Nastavenie prehliadača Safari tak, aby sa vždy otvárala tá istá webová stránka

Prečítajte si, ako automaticky zobraziť tú istú stránku pri každom otvorení prehliadača Safari na Macu a ako postupovať, ak sa v prehliadači stále zobrazuje neočakávaná domovská stránka.

Všeobecné nastavenie systému

Prejdite do menu Apple () > Systémové nastavenia, kliknite na položku Všeobecné a uistite sa, že je vybraná možnosť Pri ukončovaní aplikácií zatvoriť okná. Ak táto možnosť nie je vybraná, prehliadač Safari sa otvorí s určenou stránkou len v prípade, že táto stránka bola otvorená pri poslednom ukončení prehliadača Safari. Prečítajte si viac o tom, ako Mac automaticky znova otvára okná, aplikácie a dokumenty.

Nastavenie predvolieb prehliadača Safari

Otvorte prehliadač Safari, vyberte položku Safari > Nastavenia a kliknite na položku Všeobecné. Upravte tieto nastavenia:

  • Safari po otvorení zobrazí: Vyberte ktorékoľvek nastavenie okrem možnosti Všetky okná z poslednej relácie. Ak sa toto menu nezobrazuje, uistite sa, že ste postupovali podľa pokynov v predchádzajúcej časti.
  • Pre nové okná použiť: Vyberte položku Domovskú stránku.
  • Domovská stránka: Zadajte adresu URL stránky, ktorá sa má v prehliadači Safari zobraziť po otvorení. Môžete tiež kliknutím na položku Nastaviť aktuálnu stránku použiť adresu URL stránky, ktorá je práve aktívna.

Ak sa v prehliadači Safari stále zobrazuje neočakávaná domovská stránka

Ak sa v prehliadači Safari zobrazuje neželaná domovská stránka alebo vyhľadávač, aj keď ste vykonali kroky uvedené vyššie, je možné, že vás podvodný web presvedčil na inštaláciu neznámeho alebo podozrivého softvéru. 

Ak sa domnievate, že máte v Macu nainštalovaný malvér alebo adware, vykonajte aktualizáciu na najnovšiu verziu systému macOS. Ak už je v Macu spustená najnovšia verzia, reštartujte ho. Súčasťou systému macOS je vstavaný nástroj, ktorý po reštartovaní Macu odstraňuje známy malvér.

Ak sa ani potom domovská stránka nezmení, vyhľadajte všetky neznáme alebo podozrivé aplikácie, rozšírenia prehliadača alebo konfiguračné súbory systému, odstráňte ich a prečítajte si, ako spravovať nastavenia zabezpečenia aplikácií v Macu

  • Ak chcete odstrániť aplikácie, otvorte v Macu priečinok Aplikácie a potom všetky podozrivé aplikácie potiahnutím presuňte do koša. Vyberte položku Finder > Vysypať kôš.
  • Ak chcete odstrániť rozšírenia prehliadača, otvorte nastavenia prehliadača Safari a potom kliknite na položku Rozšírenia. Vyberte všetky podozrivé rozšírenia a kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
  • Ak chcete vymazať profily konfigurácie systému*, vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Profily. Vyhľadajte všetky profily, ktoré nespoznávate alebo ktoré sú podozrivé. Profil môže, ale nemusí súvisieť s domovskou stránkou, ktorú chcete zmeniť. Kliknutím vyberte podozrivý profil a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť (-) pod zoznamom profilov. Kliknutím na položku Odstrániť potvrďte operáciu. Reštartujte Mac a potom znova skúste zmeniť domovskú stránku v nastaveniach prehliadača Safari.

* Ak váš Mac patrí škole alebo organizácii, pred vymazaním potrebného profilu sa najskôr informujte u správcu systému.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: