Informácie o Obnove macOS v Macoch s procesorom Intel

Utility v Obnove macOS vám pomáhajú pri obnove z Time Machine, preinštalovaní systému macOS, získaní pomoci online, oprave alebo vymazaní pevného disku a pri ďalších činnostiach.

Tento článok sa týka len Macov s procesorom Intel.

Obnova macOS je súčasťou vstavaného systému obnovy Macu. Môžete spustiť systém z Obnovy macOS a použiť jej utility na obnovenie po výskyte niektorých softvérových problémov alebo vykonať na Macu iné akcie.

Spustenie z Obnovy macOS

Zapnite Mac a okamžite stlačte a podržte tieto dva klávesy: Command (⌘) a R. Klávesy pusťte, keď sa zobrazí logo Apple, rotujúca zemeguľa alebo iná úvodná obrazovka. Potrebujete pomoc?

Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla, napríklad hesla firmvéru alebo hesla používateľa, ktorý je správcom tohto Macu. Pokračujte zadaním požadovaného hesla:

Vyskakovacie okno s výzvou na zadanie hesla Obnovy macOS Big Sur

Spustenie je dokončené, keď sa zobrazí okno Utility:

Okno Utility Obnovy macOS Big Sur

Obnova zo zálohy Time Machine: Obnovte si súbory zo zálohy Time Machine.

Preinštalovanie systému macOS: Stiahnite a preinštalujte si operačný systém Macu.

Safari (alebo Získanie pomoci online): V prehliadači Safari vyhľadajte na internete pomoc pre svoj Mac. Sú pridané odkazy na webovú stránku podpory spoločnosti Apple. Pluginy a rozšírenia prehliadača sú zakázané.

Disková utilita: Opravte disk pomocou Diskovej utility  alebo vymažte svoj disk či iné úložné zariadenie.

Ďalšie utility sú k dispozícii v menu Utility na lište. Patria medzi ne Utilita zabezpečeného štartovania (alebo Utilita hesla firmvéru) a Terminál. 


Ak chcete Obnovu macOS ukončiť, v menu Apple  vyberte Reštartovať alebo Vypnúť. Ak chcete pred ukončením vybrať iný štartovací disk, v menu Apple vyberte Štartovací disk.

 


Ak nie je možné spustenie z Obnovy macOS

Ak Mac nemožno spustiť zo vstavaného systému Obnova macOS, môže sa pokúsiť o spustenie z Obnovy macOS cez internet. V takom prípade sa namiesto loga Apple počas spúšťania zobrazí otáčajúca sa zemeguľa: 

Obrazovka s otáčajúcou sa zemeguľou

Ak chcete systém spustiť manuálne v režime internetového obnovenia, pri spúšťaní stlačte a podržte niektorú z týchto kombinácií klávesov:

Ak sa systém nepodarí spustiť v režime internetového obnovenia, zobrazí sa zemeguľa so symbolom výstrahy (výkričníkom):

Otáčajúca sa zemeguľa s výkričníkom

Ak sa zobrazuje zemeguľa a výstražný symbol, vyskúšajte tieto riešenia:

  • Uistite sa, že sa Mac môže pripojiť k internetu. Ak sa počas spúšťania nezobrazí výzva na výber Wi-Fi siete, vyberte sieť z menu Wi-Fi, ak je k dispozícii.
  • Stlačením klávesov Command a R počas spúšťania sa pokúste použiť zabudovaný systém Obnovy namiesto Obnovy na internete.
  • Pripojte sa k internetu cez ethernetovú sieť namiesto Wi-Fi siete alebo naopak.
  • Pripojte sa k internetu cez inú Wi-Fi sieť alebo ethernetovú sieť. Konfigurácia vašej siete možno neumožňuje prístup na internet, ktorý Obnova macOS potrebuje.
  • Skúste operáciu zopakovať neskôr, pretože problém môže byť len dočasný.
  • Spusťte systém z iného disku alebo oddielu, ak sú k dispozícii, alebo použite spustiteľný inštalačný program a preinštalujte macOS.

Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: