Po aktualizovaní aplikácie iTunes na Macu alebo PC sa nezobrazuje celá knižnica

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa po aktualizovaní aplikácie iTunes v počítači nezobrazujú všetky skladby, albumy, playlisty alebo iný importovaný obsah.

Aplikácia iTunes eviduje obsah a playlisty v súbore knižnice. Ak aplikácia iTunes nemôže súbor knižnice aktualizovať okamžite po svojom aktualizovaní, časť importovaného obsahu a playlistov môže chýbať. Prečítajte si, ako obnoviť knižnicu aplikácie iTunes.

Obnovenie knižnice aplikácie iTunes

Pred vykonaním nasledujúcich krokov sa uistite, že máte najnovšiu verziu aplikácie iTunes.

 1. Ukončite aplikáciu iTunes.
 2. Prejdite do priečinka iTunes, ktorý obsahuje súbory knižnice aplikácie iTunes:
  Mac: Na lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky Prejsť > Domov. Otvorte priečinok Hudba a potom priečinok iTunes.
  Windows: Prejdite do priečinka \Používatelia\meno_používateľa\Hudba\iTunes\.
 3. Potiahnite súbor iTunes Library.itl na plochu. Prečítajte si, čo robiť, ak tento súbor nemôžete nájsť.
 4. V priečinku iTunes otvorte priečinok Previous iTunes Libraries.
 5. Vyhľadajte súbor s názvom iTunes Library RRRR-MM-DD, kde reťazec RRRR-MM-DD predstavuje dátum aktualizácie aplikácie iTunes (rok-mesiac-deň).
  Ak sa priečinok Previous iTunes Libraries alebo najnovší súbor s reťazcom RRRR-MM-DD v názve nezobrazuje, je možné, že sa súbor knižnice aplikácie iTunes nachádza v prispôsobenom umiestnení. Vyhľadajte v počítači priečinok Previous iTunes Libraries, nájdite najnovší súbor s reťazcom RRRR-MM-DD v názve a pokračujte krokom 6.
 6. Vyberte súbor a stlačte kombináciu klávesov Cmd + C (Mac) alebo Ctrl + C (Windows).
 7. Stlačte kombináciou klávesov Cmd + šípka nahor (Mac) alebo Alt + šípka nahor (Windows).
 8. Stlačte kombináciou klávesov Cmd + V (Mac) alebo Ctrl + V (Windows).
 9. Súbor s reťazcom RRRR-MM-DD v názve by sa mal skopírovať do priečinka iTunes. Premenujte kópiu na iTunes Library.itl.
 10. Podržte stlačený kláves Option (Mac) alebo Shift (Windows) a otvorte aplikáciu iTunes.
 11. Keď sa zobrazí správa Vybrať knižnicu iTunes, kliknite na možnosť Vybrať knižnicu. Nasmerujte aplikáciu iTunes na súbor, ktorý ste premenovali v kroku 9.

Knižnica aplikácie iTunes by teraz mala byť obnovená. Ak sa v aplikácii iTunes zobrazuje všetok požadovaný obsah a playlisty, môžete súbor iTunes Library.itl na ploche presunúť do koša.

Všetky zmeny, ktoré boli v knižnici vykonané po dátume knižnice aplikácie iTunes použitom v kroku 5, ako sú napríklad novovytvorené playlisty alebo pridané skladby, sa v aplikácii iTunes nemusia zobrazovať a daný obsah môže byť potrebné znova vytvoriť alebo pridať.

Dátum zverejnenia: