Ako zapnúť alebo vypnúť funkciu Nerušiť na iPhone

S nastaveniami funkcie Môj čas v systéme iOS 15 a iPadOS 15 alebo novšom dokáže režim Nerušiť stíšiť hovory, upozornenia a hlásenia. Keď je funkcia Nerušiť zapnutá, v stavovom riadku a na zamknutej obrazovke sa zobrazuje ikona polmesiaca.

Pomocou ovládacieho centra môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu Nerušiť

  1. Potiahnutím prsta nadol z hornej časti plochy otvorte Ovládacie centrum.

  2. Klepnite na tlačidlo Môj čas na mieste, kde sa zobrazuje polmesiac Nerušiť. Ak sa ikona mesiaca nezobrazuje, funkcia Nerušiť je momentálne vypnutá.

Keď je zapnuté nastavenie funkcie Môj čas, v ovládacom centre sa zobrazuje ikona Nerušiť.

3. Klepnutím na Nerušiť funkciu zapnite alebo vypnite.

Môžete tiež požiadať Siri, aby zapla alebo vypla funkciu Nerušiť.

Ak v nastaveniach funkcie Môj čas používate voľbu Zdieľať na rôznych zariadeniach, na ostatných zariadeniach Apple sa zobrazí hlásenie, že funkcia Nerušiť je zapnutá alebo vypnutá.

Prečítajte si viac o nastaveniach funkcie Môj čas

Prepnite na zamknutú obrazovku, ktorú ste nepripojili k funkcii Nerušiť

V systéme iOS 16 alebo novšom môžete k aplikácii Môj čas pripojiť vlastné pozadie na zamknutej obrazovke, napríklad Nerušiť. Keď na zamknutej obrazovke vyberiete túto tapetu, pripojená funkcia Môj čas sa automaticky zapne.

  1. Na zamknutej obrazovke iPhonu klepnutím a podržaním obrázka otvorte galériu tapiet. Ak Face ID nemáte zapnuté, zadajte kód.

  2. Potiahnite prstom, kým sa nedostanete na tapetu, ktorú ste nepripojili k funkcii Nerušiť.

    Pridajte Prepojenie funkcie Môj čas alebo nastavenie funkcie Môj čas, ktoré sa má zapnúť pri použití konkrétnej tapety.
  3. Klepnutím na tapetu ju nastavíte ako aktuálnu zamknutú obrazovku.

Nastavenia funkcie Môj čas je možné pripojiť len k tapete v systéme iOS 16 alebo novšom. Prečítajte si viac o tapete.

Zmena nastavení funkcie Nerušiť

  1. V apke Nastavenia klepnite na položku Môj čas.

  2. Klepnite na Nerušiť.

  3. Klepnite na funkciu, ktorú chcete prispôsobiť:

V nastaveniach funkcie Nerušiť môžete vybrať ľudí alebo aplikácie, ktoré majú dostávať hlásenia, keď je zapnutá funkcia Môj čas.

Pomocou položky Povoliť hlásenia môžete pri používaní funkcie Nerušiť pridať ľudí alebo aplikácie, z ktorých chcete dostávať hlásenia.

V časti Prispôsobiť plochy vyberte možnosť Zamknutá obrazovka alebo Plocha, ktorými môžete zapnúť funkciu Nerušiť.

Pomocou funkcie Nastaviť rozvrh môžete nastaviť, kedy sa má funkcia Nerušiť zapínať a vypínať každý deň.

Pomocou filtrov funkcie Môj čas môžete upraviť, ako sa majú niektoré aplikácie alebo funkcie iPhonu správať pri používaní funkcie Nerušiť.

Viac informácií

Dátum zverejnenia: