Používanie Braillovho displeja HandyTech BasicBraille na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

 Pri používaní Braillovho displeja HandyTech BasicBraille na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia. 

Nasledujúce klávesové príkazy zariadenia je možné používať na týchto displejoch:

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku 1
Prechod na nasledujúcu položku 4
Prvá položka 1 + 2 + 3
Posledná položka 4 + 5 + 6
Prechod do stavového riadka 2 + 3 + 4
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) 1 + 2

Posúvanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun o jednu stranu doľava 2 + 4 + 6
Posun o jednu stranu doprava 1 + 3 + 5
Posun o jednu stranu nahor 3 + 4 + 5 + 6
Posun o jednu stranu nadol 1 + 4 + 5 + 6

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora 3
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora 6
Výber predchádzajúceho nastavenia rotora 2 + 3
Výber nasledujúceho nastavenia rotora 5 + 6

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Výber položky pod prstom 3 + 6
Aktivácia tlačidla Domov 1 + 2 + 5
Aktivácia klávesu Delete 1 + 4 + 5
Aktivácia klávesu Return 1 + 5
Aktivácia tlačidla zvýšenia hlasitosti 3 + 4 + 5
Aktivácia tlačidla zníženia hlasitosti 1 + 2 + 6
Aktivácia klávesu vysunutia 1 + 4 + 6

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Čítanie strany od vybranej položky 1 + 2 + 3 + 5
Čítanie strany od začiatku 2 + 4 + 5 + 6
Prečítanie čísla strany alebo zobrazených riadkov 3 + 4

Úpravy

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Výber celého obsahu 2 + 3 + 4 + 6
Výber textu 2 + 5 + 6
Zrušenie výberu textu 2 + 3 + 5
Kláves Tab 2 + 3 + 4 + 5
Klávesy Shift a Tab 1 + 2 + 5 + 6
Vystrihnutie 1 + 3 + 4 + 6
Kopírovanie 1 + 4
Vloženie 1 + 2 + 3 + 6
Vrátenie akcie 1 + 3 + 5 + 6
Zopakovanie akcie 2 + 3 + 4 + 6
Zmena označenia položky 1 + 2 + 3 + 4 + 6

Ovládanie

VoiceOver Kláves displeja
Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Pozastavenie alebo obnovenie reči 1 + 2 + 3 + 4
Zapnutie alebo vypnutie reči 1 + 3 + 4
Pomocník funkcie VoiceOver 1 + 3

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava 2
Posun Braillovho písma doprava 5
Prepnutie histórie oznámení 1 + 3 + 4 + 5
Ďalší výstupný režim 1 + 2 + 4 + 5
Ďalší vstupný režim 2 + 3 + 6

Displeje HandyTech BasicBraille neobsahujú Perkinsovu klávesnicu, preto pri ich používaní nie je možné využívať bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

Displeje HandyTech BasicBraille sú namiesto toho vybavené šiestimi tlačidlami, ktoré sú očíslované od 1 do 6. Pomocou týchto tlačidiel je možné napodobniť bežné príkazy, ktoré majú k dispozícii používatelia s displejmi vybavenými Perkinsovou klávesnicou, ako napríklad body 1 až 8 a medzerník.

 

Dátum zverejnenia: