Aktualizácia informácií z dokladu o nákupe

Ak si chcete aktualizovať informácie o zariadení Apple, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Ak si chcete aktualizovať informácie, telefonicky kontaktujte podporu spoločnosti Apple. Informujte poradcu o tom, že potrebujete pomoc s obmedzenou zárukou spoločnosti Apple alebo dátumom uplynutia platnosti programu AppleCare.

Pred volaním si pripravte nasledujúce informácie:

Dátum zverejnenia: