Používanie nastavení Šetriča energie na Macu

Prečítajte si o funkciách úspory energie, ktoré môže Mac využívať, vrátane funkcií Spánok a Power Nap.

Uspatie Macu

Môžete šetriť energiu tým, že Mac uspíte, keď ho nepoužívate. Keď Mac spí, je zapnutý, ale spotrebúva menej energie. A zobudenie Macu je rýchlejšie než jeho spustenie po vypnutí.

Ak chcete Mac uspať okamžite, vykonajte jednu z týchto akcií:

  • Vyberte menu Apple () > Spať.
  • Ak používate notebook Mac, zatvorte jeho vstavaný displej.
  • Stlačte kombináciu klávesov Command (⌘)-Vysunutie média (⏏).*
  • Stlačte vypínač počítača.*

*Tieto možnosti sa nevzťahujú na modely MacBooku Pro s Touch ID.

Úprava nastavení v Šetriči energie

Keď Mac nejaký čas nepoužívate, systém macOS môže automaticky vypnúť nepoužívané funkcie. Keď počítač potrebuje vykonať nejakú úlohu, súvisiace komponenty sa znova zapnú.

Nastavenia týkajúce sa energie môžete upravovať na paneli Šetrič energie v Systémových nastaveniach:

  1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia.
  2. Kliknite na položku Šetrič energie.

Spánok displeja

Môžete nastaviť, ako dlho má Mac čakať pred uspatím displeja. Vypnutie displeja je užitočné, keď počítač spracúva nejakú úlohu (napríklad prehrávania hudby), no vy jeho činnosť nepotrebujete sledovať.

Uspatím displeja sa na všetky interné a externé displeje prestane posielať videosignál. V prípade displejov Apple a vstavaných displejov to tiež znamená, že sa vypne podsvietenie LCD displeja, aby sa šetrila energia.

Keď sa displej uspí, obrazovka je čierna alebo vypnutá, no aplikácie, ktoré na Macu bežia, zostávajú aktívne. Ak máte na displeji indikátor napájania, môže sa zmeniť, aby bolo vidieť, že displej pracuje v režime nízkej úrovne napájania. Ak chcete displej zobudiť, pohnite myšou, dotknite sa trackpadu alebo stlačte kláves na klávesnici.

Uspať pevné disky počítača, ak je to možné

Toto nastavenie vypne motor pevného disku, keď z disku nečítate súbory ani ich naň nezapisujete. Disky SSD nemajú pohyblivé časti, preto toto nastavenie nemá vplyv na počítače Mac, ktoré na ukladanie dát používajú len disky SSD. 

Zvážte zrušenie výberu tejto možnosti, ak máte interný alebo externý disk iný ako SSD a používate aplikácie (napríklad profesionálny softvér na úpravy zvuku alebo videa), ktoré fungujú lepšie s trvalým prístupom na čítanie z pevného disku a zápis naň.

Zobudiť pri prístupe cez sieť

Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa počítač automaticky zobudil pri prístupe niekoho ku zdieľaným prostriedkom počítača, napríklad ku zdieľaným tlačiarňam alebo playlistom pre iTunes.

Toto nastavenie sa vzťahuje na káblové pripojenia z iných počítačov, napríklad na pripojenia prostredníctvom rozhrania Ethernet. Vzťahuje sa aj na pripojenia Wi-Fi, ak používate správne nakonfigurovanú základňu AirPort. Niektoré úlohy môžu zabrániť uspatiu počítača pri nečinnosti.

Povoliť Power Nap

Funkcia Power Nap umožňuje Macu občas sa zobudiť a vykonať úlohy, ako je zistenie novej pošty alebo aktualizovanie softvéru.

V režime Power Nap zostáva displej Macu a ďalší hardvér, ktorý nie je potrebný na tieto úlohy, vypnutý, aby sa šetrila energia. Po dokončení úloh prejde Mac automaticky do režimu spánku, aby sa šetrila energia.

Ak nechcete, aby sa Mac sám budil a vykonával tieto úlohy, zrušte výber tejto možnosti.

Ďalšie možnosti

V nastaveniach Šetriča energie sa môžu zobrazovať ďalšie možnosti podľa toho, či používate stolný počítač Mac alebo notebook.

iMac, Mac Pro a Mac mini

Ak používate stolný počítač Mac, môžete nastavovať, kedy sa počítač, displej a pevné disky majú uspať, aby sa šetrila energia.

Na iMacu a Macu Pro sú k dispozícii tieto možnosti:

Mac mini ponúka tieto možnosti:

Vypnúť displej

Na niektorých stolných počítačoch Mac môžete nastaviť, ako dlho sa má čakať predtým, ako počítač prejde do režimu najnižšej úrovne napájania pri nečinnosti. Toto nastavenie sa líši od spánku displeja, pretože sú uspaté aj ďalšie časti počítača.

Ak pomocou tohto posuvníka nastavíte, aby sa počítač nikdy neuspal, displej a ďalšie prvky počítača zostanú v stave úplného zapnutia.

Automaticky reštartovať po výpadku prúdu

Stolný počítač Mac môžete nastaviť tak, aby sa automaticky reštartoval, keď prestane byť k dispozícii pripojenie k elektrickej sieti. Ak napríklad dôjde k výpadku napájania alebo ak neúmyselne odpojíte napájací kábel, Mac sa sám spustí znova, len čo sa napájanie obnoví.

Môžete nastaviť, aby sa po reštartovaní na Macu automaticky znova otvorili okná, aplikácie a dokumenty. To je užitočné, ak máte počítač nastavený tak, aby spracúval úlohy, keď sa na ňom nepracuje.

MacBook Pro, MacBook Air a MacBook

Na notebookoch Mac sú niektoré možnosti k dispozícii, keď sa počítač napája z batérie, a iné sú k dispozícii pri napájaní z elektrickej siete. Môžete napríklad nastaviť, aby sa počítač nikdy neuspal, keď sa napája z elektrickej siete. Keď sa však napája z batérie, môže byť vhodné, aby sa uspal aj po krátkom čase nečinnosti, aby batéria vydržala nabitá dlhšie.

Na paneli nastavení Šetriča obrazovky vyberte tab Batéria alebo Zdroj napájania:

 

Automatické prepínanie grafiky

Možnosť automatického prepínania grafiky sa zobrazuje na notebookoch Mac s viac ako jedným vstavaným grafickým procesorom. Keď ju vyberiete, počítač bude na úlohy typu úpravy textu používať menej výkonný grafický procesor, aby sa šetrila energia. V prípade náročnejších úloh, ako je hranie hier alebo komprimovanie videa, systém macOS automaticky prepne na výkonnejší grafický procesor.

Ak výber tejto možnosti zrušíte, bude počítač vždy používať výkonnejší grafický procesor, takže bude spotrebúvať viac energie.

Ďalšie režimy spánku

Niektoré počítače Mac prechádzajú do špeciálnych režimov spánku, keď sú dlhší čas nečinné. Týmto spôsobom ušetria ešte viac energie.

Pohotovostný režim

V prípade počítačov Mac spúšťaných z interného disku SSD je súčasťou systému macOS režim hlbokého spánku označovaný ako pohotovostný režim.

Počítače Mac vyrobené v roku 2013 alebo neskôr prechádzajú do pohotovostného režimu po troch hodinách režimu spánku. Staršie modely prechádzajú do pohotovostného režimu už po hodine režimu spánku. V pohotovostnom režime sa stav relácie uloží do flashového úložiska (na disk SSD). Potom sa vypne napájanie niektorých hardvérových systémov, ako sú pamäť RAM alebo zbernice USB.

Pohotovostný režim predlžuje možný čas spánku notebooku napájaného z batérie. Notebook s plne nabitou batériou môže v pohotovostnom režime vydržať až 30 dní bez pripojenia k elektrickej sieti.

Bezpečný spánok

Súčasťou systému macOS je tiež režim hlbokého spánku nazývaný bezpečný spánok. Mac môže prejsť do režimu bezpečného spánku, keď je úroveň nabitia batérie nízka alebo keď nečinnosť počítača trvá dlho.

V režime bezpečného spánku sa obsah pamäte skopíruje na štartovací disk a počítač sa vypne. Vďaka tomu môžete pokračovať tam, kde ste skončili, a o nič neprídete.

Zobudiť Mac z bezpečného spánku môžete stlačením vypínača. V prípade notebooku Mac s málo nabitou batériou najskôr pripojte AC adaptér. 

Keď počítač zobudíte z bezpečného spánku, zobrazí sa indikátor priebehu. Informuje o načítaní obsahu pamäte, ktorý sa predtým uložil, zo štartovacieho disku a kopírovaní späť do pamäte RAM.

Zobudenie Macu

Keď chcete Mac zobudiť z niektorého z týchto režimov spánku, vykonajte jednu z týchto akcií: 

  • Stlačte vypínač počítača.
  • Kliknite myšou alebo pomocou trackpadu. 
  • Otvorte kryt notebooku Mac. 
  • Stlačte kláves na pripojenej klávesnici.

Ak na Macu používate funkcie zdieľania, je možné, že iné počítače využívajúce tieto služby budú môcť zobudiť váš počítač na vyžiadanie.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: