Oboznámenie sa s Finderom v Macu

Oboznámenie sa s Finderom je prvým krokom k vyhľadávaniu a usporiadaniu dokumentov, médií, priečinkov a iných súborov.

 

 

Finder je to prvé, čo uvidíte po dokončení spúšťania Macu. Otvorí sa automaticky a zostáva otvorený aj počas vášho používania iných aplikácií. Zahŕňa lištu Findera v hornej časti obrazovky a pracovnú plochu pod ňou. Zobrazuje vám obsah Macu, iCloud Drive a ostatné ukladacie zariadenia pomocou okien a ikon. Jeho názov je odvodený od toho, že vám pomáha nachádzať a usporadúvať súbory.


Otváranie okien a súborov

Ak chcete otvoriť okno a zobraziť súbory v Macu, prejdite do Findera kliknutím na ikonu Findera (je znázornená vyššie) v Docku. Prepnutím do Findera sa odkryjú aj všetky okná Findera, ktoré mohli byť skryté za oknami iných aplikácií. Ťahaním môžete meniť veľkosť okien a pomocou tlačidiel môžete okná zatvárať , minimalizovať  alebo maximalizovať Získajte ďalšie informácie o správe okien.

Keď uvidíte dokument, aplikáciu alebo iný súbor, ktorý chcete otvoriť, iba naň dvakrát kliknite.


Zmena spôsobu zobrazovania súborov

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazovania súborov v oknách Findera, použite menu Zobraziť na lište alebo riadok tlačidiel v hornej časti okna Findera. Súbory môžete zobrazovať ako ikony , v zozname , v stĺpcoch  alebo v galérii . Menu Zobraziť poskytuje pre každé zobrazenie možnosti na zmenu zoradenia a usporiadania položiek, napríklad podľa druhu, dátumu alebo veľkosti. Získajte ďalšie informácie o prispôsobovaní zobrazení.

Pri zobrazovaní súborov v galérii môžete svoje súbory prechádzať vizuálne pomocou veľkých náhľadov, takže identifikácia obrázkov, videí a dokumentov všetkých druhov je jednoduchá. Zobrazenie galérie v systéme macOS Mojave vám dokonca umožňuje prehrávať videá a prechádzať viacstranovými dokumentmi. Staršie verzie systému macOS majú podobnú galériu s názvom Cover Flow , tá však neponúka toľko možností.


Zobrazenie galérie v systéme macOS Mojave s postranným panelom na ľavej strane a panelom Náhľad napravo.


Používanie panela Náhľad

Panel Náhľad je k dispozícii vo všetkých zobrazeniach po výbere položiek Zobraziť > Zobraziť náhľad v lište. Ak chcete rýchlo zobraziť alebo skryť panel Náhľad, stlačte klávesy Shift-Command (⌘)-P.

macOS Mojave rozširuje možnosti panela Náhľad vo viacerých ohľadoch:

  • Pre každý súbor je možné zobraziť viac informácií vrátane detailných metadát. Toto je užitočné najmä pri práci s fotkami a médiami, pretože tak môžete jednoducho nájsť kľúčové údaje EXIF ako model kamery a hodnotu clony. Ak chcete nastaviť, ktoré informácie sa môžu zobrazovať na paneli Náhľad pre vybratý druh súborov, vyberte položky Zobraziť > Možnosti náhľadu.
  • Rýchle akcie vám umožňujú jednoducho spravovať alebo upravovať vybratý súbor.

Používanie rýchlych akcií na paneli Náhľad

Pomocou rýchlych akcií v systéme macOS Mojave môžete vykonávať akcie so súborom aj bez otvorenia aplikácie. Rýchle akcie sa zobrazujú v dolnej časti panela Náhľad a líšia sa v závislosti od vybratého druhu súborov.

  • Otáčanie obrázka 
  • Pridávanie značiek do obrázka alebo PDF súboru 
  • Spájanie obrázkov a PDF súborov do jedného PDF súboru 
  • Orezávanie audiosúborov a videosúborov 

Ak chcete spravovať rýchle akcie, kliknite na položku Viac  a potom vyberte možnosť Prispôsobiť. macOS Mojave zahŕňa štandardnú sadu rýchlych akcií, ale zobrazujú sa tu aj rýchle akcie nainštalované aplikáciami tretích strán. Pomocou aplikácie Automator môžete dokonca vytvárať vlastné rýchle akcie.


Používanie Zásobníkov na pracovnej ploche

macOS Mojave zavádza Zásobníky, ktoré vám umožňujú automaticky usporiadať pracovnú plochu do úhľadných zásobníkov súborov, takže môžete jednoduchšie udržať vašu pracovnú plochu v prehľadnom stave a nájsť presne to, čo hľadáte. Získajte ďalšie informácie o Zásobníkoch.


Postranný panel v oknách Findera obsahuje skratky k funkcii AirDrop, bežne používaným priečinkom, iCloud Drive, zariadeniam, ako sú pevné disky, a ďalším položkám. Podobne ako položky v Docku, aj položky na postrannom paneli sa dajú otvoriť jedným kliknutím.

Ak chcete zmeniť položky na postrannom paneli, vyberte položky Finder > Nastavenia na lište Findera a potom kliknite na položku Postranný panel v hornej časti okna nastavení. Môžete tiež potiahnuť súbory na postranný panel a z postranného panela. Získajte ďalšie informácie o prispôsobení postranného panela.


Ak na vyhľadávanie chcete použiť Spotlight, kliknite na zväčšovacie sklo na lište alebo stlačte klávesy Command–medzerník. Spotlight sa podobá na rýchle vyhľadávanie v iPhone alebo iPade. Získajte ďalšie informácie o funkcii Spotlight.

Ak chcete vyhľadávať v okne Findera, použite vyhľadávacie pole v rohu okna:


Pri výbere výsledku vyhľadávania sa v dolnej časti okna zobrazí jeho umiestnenie. Ak chcete prejsť do tohto zobrazenia z funkcie Spotlight, vyberte položku „Zobraziť všetko vo Finderi“ v dolnej časti výsledkov vyhľadávania funkcie Spotlight.

V Spotlighte aj vo Finderi môžete spresniť výsledky vyhľadávania pomocou rozšíreného vyhľadávania.


Vymazanie súborov

Ak chcete presunúť určitý súbor do koša, potiahnite ho do koša v Docku. Môžete tiež vybrať jeden alebo viacero súborov a vybrať položky Súbor > Presunúť do koša (Command-Delete).

Ak chcete odstrániť súbor z koša, kliknutím na kôš otvorte kôš a potom súbor potiahnite preč z koša. Môžete tiež vybrať súbor a potom položku Súbor > Vložiť späť.

Ak chcete vymazať súbory v koši, vyberte položky Súbor > Vysypať kôš. Ukladací priestor, ktorý bol obsadený týmito súbormi, sa sprístupní pre iné súbory. V systéme macOS Sierra môžete nastaviť svoj Mac tak, aby sa kôš vysypával automaticky.

Dátum zverejnenia: