V iPhone sa nedajú uskutočňovať alebo prijímať hovory

V iPhone nemusí byť možné uskutočňovať alebo prijímať hovory, ak sú zapnuté určité nastavenia, ak softvér zariadenia nie je aktuálny alebo ak sa vyskytol problém so sieťou.

Zistite, ako postupovať, ak sa v stavovom riadku zobrazuje správa Žiadna sieť alebo Hľadá sa. Ak v iPhone nemôžete uskutočňovať alebo prijímať hovory, postupujte podľa nasledujúcich krokov a po každom z nich skontrolujte, či sa problém vyriešil:

Skontrolujte nastavenia iPhonu

 1. Zapnite režim lietadlo a opäť ho vypnite. Prejdite do menu Nastavenia a zapnite režim lietadlo. Potom počkajte päť sekúnd a vypnite ho.
 2. Skontrolujte nastavenie funkcie Nerušiť. Prejdite do menu Nastavenia > Nerušiť a uistite sa, že funkcia Nerušiť je vypnutá.
 3. Zistite, či nie sú niektoré telefónne čísla blokované. Prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Blokovanie a identifikácia hovorov.
 4. Zistite, či je zapnutá funkcia Presmerovanie. Prejdite do menu Nastavenia > Telefón > Presmerovanie a uistite sa, že funkcia Presmerovanie je vypnutá.

Pri aktualizovaní softvéru

 1. Vyhľadajte aktualizáciu nastavení operátora.
 2. Vyhľadajte aktualizáciu softvéru systému iOS. Niektoré aktualizácie môžu vyžadovať Wi-Fi pripojenie.

Vyberte a znova vložte SIM kartu

Ak sa vo vašom iPhone používa SIM karta, vyberte ju a potom ju znova vložte.

Kontaktujte svojho operátora

Pri kontaktovaní operátora si overte:

 • či je váš účet nastavený na používanie iPhonu,
 • či nedošlo k výpadkom služieb,
 • či vo vašom účte nedošlo k zablokovaniu služieb v súvislosti s fakturáciou,
 • či v systéme operátora nie sú zaznamenané chyby súvisiace s vašimi hovormi.

Skontrolujte nastavenia siete

 1. Resetujte sieťové nastavenia. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Resetovať nastavenia siete. Vymažú sa tým všetky aktuálne uložené nastavenia vrátane hesiel Wi-Fi sietí, preferovaných sietí a nastavení pripojení VPN.
 2. Skúste uskutočniť alebo prijať hovory na inom mieste.
 3. Prepnite na iné pásmo siete. Prejdite do menu Nastavenia > Mobilné > Možnosti mobilných dát > Povoliť LTE a vypnite možnosť Povoliť LTE, 4G alebo 3G (táto možnosť závisí od operátora a modelu zariadenia).

Získajte ďalšiu pomoc

Ak stále nemôžete uskutočňovať alebo prijímať hovory, obnovte iPhone ako nový. Ak sa obnovením problém nevyriešil, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple a podľa uvedeného postupu zadajte žiadosť o podporu.

 

Dátum zverejnenia: