Získanie telefonickej podpory k zariadeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Ak na stránke na kontrolu krytia zistíte, že na vaše zariadenie Apple sa už nevťahuje bezplatná telefonická technická podpora, máte rôzne možnosti. 

Zariadenia, na ktoré sa stále vzťahuje záruka

Ak sa na vaše zariadenie vzťahuje naša obmedzená záruka, môžete si kúpiť program servisu AppleCare, ako je napríklad program AppleCare Protection Plan alebo AppleCare+.

K ostatným zariadeniam Apple si môžete kúpiť podporu pre jeden incident a získať tak požadovanú pomoc.

Jednotlivé produkty a možnosti nákupu nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách alebo regiónoch. Viac informácií získate od pracovníkov technickej podpory spoločnosti Apple. Obmedzená záruka spoločnosti Apple a výhody krytia programu AppleCare dopĺňajú práva vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľa.

Zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Ak sa na vaše zariadenie už nevzťahuje naša obmedzená záruka ani program AppleCare Protection Plan alebo AppleCare+, môžete si kúpiť podporu pre jeden incident.

Dátum zverejnenia: