Zabránenie opätovnému otváraniu apiek a okien na Macu

Apky a ich okná sa môžu automaticky otvoriť znova, keď sa prihlásite do Macu alebo otvoríte jednotlivé apky. Tu sa dozviete, ako môžete toto správanie ovládať.

Zabránenie opätovnému otváraniu okien pri prihlásení

V potvrdzovacom dialógovom okne, ktoré sa zobrazí, keď sa odhlasujete z Macu alebo ho reštartujete, zrušte výber možnosti Otvoriť okná pri opätovnom prihlásení.

Dialógové okno: Naozaj chcete reštartovať počítač?


Zabránenie opätovnému otváraniu okien pri otvorení apky

Môžete zabrániť apkám v obnovení okien, ktoré v nich boli otvorené, keď ste ich naposledy ukončili.

macOS Ventura alebo novší

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Na postrannom paneli kliknite na Plocha a Dock.
 3. Rolujte nadol na pravej strane a zapnite možnosť Pri ukončovaní aplikácií zatvoriť okná.
    

Staršie verzie systému macOS

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na Všeobecné.
 3. Vyberte možnosť Pri ukončovaní aplikácií zatvoriť okná.
    

 


Iné riešenia

 • Počas otvárania apky stlačte a podržte kláves Shift. Nezmenia sa tým žiadne nastavenia, no apka si už nebude pamätať okná, ktoré boli otvorené pri jej poslednom ukončení.
 • Spustite Mac v bezpečnom režime a potom ho normálne reštartujte. Nezmenia sa tým žiadne nastavenia, no Mac si už nebude pamätať apky ani okná, ktoré boli otvorené pri poslednom odhlásení alebo reštartovaní.
 • Skontrolujte nastavenia apky. Niektoré apky ponúkajú nastavenie, aby sa znova otvorili pri každom prihlásení alebo spustení Macu, alebo nastavenie, aby znova otvorili okná. Napríklad Safari má nastavenie určujúce to, s ktorými oknami sa má otvoriť.
 • Presvedčte sa, že príslušná apka nie je položkou spúšťanou pri prihlásení. Položky spúšťané pri prihlásení sa otvoria zakaždým, keď sa prihlásite alebo spustíte Mac. Môžete ich pridávať a odstraňovať.
Dátum zverejnenia: