Zabránenie opätovnému otváraniu aplikácií a okien

Aplikácie a ich okná sa môžu automaticky otvoriť znovu, keď sa prihlásite do Macu alebo otvoríte aplikáciu. Tu sa dozviete, ako toto správanie môžete ovládať.

Prostredníctvom nastavenia v dialógovom okne odhlásenia alebo reštartovania

Keď sa z Macu odhlasujete alebo ho reštartujete, po zobrazení výzvy zrušte zaškrtnutie políčka Otvoriť okná pri opätovnom prihlásení.

Môžete tiež spustiť systém v bezpečnom režime a potom ho reštartovať normálnym spôsobom. Nastavenie sa tým nezmení, no Mac si nebude pamätať žiadne okná, ktoré boli otvorené pri poslednom odhlásení alebo reštartovaní.

Ak zrušíte výber tohto nastavenia a aplikácia sa naďalej automaticky otvára:


Prostredníctvom nastavenia v časti Všeobecné nastavenia

Ak chcete aplikáciám zabrániť v tom, aby si pamätali svoje otvorené okná, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Všeobecné a potom vyberte možnosť Pri ukončovaní aplikácií zatvoriť okná.

Môžete tiež počas otvárania aplikácie stlačiť kláves Shift a držať ho stlačený. Nastavenie sa tým nezmení, no aplikácia si nebude pamätať žiadne okná, ktoré boli otvorené pri jej poslednom ukončení.

Ak tieto kroky pre aplikáciu nefungujú, je možné, že aplikácia používa vlastné nastavenie na opätovné otváranie okien. Pozrite si nastavenia alebo dokumentáciu aplikácie, alebo sa obráťte na vývojára aplikácie.

Dátum zverejnenia: