Keď nemôžete odstrániť svoj posledný spôsob platby v účte Apple ID alebo v tomto účte nepoužívate žiadny spôsob platby

Prečítajte si, prečo nemôžete používať svoj účet Apple ID bez uvedenia spôsobu platby v obchode App Store, iTunes Store a ďalších službách.

Existuje niekoľko dôvodov, prečo sa vám nemusí dať vytvoriť účet Apple ID bez zadania platobných údajov alebo odstrániť spôsoby platby z existujúceho účtu Apple ID.

V niektorých prípadoch, napríklad keď používate existujúci účet Apple ID v obchode App Store prvýkrát, musíte zadať platobné údaje.

Ak stále nemôžete použiť svoj účet Apple ID alebo vytvoriť nový účet Apple ID bez uvedenia spôsobu platby, vyskúšajte tento postup. Mohla nastať niektorá zo situácií uvedených nižšie. Po vyskúšaní každého postupu skontrolujte, či môžete používať svoj účet Apple ID alebo vytvoriť nový účet Apple ID bez uvedenia spôsobu platby.

Ak sa pokúšate odstrániť spôsob platby, pretože máte vo svojom bankovom výpise neznámu platbu, najskôr si prečítajte, ako identifikovať neznáme platby.

Zobrazenie predplatného

Ak máte nejaké aktívne predplatné, musíte mať zaevidovaný aspoň jeden spôsob platby iný ako kredit na účte Apple ID. Ak chcete svoje predplatné využívať aj naďalej, svoj spôsob platby môžete zmeniť. Ak však chcete odstrániť všetky spôsoby platby, môžete svoje predplatné zrušiť alebo prejsť na nižší plán úložiska iCloud. Ešte predtým je však užitočné urobiť zálohu zariadení bez iCloudu.

Keď obdobie predplatného uplynie, skúste spôsob platby odstrániť znova.

 

Vypnutie zdieľania nákupov

Keď nastavujete Rodinné zdieľanie, organizátor rodiny musí mať evidovaný spôsob platby v prípade každého nákupu alebo predplatného zahájeného členmi rodiny.

Ak chcete odstrániť spôsob platby z účtu Apple ID a ste organizátorom rodiny, najskôr vypnite zdieľanie nákupov: Prejdite do menu Nastavenia > [vaše meno] > Rodinné zdieľanie > Zdieľanie nákupov. Ak chcete vypnúť zdieľanie nákupov, klepnite na možnosť Zdieľať moje nákupy.

 

Zmena krajiny alebo oblasti

Ak sa pokúšate vytvoriť účet Apple ID v krajine alebo oblasti, v ktorej sa fyzicky nenachádzate, alebo chcete previesť účet Apple ID do novej krajiny alebo oblasti (ak ste sa presťahovali), musíte si zaevidovať spôsob platby, ktorý je platný v novej krajine alebo oblasti.

Pri zmene krajiny alebo oblasti nemôžete ako spôsob platby použiť darčekové karty ani zostatok na účte Apple ID.

Prečítajte si viac o zmene krajiny alebo oblasti účtu Apple ID. Spôsob platby môžete tiež odstrániť po zmene krajiny alebo oblasti.

 

Zaplatenie nezaplateného zostatku

Spôsob platby nemôžete odstrániť, ak máte neuhradený nedoplatok. Prečítajte si, ako môžete zaplatiť neuhradený nedoplatok alebo vyriešiť problémy so spôsobom platby.

Po zaplatení neuhradeného nedoplatku môžete spôsob platby odstrániť.

 

Získajte ďalšiu pomoc

Ak ste vyskúšali celý tento postup a stále nemôžete posledný spôsob platby odstrániť alebo ak nemôžete odstrániť nejaký spôsob platby, obráťte sa na podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: