Roaming vo Wi-Fi sieťach so štandardmi 802.11k, 802.11r a 802.11v v systéme iOS

Prečítajte si, ako bol v systéme iOS vylepšený roaming klientskych zariadení pri používaní štandardov Wi-Fi sietí.

Systém iOS podporuje optimalizovaný roaming klientov v podnikových Wi-Fi sieťach. Štandardy k, r a v pracovnej skupiny protokolu 802.11 umožňujú klientom plynulejšie prechádzať medzi prístupovými bodmi (AP) v tej istej sieti.

802.11k

Štandard 802.11k pomáha systému iOS zrýchliť proces vyhľadávania prístupových bodov v blízkosti zariadenia, ktoré sú dostupné ako roamingové ciele, tým, že vytvára optimalizovaný zoznam kanálov. Len čo signál aktuálne používaného prístupového bodu zoslabne, zariadenie začne hľadať cieľové prístupové body uvedené v zozname.

802.11r

Po odpojení zariadenia so systémom iOS od jedného prístupového bodu a pripojení k inému bodu v tej istej sieti štandard 802.11r zrýchľuje proces overovania pomocou funkcie s názvom Fast Basic Service Set Transition (FT). Funkcia FT funguje s overovaním pomocou vopred zdieľaného kľúča (PSK) aj štandardu 802.1X.

Súčasťou systémov iOS 10 a novších je aj podpora adaptívneho štandardu 802.11r využívaného bezdrôtovými sieťami spoločnosti Cisco. Adaptívny štandard 802.11r ponúka funkciu FT bez toho, aby bolo potrebné povoliť štandard 802.11r v nakonfigurovanej bezdrôtovej sieti spoločnosti Cisco.

802.11v

Systém iOS podporuje v niektorých zariadeniach funkciu správy prechodu medzi prístupovými bodmi BSS (Basic Service Set) štandardu 802.11v. Funkcia správy prechodu BSS umožňuje kontrolnej vrstve siete ovplyvňovať roamingové správanie klientov tým, že im poskytuje informácie o zaťažení okolitých prístupových bodov. Systém iOS zohľadňuje tieto informácie pri výbere medzi možnými roamingovými cieľmi.

Kombinácia schopnosti štandardov 802.11k a 802.11v zrýchliť vyhľadávanie najlepšieho cieľového prístupového bodu a rýchlejšieho priraďovania prístupových bodov funkcie FT umožňuje aplikáciám dosahovať vyšší výkon, vďaka čomu majú používatelia systému iOS lepšie skúsenosti pri používaní Wi-Fi sietí.

Ďalšie informácie

Väčšina dodávateľov hardvéru Wi-Fi sietí podporuje štandardy 802.11k, 802.11v a 802.11r (FT). Tieto funkcie je pred ich používaním v sieti potrebné povoliť a nakonfigurovať vo Wi-Fi routeri. Postup nastavenia sa líši, a preto si pozrite detaily v príručke k Wi-Fi routeru.

V nasledujúcom zozname je uvedené, ktoré zariadenia so systémom iOS podporujú štandardy 802.11k, 802.11r a 802.11v. Na používanie štandardov 802.11k a 802.11r je potrebný systém iOS 6 alebo novší. Na používanie štandardu 802.11v je potrebný systém iOS 7 alebo novší. Na používanie adaptívneho štandardu 802.11r je potrebný systém iOS 10 alebo novší.

802.11k a r

 • iPhone 4s a novší
 • iPad Pro a novší
 • iPad Air a novší
 • iPad mini a novší
 • iPad (3. generácia) a novší
 • iPod touch (5. generácia) a novší

802.11r (adaptívny)

 • iPhone 6s a novší
 • iPad Pro a novší
 • iPad (5. generácia)
 • iPad (6. generácia)

802.11v

 • iPhone 5c, iPhone 5s a novší
 • iPad Pro a novší
 • iPad Air a novší
 • iPad mini 2 a novší
 • iPad (5. generácia)
 • iPad (6. generácia)
 • iPod touch (6. generácia)

Všetky zariadenia so systémom iOS 5.1 a novším podporujú aj ukladanie identifikátorov hlavných kľúčov párovania do vyrovnávacej pamäte (PMKID caching). Metódu PMKID caching možno používať s niektorými zariadeniami Cisco na zlepšenie roamingu medzi prístupovými bodmi. Sticky key caching (SKC) je variant metódy PMKID caching. Metóda SKC nie je ekvivalentná ani kompatibilná s metódou OKC (opportunistic key caching).

Na podporu adaptívneho štandardu 802.11r je potrebné, aby sieť spoločnosti Cisco používala verziu radiča 8.3 alebo novšiu.

Prečítajte si ďalšie informácie o roamingu pri používaní systému iOS 8 alebo novšieho. Ďalšie informácie o týchto štandardoch nájdete na webovej stránke IEEE:

Prečítajte si, ako rozoznať jednotlivé modely zariadení so systémom iOS:

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: