Mac Pro (koniec roka 2013): odstránenie a inštalácia flashového úložiska

Mac Pro (koniec roka 2013) môže mať interné flashové úložisko PCIe s kapacitou až do 1 TB. Podľa pokynov v tomto článku môžete odstrániť a nainštalovať flashové úložisko.

Mac Pro (koniec roka 2013) má jeden užívateľovi prístupný slot na flashové úložisko, ktorý podporuje flashové úložiská s kapacitou 256 GB, 512 GB alebo 1 TB.

Pred odstránením flashovej pamäte skontrolujte, či údaje sú zálohované. Okrem toho sa uistite, že plánujete použiť kompatibilné flashové ukladacie zariadenie.

Časť 1: Odstránenie krytu

 1. Skôr než svoj Mac Pro otvoríte, vypnite ho výberom možnosti Vypnúť v menu Apple ().
 2. Ak je počítač na dotyk horúci, počkajte približne 5 až 10 minút, kým vychladne.
 3. Dotknutím sa kovového krytu z vonkajšej strany Macu Pro sa zbavte elektrostatického náboja.
  Dôležité: Elektrostatického náboja sa zbavte vždy predtým, ako sa budete dotýkať súčastí alebo inštalovať komponenty vo svojom Macu Pro. Aby ste predišli generovaniu statickej elektriny, nepohybujte sa po miestnosti, kým nedokončíte inštaláciu flashového ukladacieho zariadenia a nenasadíte kryt späť na počítač.
 4. Odpojte všetky káble a napájací kábel od Macu Pro. Nepokúšajte sa inštalovať flashové úložisko, keď je Mac Pro zapojený.
 5. Ak chcete odomknúť kryt, posuňte západku krytu doprava.

  macpro_unlatch_housing

 6. Potom zdvihnite kryt priamo nahor a smerom od počítača a opatrne ho odložte nabok.

  macro_remove_housing

Časť 2: Odstránenie existujúcej flashovej pamäte

 1. Flashové ukladacie zariadenie (A) je pripojené ku grafickej doske skrutkou T8 Torx.

  macpro_remove_screw

 2. Pomocou skrutkovača T8 odstráňte skrutku prichytávajúcu flashové ukladacie zariadenie ku grafickej doske. Zabráňte kontaktu skrutkovača s inými oblasťami grafickej dosky, aby nedošlo k jej prípadnému poškodeniu.
 3. Skrutku T8 Torx odložte na bezpečné miesto. Budete ju potrebovať pri inštalácii druhého flashového úložiska.
 4. Jednou rukou jemne uchopte bočné strany flashového ukladacieho zariadenia a opatrne ho dvíhajte priamo nahor, aby sa odpojilo od konektora flashového úložiska, ktorý sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
 5. Po odpojení od konektora flashového úložiska odtiahnite flashové ukladacie zariadenie od grafickej karty a vložte ho do vrecúška, ktoré ho ochráni pred elektrostatickým výbojom (ESD).

  macpro_removal

 6. Flashové ukladacie zariadenie NEODŤAHUJTE od grafickej karty, kým nie je úplne vytiahnuté z konektora flashového úložiska, pretože inak môžete poškodiť konektor.

  macpro_removal_don't

Časť 3: Inštalácia flashovej pamäte

 1. Pred nainštalovaním náhradného flashového úložiska pozorne skontrolujte konektor. Flashové úložisko je zakončené tenkým slotom, ktorý ho spája s konektorom flashového úložiska a zabraňuje nesprávnej inštalácii.
 2. Otočte flashové úložisko tak, aby sa dalo pripojiť do konektora flashového úložiska.
 3. Držte flashové úložisko rovnobežne s grafickou doskou a zasuňte kontakty flashového úložiska do konektora flashového úložiska grafickej dosky.
 4. Jemne ho zatláčajte nadol, kým úplne nezapadne na svoje miesto. Flashové ukladacie zariadenie nezatláčajte nasilu. Ak sa zdá, že flashové ukladacie zariadenie nezapadá na svoje miesto, overte, či používate kompatibilné zariadenie a či je flashové ukladacie zariadenie správne orientované tak, aby sa dalo zapojiť do konektora flashového úložiska na grafickej doske.

  -macpro_install_flash

 5. Po vložení flashového ukladacieho zariadenia na jeho miesto pozorne nainštalujte predtým odstránenú skrutku T8. Zabráňte kontaktu skrutkovača s inými oblasťami grafickej dosky, aby nedošlo k jej prípadnému poškodeniu.

  macpro_install_screw

Časť 4: Opätovná inštalácia krytu

 1. Opatrne priložte kryt k Macu Pro tak, aby ste sa nedotkli žiadnych obvodových dosiek.
 2. Možno bude potrebné jemne pritlačiť na kryt, aby úplne priliehal.

  macpro_replace_housing

 3. Po úplnom nasadení krytu posunutím západky krytu doľava kryt uzamknite.

  macpro_latch_enclosure

 4. Ak sa západka krytu nedá úplne posunúť doľava, overte, či je kryt správne nainštalovaný a úplne nasadený, a potom to skúste znova.
 5. Počítač je teraz pripravený na pripojenie napájacieho kábla, displeja a ostatných periférnych zariadení.
 6. Ak jednotka ešte nie je naformátovaná súborovým systémom alebo nemá spustiteľný operačný systém, spustite ju v režime internetového obnovenia tak, že podržíte stlačené klávesy Command, Option a R. Po spustení môžete naformátovať a preinštalovať OS X alebo obnoviť údaje pomocou zálohy Time Machine, ak nejakú máte k dispozícii.
Dátum zverejnenia: