V iPhone sa nedajú uskutočňovať alebo prijímať hovory

V iPhone nemusí byť možné uskutočňovať alebo prijímať hovory, ak sú zapnuté určité nastavenia, ak softvér zariadenia nie je aktuálny alebo ak sa vyskytol problém so sieťou.

V iPhone sa nedajú uskutočňovať alebo prijímať hovory

Zistite, ako postupovať, ak sa v stavovom riadku zobrazuje správa Žiadna sieť alebo Hľadám. Ak v iPhone nemôžete uskutočňovať alebo prijímať hovory, postupujte podľa nasledujúcich krokov a po každom z nich skontrolujte, či sa problém vyriešil:

Kontaktujte svojho operátora

Ak sa rozhodnete obrátiť na operátora, skontrolujte:

 • či je váš účet nastavený na používanie iPhonu,
 • či nedošlo k výpadkom služieb,
 • či vo vašom účte nedošlo k zablokovaniu služieb v súvislosti s fakturáciou,
 • či v systéme operátora nie sú zaznamenané chyby súvisiace s vašimi hovormi.

Aktualizácia softvéru

 1. Vyhľadajte aktualizáciu nastavení operátora.
 2. Vyhľadajte aktualizáciu softvéru iOS. Niektoré aktualizácie môžu vyžadovať Wi-Fi pripojenie.

Skontrolujte nastavenia iPhonu

 1. Zapnite režim lietadlo a opäť ho vypnite. Prejdite na Nastavenia a zapnite režim lietadlo. Potom počkajte päť sekúnd a vypnite ho.
 2. Skontrolujte režim Nerušiť. Prejdite na Nastavenia > Sústredenie > Nerušiť a uistite sa, že režim Nerušiť je vypnutý.
 3. Zistite, či nie sú niektoré telefónne čísla blokované. Prejdite na Nastavenia > Telefón > Blokované kontakty.
 4. Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Presmerovanie. Prejdite na Nastavenia > Telefón > Presmerovanie a uistite sa, že funkcia Presmerovanie je vypnutá.
 5. Skontrolujte, či nie je zapnuté nastavenie Stíšiť neznáme čísla. Ak je zapnuté, volajúceho musíte mať uvedeného v časti Kontakty alebo Posledné, alebo vám musel číslo poslať v apke Mail či z neho napísať textovú správu. Inak sa vám nedovolá. Ak chcete mať istotu, že vám telefón zazvoní, pridajte si jej číslo medzi kontakty. Hovory z niektorých apiek od iných výrobcov nemusia byť prepojené.

Skontrolujte nastavenia siete

 1. Resetujte sieťové nastavenia. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Prenos alebo resetovanie iPhonu > Resetovať > Resetovať nastavenia siete. Vymažú sa tým všetky aktuálne uložené nastavenia vrátane hesiel Wi-Fi sietí, preferovaných sietí a nastavení pripojení VPN.
 2. Skúste uskutočniť alebo prijať hovory na inom mieste.

Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple

Ak stále nemôžete uskutočňovať alebo prijímať hovory, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple a podľa uvedeného postupu zadajte žiadosť o podporu.

Dátum zverejnenia: