Prechod na nižší plán alebo zrušenie plánu iCloud+

Ak máte viac úložiska iCloud, než potrebujete, môžete prejsť na nižší plán alebo zrušiť svoj plán iCloud+.

Pred prechodom na nižší plán alebo zrušením plánu iCloud+ si najskôr stiahnite alebo odstráňte obsah, ktorý prekračuje kapacitu nového úložiska. Aby ste sa uistili, že neprídete o žiadne informácie, prečítajte si, ako kopírovať to, čo ukladáte v iCloude.

Ako prejsť na nižší plán alebo zrušiť plán iCloud+ na iPhone, iPade alebo Apple Vision Pro

 1. Otvorte apku Nastavenia.

 2. Klepnite na svoje meno.

 3. Klepnite na iCloud.

 4. Klepnite na Spravovať úložisko účtu alebo Spravovať úložisko.

  Tlačidlo Spravovať úložisko účtu sa nachádza v hornej časti nastavení iCloudu.
 5. Klepnite na Zmeniť plán úložiska.

  Tlačidlo Zmeniť plán úložiska sa nachádza pod tlačidlom Zdieľať s rodinou.
 6. Klepnite na Možnosti prechodu na nižší plán a zadajte heslo do svojho Apple ID.

  Možnosti downgrade sa nachádzajú pod zoznamom dostupných možností úložiska.
 7. Vyberte iný plán:

   Vyberte možnosť Prechodu na nižší plán ako aktuálny plán iCloud+.
  • Ak chcete prejsť na nižší plán, vyberte novú veľkosť úložiska.

  • Ak chcete zrušiť plán iCloud+, vyberte bezplatný 5 GB plán alebo vyberte Žiadny.

 8. Klepnite na Hotovo. Ak nemôžete klepnúť na Hotovo, uistite sa, že ste prihlásený pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate pre svoj plán iCloud+. Môžete aj vyskúšať tento postup na inom zariadení. Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak prejdete na nižší plán alebo ak plán iCloud+ zrušíte, zmena sa prejaví po skončení aktuálneho fakturačného obdobia predplatného.1

Prechod na nižší plán alebo zrušenie plánu iCloud+ na Macu

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia. V systéme macOS Monterey alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.

 2. Kliknite na Apple ID.

 3. Kliknite na iCloud.

 4. Kliknite na Spravovať.

  Tlačidlo Spravovať sa nachádza pod grafom, ktorý znázorňuje, koľko úložiska v iCloude využívate.
 5. Kliknite na Zmeniť plán úložiska.

  Tlačidlo Zmeniť plán úložiska sa nachádza pod plánom úložiska v iCloude a dostupným úložiskom.
 6. Kliknite na Možnosti prechodu na nižší plán.

  Tlačidlo Možnosti prechodu na nižšiu verziu sa nachádza v dolnej časti okna vľavo.
 7. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo do svojho Apple ID a potom kliknite na Spravovať.

 8. Vyberte iný plán:

   Možnosti plánu sú v časti Vybrať prechod na nižšiu verziu.
  • Ak chcete prejsť na nižší plán, vyberte novú veľkosť úložiska.

  • Ak chcete zrušiť plán iCloud+, vyberte bezplatný 5 GB plán alebo vyberte Žiadny.

 9. Kliknite na Hotovo. Ak nemôžete kliknúť na Hotovo, uistite sa, že ste prihlásený pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate pre svoj plán iCloud+. Môžete aj vyskúšať tento postup na inom zariadení. Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak prejdete na nižší plán alebo ak plán iCloud+ zrušíte, zmena sa prejaví po skončení aktuálneho fakturačného obdobia predplatného.1

Prechod na nižší plán alebo zrušenie plánu iCloud+ na PC s Windowsom

 1. Otvorte iCloud pre Windows.

  Tlačidlo Spravovať sa nachádza pod grafom, ktorý znázorňuje, koľko úložiska v iCloude využívate.
 2. Kliknite na Spravovať.

 3. Kliknite na Zmeniť plán úložiska.

  Tlačidlo Zmeniť plán úložiska sa nachádza v pravej hornej časti okna.
 4. Kliknite na Možnosti prechodu na nižší plán.

  Tlačidlo Možnosti prechodu na nižšiu verziu sa nachádza v ľavej dolnej časti okna.
 5. Zadajte heslo do svojho Apple ID a kliknite na Spravovať.

 6. Vyberte iný plán:

   Možnosti plánu sú v časti Vybrať prechod na nižšiu verziu.
  • Ak chcete prejsť na nižší plán, vyberte novú veľkosť úložiska.

  • Ak chcete zrušiť plán iCloud+, vyberte bezplatný 5 GB plán alebo vyberte Žiadny.

 7. Kliknite na Hotovo. Ak nemôžete kliknúť na Hotovo, uistite sa, že ste prihlásený pomocou toho istého Apple ID, ktoré používate pre svoj plán iCloud+. Môžete aj vyskúšať tento postup na inom zariadení. Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak prejdete na nižší plán alebo ak plán iCloud+ zrušíte, zmena sa prejaví po skončení aktuálneho fakturačného obdobia predplatného.1

Čo sa stane, keď prejdete na nižší plán alebo keď zrušíte plán iCloud+

 • Ak objem vašich dát uložených v iCloude presahuje kapacitu nového plánu úložiska, iCloud nebude synchronizovať ani aktualizovať vaše dáta. iCloud sa bude znova aktualizovať, keď si zväčšíte kapacitu úložiska alebo keď vymazaním niektorých dát uvoľníte miesto.

 • Ak prejdete na bezplatný program iCloudu, už nebudete mať prístup k funkciám plánu iCloud+, ako sú napríklad Skryť môj email, Súkromný prenos alebo Video zabezpečené HomeKitom.2

 • Ak platíte za predplatné Apple One aj za plán iCloud+, môžete buď prejsť na nižší plán, alebo zrušiť plán iCloud+ a používať len plán iCloud+, ktorý je súčasťou predplatného Apple One. Po výbere možnosti Zmeniť plán úložiska môžu byť pred prechodom na nižší plán alebo zrušením úložiska potrebné ďalšie kroky.

 1. Čiastočné vrátenie peňazí je k dispozícii tam, kde to vyžaduje zákon. Ak ste si plán iCloud+ nedávno zmenili, do 14 dní kontaktujte spoločnosť Apple so žiadosťou o refundáciu. Prečítajte si, ako požiadať o refundáciu.

 2. Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: