Vytvorenie obrazu ISO pre Boot Camp z inštalačného média systému Windows

Ak ste kópiu systému Windows získali na inštalačnom disku DVD, pred inštaláciou systému Windows pomocou aplikácie Boot Camp je potrebné z tohto média vytvoriť obraz ISO. V opačnom prípade sa môže zobraziť hlásenie „stlačte ľubovoľný kláves“ alebo sa na Macu počas inštalácie nemusí spustiť Windows.

Tento článok bol archivovaný a spoločnosť Apple ho už neaktualizuje.

Aktuálne verzie systému Windows sú k dispozícii ako súbory ISO na stiahnutie alebo ako fyzické inštalačné médium. Ak ste kópiu systému Windows získali na inštalačnom disku DVD, pred inštaláciou systému Windows v Macu bude možno potrebné z tohto média vytvoriť obraz ISO.

Ak ste kópiu systému Windows získali na USB kľúči, prečítajte si o používaní systému Windows 10 v Macu pomocou aplikácie Boot Camp.

Vytvorenie vlastného obrazu ISO

Na vytvorenie kópie ISO disku DVD so systémom Windows použite tento postup:

  1. Keď je na Macu spustený systém OS X, vložte inštalačný disk DVD so systémom Windows do externej optickej jednotky USB alebo zapojte USB kľúč so systémom Windows do portu USB na Macu.
  2. Keď sa inštalačné médium pripojí vo Finderi, otvorte Diskovú utilitu v priečinku Utility (vyberte položky Prejsť > Utility).
  3. Vyberte optickú jednotku USB alebo flashovú jednotku so systémom Windows tak, aby bola táto položka zvýraznená v okne Diskovej utility.
  4. Vyberte Súbor > Nový obraz a potom v podmenu vyberte disk DVD alebo flashovú jednotku so systémom Windows.
  5. V menu Formát obrazu vyberte položku DVD/CD master a potom v menu Šifrovanie vyberte možnosť Žiadne.
  6. Zadajte názov nového súboru a potom kliknite na tlačidlo Uložiť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte meno používateľa a heslo správcu. Zobrazí sa indikátor priebehu vytvárania súboru obrazu (vytvorenie súboru obrazu môže trvať dlhší čas).
  7. Po vytvorení obrazu vysuňte inštalačný disk alebo flashovú jednotku so systémom Windows. Ak používate externú optickú jednotku, po vysunutí disku ju odpojte od portu USB.
  8. Vo Finderi vyhľadajte súbor obrazu disku, ktorý ste vytvorili. Vyberte ho tak, že naň jedenkrát kliknete. Potom stlačte kláves Enter alebo Return na klávesnici a súbor premenujte. Zmeňte príponu súboru obrazu disku z .cdr na .iso. Keď sa zobrazí výzva, kliknutím na položku Použiť .iso potvrďte túto zmenu.
     Upozornenie Naozaj chcete zmeniť koncovku

Uistite sa, že zariadenie je odpojiteľné

Pri vytváraní obrazu ISO alebo kopírovaní ovládačov na USB kľúč sa uistite, že použité zariadenie predstavuje odpojiteľnú jednotku. Niektoré zariadenia sa pripájajú ako pevné ukladacie zariadenie a nemožno ich vysunúť. 

Pripojte flashovú jednotku alebo SD kartu a potom ju skúste vysunúť vo Finderi. Ak sa na postrannom paneli vo Finderi nezobrazuje možnosť vysunúť jednotku, toto zariadenie sa nedá použiť na inštaláciu systému Windows.

Inštalácia systému Windows zo súboru ISO pomocou aplikácie Boot Camp

Po vytvorení súboru ISO nainštalujte Windows do Macu pomocou Sprievodcu Boot Camp.

Počas inštalácie sa môže zobraziť obrazovka s otázkou, ktoré úlohy chcete vykonať.

Vyberte všetky tri úlohy:

✓ Vytvoriť inštalačný disk Windows 8 alebo novšej verzie
✓ Stiahnuť najnovší podporný softvér systému Windows zo stránok Apple
✓ Nainštalovať systém Windows 8 alebo novší

Po kliknutí na tlačidlo Pokračovať vás Sprievodca Boot Camp vyzve na vyhľadanie súboru ISO, ktorý ste vytvorili. Vyberte ho a kliknutím na tlačidlo OK spustite inštaláciu systému Windows.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: