Ako postupovať po zmene Apple ID alebo hesla

Keď si zmeníte Apple ID alebo heslo, pravdepodobne si budete musieť aktualizovať prihlasovacie údaje vo všetkých službách Apple, ktoré používate.

Podľa nasledujúceho zoznamu môžete skontrolovať, či vo všetkých obchodoch a službách používate aktualizované prihlasovacie údaje. Tieto kroky môžete použiť na prihlásenie na iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC a Apple TV.

V niektorých prípadoch stačí aktualizovať si Apple ID alebo heslo na zariadení až pri ďalšej výzve na prihlásenie do príslušného obchodu alebo služby. Ak však dané služby používate na zdieľanie informácií alebo komunikáciu s ostatnými, mali by ste si Apple ID alebo heslo aktualizovať okamžite.

Programy vývojárov Apple

Nemusíte robiť nič. Do 24 hodín od zmeny Apple ID alebo hesla sa táto zmena automaticky prejaví aj v programoch vývojárov Apple.

Apple Online Store

Aktualizujte si Apple ID a heslo na iPhone, iPade, iPode touch, Macu a PC.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší, prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite na Nastavenia > iTunes a App Store.

 • Ak ste odhlásený, zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, klepnite naň a potom klepnite na Odhlásiť sa. Potom zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

Mac so systémom OS X Mountain Lion alebo novším alebo PC s Windowsom

 1. Prejdite na webovú stránku spoločnosti Apple.
 2. Kliknite na ikonu ikona nákupnej tašky a potom na ikonu ikona ozubeného kolesa Účet.
 3. V časti Nastavenia účtu kliknite na Apple ID a heslo.
 4. Zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

Služby obchodu Apple Store

Keď si budete vytvárať rezerváciu pri Genius Bare alebo rezerváciu v programe Workshop či Business, zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou Apple ID a hesla. 

Webová stránka podpory spoločnosti Apple a komunity podpory Apple

Prejdite na webovú stránku podpory spoločnosti Apple.

 • Ak ste odhlásený, pri ďalšom použití funkcie stránky, ktorá vyžaduje prihlásenie, zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo. Výzva na prihlásenie sa napríklad zobrazí, keď budete chcieť zobraziť otvorený prípad.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, kliknite na Odhlásiť sa a opätovným kliknutím na Odhlásiť sa operáciu potvrďte. Pri ďalšom použití funkcie, ktorá vyžaduje prihlásenie, zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

Prejdite na webovú stránku komunít podpory Apple.

 • Ak ste odhlásený, kliknite na Sign in (Prihlásiť sa) a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, kliknite na Sign out (Odhlásiť sa), potom kliknite na Sign in (Prihlásiť sa) a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

FaceTime

Aktualizujte si Apple ID a heslo na iPhone, iPade, iPode touch a Macu.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Prejdite na Nastavenia > FaceTime.

 • Ak ste na iPhone alebo iPode touch odhlásený, klepnite na „Pre FaceTime použite svoje Apple ID“·a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo. Na iPade stačí zadať aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, klepnite naň a potom klepnite na Odhlásiť sa. Na iPhone alebo iPode touch klepnite na „Pre FaceTime použite svoje Apple ID“ a prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného Apple ID a hesla. Na iPade stačí zadať aktualizované Apple ID a heslo.

Mac so systémom OS X Mountain Lion alebo novším

 1. Otvorte apku FaceTime.
 2. Vyberte FaceTime > Nastavenia.
  • Ak ste odhlásený, zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
  • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte ho a kliknite na Odhlásiť sa. Keď sa zobrazí výzva na potvrdenie, znova kliknite na Odhlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

iCloud

Aktualizujte si Apple ID a heslo na iPhone, iPade, iPode touch, Macu, PC a Apple TV.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší, prejdite na Nastavenia > [vaše meno]. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite na Nastavenia > iCloud.

 • Ak ste odhlásený, zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo. Po prihlásení sa na zariadení automaticky zobrazia dáta v iCloude.
 • Ak ste stále prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID:
  1. Odrolujte nadol, klepnite na Odhlásiť sa a potom postupujte podľa krokov na obrazovke. Môže byť potrebné zadať heslo. Vaše dáta zostanú v iCloude a v zariadení sa aktualizujú po opätovnom prihlásení do iCloudu.
  2. Zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo. 

Ak ste si e-mailovú adresu svojho Apple ID* aktualizovali ešte pred odhlásením z iCloudu a zariadenie vás opakovane vyzýva na zadanie hesla predchádzajúceho Apple ID, môžete si Apple ID dočasne zmeniť, aby ste sa mohli prihlásiť.

Mac

Ak používate systém macOS Catalina, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na Apple ID a potom kliknite na iCloud. Ak používate systém macOS Mojave alebo starší, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na iCloud.

 • Ak ste odhlásený, prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného Apple ID a hesla. Po prihlásení sa na zariadení automaticky zobrazia dáta v iCloude.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID:
  1. Kliknite na Odhlásiť sa. V závislosti od toho, ktoré funkcie iCloudu sú zapnuté, sa zobrazí otázka, či si chcete vytvoriť kópie dát v iCloude (Kontakty, Kalendár, Pripomienky, Záložky, Fotostream) alebo ich z Macu vymazať. Vaše dáta zostanú v iCloude a v zariadení sa aktualizujú po opätovnom prihlásení do iCloudu.
  2. Prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného Apple ID a hesla. 

PC s Windowsom

Otvorte iCloud pre Windows a kliknite na Odhlásiť sa.

 • Ak ste odhlásený, prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného Apple ID a hesla. Po prihlásení sa na zariadení automaticky zobrazia dáta v iCloude. 
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID:
  1. Kliknite na Odhlásiť sa. V závislosti od toho, ktoré funkcie iCloudu sú zapnuté, sa zobrazí otázka, či si chcete vytvoriť kópie dát v iCloude (Kontakty, Kalendár, Pripomienky, Záložky, Fotostream) alebo ich z PC vymazať. Kliknite na Vymazať. Vaše dáta zostanú v iCloude a v zariadení sa aktualizujú po opätovnom prihlásení do iCloudu.
  2. Prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného Apple ID a hesla.

Apple TV

Ak chcete na Apple TV HD prehrávať obsah z Macu alebo PC, prejdite na Nastavenia > Účty > iCloud. Na Apple TV (3. generácia alebo starší model) prejdite na Nastavenia > iCloud.

 • Ak ste odhlásený, vyberte Prihlásiť sa. Zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou Apple ID, ktoré používate v iTunes Store. Ak v iCloude a iTunes Store používate rovnaké Apple ID, vyberte Áno.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte Odhlásiť sa a potom vyberte Prihlásiť sa. Zobrazí sa výzva na prihlásenie pomocou Apple ID, ktoré používate v iTunes Store. Ak v iCloude a iTunes Store používate rovnaké Apple ID, vyberte Áno.

App Store, Books Store a iTunes Store

Aktualizujte si Apple ID a heslo na iPhone, iPade, iPode touch, Macu, Apple TV alebo PC s Windowsom. Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším iTunes zahŕňa služby iTunes Genius, Domáce zdieľanie iTunes, iTunes Match a iTunes Store. Na Macu so systémom macOS Catalina namiesto iTunes otvorte Apple Music, Apple TV alebo Apple Podcasts.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Ak používate systém iOS 10.3 alebo novší, prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iTunes a App Store. Ak používate systém iOS 10.2 alebo starší, prejdite na Nastavenia > iTunes a App Store.

 • Ak ste odhlásený, zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, klepnite naň a potom klepnite na Odhlásiť sa. Potom zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

Mac

Na Macu so systémom macOS Catalina otvorte Apple Music, Apple TV alebo Apple Podcasts.

 • Ak ste odhlásený, vyberte Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte Účet > Odhlásiť sa. Potom vyberte Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo. 

Na Macu so systémom macOS Mojave alebo starším otvorte iTunes.

 • Ak ste odhlásený, vyberte Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte Účet > Odhlásiť sa. Potom vyberte Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo. 

Otvorte Apple Books.

 • Ak ste odhlásený, vyberte Obchod > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte Obchod > Odhlásiť sa. Potom vyberte Obchod > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

Otvorte App Store.

 • Ak ste odhlásený, kliknite na Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte Obchod > Odhlásiť sa, kliknite na Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

Apple TV

Na Apple TV HD prejdite na Nastavenia > Účty > iTunes a App Store. Na Apple TV (3. generácia alebo starší model) prejdite na Nastavenia > iTunes Store.

 • Ak ste odhlásený, vyberte Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte Odhlásiť sa. Potom vyberte Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

V prípade Domáceho zdieľania na Apple TV HD prejdite na Nastavenia > Účty > Domáce zdieľanie. Na Apple TV (3. generácia alebo starší model) prejdite na Nastavenia > Počítače. Potom vyberte Vypnúť Domáce zdieľanie. Po zobrazení výzvy na potvrdenie vyberte Vypnúť. Potom vyberte Zapnúť Domáce zdieľanie a zadajte aktualizované Apple ID a heslo.

Smart TV alebo zariadenie na streamovanie médií

Otvorte Apple Music, Apple TV alebo Apple Podcasts.

 • Ak ste odhlásený, vyberte Nastavenia a potom Účet > Prihlásiť sa. 
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte Nastavenia a potom Účet > Odhlásiť sa. Potom vyberte Nastavenia, vyberte Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo. 

PC s Windowsom

Otvorte iTunes.

 • Ak ste odhlásený, vyberte Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, vyberte Účet > Odhlásiť sa. Potom vyberte Účet > Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

Pracovné pozície v spoločnosti Apple

Prejdite na stránku vyhľadávania pracovných pozícií v spoločnosti Apple a kliknite na My Profile (Môj profil).

 • Ak ste odhlásený, kliknite na Prihlásiť sa a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, kliknite na Sign Out (Odhlásiť sa). Potom kliknite na Sign In (Prihlásiť sa) a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo.

Správy

Keď si aktualizujete Apple ID, vaši priatelia budú dostávať nové správy z vášho aktualizovaného Apple ID. Staré správy sa neodstránia.

iPhone, iPad alebo iPod touch

Prejdite na Nastavenia > Správy a klepnite na Odosielanie a prijímanie.

 • Ak ste na iPhone alebo iPode touch odhlásený, klepnite na „Apple ID pre iMessage“ a zadajte svoje aktualizované Apple ID a heslo. Na iPade stačí zadať aktualizované Apple ID alebo heslo.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, klepnite naň a potom klepnite na Odhlásiť sa. Na iPhone alebo iPode touch klepnite na „Apple ID pre iMessage“ a zadajte svoje aktualizované Apple ID alebo heslo. Na iPade stačí zadať aktualizované Apple ID a heslo.

Mac so systémom OS X Mountain Lion alebo novším

Otvorte apku Správy, vyberte Správy > Nastavenia, kliknite na tab Účty a zo zoznamu účtov vyberte svoje Apple ID.

 • Ak ste odhlásený, prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného Apple ID a hesla.
 • Ak ste prihlásený pomocou svojho predchádzajúceho Apple ID, kliknite na Odhlásiť sa a opätovným kliknutím na Odhlásiť sa potvrďte po zobrazení výzvy svoju voľbu. Prihláste sa pomocou svojho aktualizovaného Apple ID a hesla.

Program hromadných nákupov

Ak ste si zmenili Apple ID alebo heslo a ste zaregistrovaný v programe hromadných nákupov, požiadajte o pomoc podporu spoločnosti Apple. Zmena Apple ID alebo hesla vám znemožní prihlásiť sa do nákupného účtu, nakupovať a získať prístup k predchádzajúcim nákupom.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

* V kontinentálnej Číne a Indii môžete používať ako Apple ID svoje telefónne číslo.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: