastavenia > Účty > iCloud. V Apple TV (3. generácia alebo v staršom modeli) prejdite do menu Nastavenia > iCloud.

 • Ak ste odhlásený, vyberte položku Prihlásiť sa. Zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v obchode iTunes Store. Ak v službe iCloud a obchode iTunes Store používate rovnaký účet Apple ID, vyberte možnosť Áno.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte položku Odhlásiť sa a potom vyberte položku Prihlásiť sa. Zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID, ktorý používate v obchode iTunes Store. Ak v službe iCloud a obchode iTunes Store používate rovnaký účet Apple ID, vyberte možnosť Áno.

App Store, Books Store a iTunes Store

Aktualizujte si účet Apple ID a heslo v iPhone, iPade, iPode touch, Macu, Apple TV alebo PC so systémom Windows. Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším aplikácia iTunes obsahuje iTunes Genius, iTunes Home Sharing, iTunes Match, iTunes Store a iTunes U. Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte namiesto iTunes aplikáciu Apple Music, Apple TV alebo Apple Podcasts.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší, prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > iTunes a App Store.

 • Ak ste odhlásený, zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, klepnite naň a potom klepnite na položku Odhlásiť sa. Potom zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Mac

Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte aplikáciu Apple Music, Apple TV alebo Apple Podcasts.

 • Ak ste odhlásený, vyberte položky Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte položky Účet > Odhlásiť sa. Potom vyberte položky Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo. 

Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším otvorte iTunes.

 • Ak ste odhlásený, vyberte položky Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte položky Účet > Odhlásiť sa. Potom vyberte položky Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo. 

Otvorte Apple Books.

 • Ak ste odhlásený, vyberte položky Obchod > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte položky Obchod > Odhlásiť sa. Potom vyberte položky Obchod > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Otvorte aplikáciu App Store.

 • Ak ste odhlásený, kliknite na položku Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte položky Obchod > Odhlásiť sa, kliknite na položku Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Apple TV

V Apple TV HD prejdite do menu Nastavenia > Účty > iTunes a App Store. V Apple TV (3. generácia alebo v staršom modeli) prejdite do menu Nastavenia > iTunes Store.

 • Ak ste odhlásený, vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte položku Odhlásiť sa. Potom vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

V prípade Domáceho zdieľania v Apple TV HD prejdite do menu Nastavenia > Účty > Domáce zdieľanie. V Apple TV (3. generácia alebo v staršom modeli) prejdite do menu Nastavenia > Počítače. Potom vyberte položku Vypnúť Domáce zdieľanie. Po zobrazení výzvy na potvrdenie vyberte možnosť Vypnúť. Potom vyberte možnosť Zapnúť Domáce zdieľanie a zadajte aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Smart TV alebo zariadenie na streamovanie médií

Otvorte aplikáciu Apple Music, Apple TV alebo Apple Podcasts.

 • Ak ste odhlásený, vyberte položku Nastavenia a potom položku Účet > Prihlásiť sa. 
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte položku Nastavenia a potom položku Účet > Odhlásiť sa. Potom vyberte položku Nastavenia, vyberte položku Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo. 

PC so systémom Windows

Otvorte aplikáciu iTunes.

 • Ak ste odhlásený, vyberte položky Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, vyberte položky Účet > Odhlásiť sa. Potom vyberte položky Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Pracovné pozície v spoločnosti Apple

Prejdite na stránku vyhľadávania pracovných pozícií v spoločnosti Apple a kliknite na položku My Profile (Môj profil).

 • Ak ste odhlásený, kliknite na položku Prihlásiť sa a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, kliknite na položku Sign Out (Odhlásiť sa). Potom kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa) a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Správy

Keď si aktualizujete účet Apple ID, vaši priatelia budú dostávať nové správy z vášho aktualizovaného účtu Apple ID. Staré správy sa neodstránia.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Prejdite do menu Nastavenia > Správy a klepnite na položku Odosielanie a prijímanie.

 • Ak ste v iPhone alebo iPode touch odhlásený, klepnite na položku „Apple ID pre iMessage“ a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID a heslo. V iPade stačí zadať aktualizovaný účet Apple ID alebo heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, klepnite naň a potom klepnite na položku Odhlásiť sa. V iPhone alebo iPode touch klepnite na položku „Apple ID pre iMessage“ a zadajte svoj aktualizovaný účet Apple ID alebo heslo. V iPade stačí zadať aktualizovaný účet Apple ID a heslo.

Mac so systémom OS X Mountain Lion alebo novším

Otvorte aplikáciu Správy, vyberte položku Správy > Nastavenia, kliknite na tab Účty a zo zoznamu účtov vyberte svoj účet Apple ID.

 • Ak ste odhlásený, prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného účtu Apple ID a hesla.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho účtu Apple ID, kliknite na položku Odhlásiť sa a opätovným kliknutím na položku Odhlásiť sa potvrďte po zobrazení výzvy svoju voľbu. Prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného účtu Apple ID a hesla.

Program hromadných nákupov

Ak ste si zmenili účet Apple ID alebo heslo a ste zaregistrovaný v programe hromadných nákupov, požiadajte o pomoc podporu spoločnosti Apple. Zmena účtu Apple ID alebo hesla vám znemožní prihlásiť sa do nákupného účtu, nakupovať a získať prístup k predchádzajúcim nákupom.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

* V kontinentálnej Číne a Indii môžete používať ako účet Apple ID svoje telefónne číslo.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: