Vyhľadanie a usporiadanie mediálnych súborov v iTunes

Prečítajte si, kde nájsť a ako presúvať a usporiadať mediálne súbory v iTunes.

Knižnica iTunes je databáza, pomocou ktorej aplikácia iTunes usporadúva vaše médiá. Pozostáva zo všetkej hudby a ďalšieho obsahu, ktorý pridáte do iTunes. Na usporiadanie a ukladanie médií používa aplikácia iTunes súbory knižnice iTunes a priečinok iTunes Media.

Vyhľadávanie súborov knižnice iTunes

V súboroch knižnice iTunes sa udržiava prehľad médií pridaných do iTunes, spôsobu ich usporiadania a ďalších informácií, ako sú napríklad playlisty. Tieto súbory sa predvolene nachádzajú v priečinku iTunes. Tento priečinok nájdete takto:

Mac

Otvorte aplikáciu Finder. Na lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky Prejsť > Domov > Hudba > iTunes.

Windows

Windows 7 alebo novší: Otvorte priečinok C:\Users\meno používateľa\Hudba\iTunes\.

Aplikácia iTunes 12.2 a novšie verzie nepodporujú systémy Windows Vista a XP.

Priečinok iTunes Media

Priečinok iTunes Media sa predvolene nachádza v priečinku iTunes a obsahuje všetky vaše mediálne súbory vrátane nasledujúcich:

Niektorí zákazníci môžu mať namiesto priečinka iTunes Media priečinok iTunes Music. V aplikácii iTunes 8.2.1 a starších verziách sa väčšina obsahu ukladala do priečinka iTunes Music. V aplikácii iTunes 9 a novších verziách sa obsah ukladá do priečinka iTunes Media.

Vyhľadávanie a usporiadanie mediálnych súborov

V okne Nastavenia v iTunes môžete na tabe Rozšírené určiť, kam sa budú ukladať vaše mediálne súbory iTunes a ako majú byť usporiadané. Tab Rozšírené otvoríte takto:

 1. Mac: V lište v hornej časti obrazovky počítača vyberte položky iTunes > Nastavenia.
  Windows: Na lište v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Nastavenia.
 2. Kliknite na tab Rozšírené.

Na tabe Rozšírené môžete vykonať tieto akcie:

 • Vyhľadať a zmeniť umiestnenie priečinka iTunes Media.
 • Udržiavať priečinok médií usporiadaný a nastaviť, aby sa do tohto priečinka kopíroval všetok obsah pridaný do iTunes.

Vyhľadanie a zmena umiestnenia priečinka iTunes Media

Na tabe Rozšírené:

 • V poli pod textom „Umiestnenie priečinka iTunes Media“ zistíte, kde sa nachádza priečinok iTunes Media.
 • Ak chcete toto umiestnenie zmeniť, kliknite na tlačidlo Zmeniť a zadajte nové umiestnenie.

Ak zmeníte umiestnenie priečinka, existujúce súbory sa nepresunú, kým ich neskonsolidujete. Súbory môžete skonsolidovať takto:

 • Na lište v hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Súbor > Knižnica > Konsolidovať súbory. Potom kliknite na tlačidlo OK.

Môžete tiež:

 • Obnoviť predvolené umiestnenie priečinka médií (v priečinku iTunes). Umiestnenie priečinka obnovíte kliknutím na tlačidlo Resetovať napravo od poľa umiestnenia.

Udržiavanie usporiadaného priečinka médií a kopírovanie súborov do priečinka

Na tabe Rozšírené:

 • Ak začiarknete políčko „Udržovať priečinok iTunes Media organizovaný“, súbory sa budú ukladať do priečinkov podľa interpreta a albumu. Samotné súbory sa premenujú podľa čísla disku, čísla skladby a názvu skladby.
 • Ak začiarknete políčko „Skopírovať súbory do priečinka iTunes Media pri pridávaní do knižnice“, všetky mediálne súbory sa budú ukladať do priečinka iTunes Media. Všetky súbory sa tak budú nachádzať v jednom priečinku, vďaka čomu ich budete môcť jednoducho prenášať alebo zálohovať. Keď do iTunes importujete médiá z CD disku, automaticky sa pridajú do priečinka iTunes Media. Ak médiá pridáte do iTunes iným spôsobom (napríklad výberom položky „Pridať do knižnice“ v ponuke Súbor alebo potiahnutím MP3 súboru do iTunes), môže sa stať, že sa do priečinka iTunes Media nepridajú.

Vyhľadanie súboru položky zobrazenej v iTunes

Ak neviete, kde aplikácia iTunes ukladá váš obsah, otvorte okno Informácie:

 1. Vyberte súbor v knižnici iTunes.
 2. V hornej časti obrazovky počítača alebo v hornej časti okna iTunes vyberte položky Upraviť > Informácie.
 3. Kliknite na tab Súbor.
 4. Adresu alebo cestu umiestnenia súboru nájdete v dolnej časti tabu napravo od poľa „umiestnenie“. 

Niektoré zo súborov môžu byť uložené v iCloude. V prípade takých súborov sa v okne Informácie nezobrazí cesta umiestnenia v počítači, ale text iCloud.

Poznámka k autorským právam

Softvér iTunes je možné používať na reprodukovanie materiálov. Máte preň licenciu len na reprodukovanie materiálov, ktoré nie sú chránené autorskými právami, materiálov, u ktorých ste vlastníkom autorských práv, alebo materiálov, u ktorých máte oprávnenie alebo právoplatné povolenie na reprodukovanie. Ak si svojím právom na kopírovanie akýchkoľvek materiálov nie ste istý, mali by ste sa obrátiť na právneho poradcu. Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach obchodu iTunes Store.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: