Používanie Braillovho displeja Handy Tech Active Braille na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

 Pri používaní Braillovho displeja Handy Tech Active Braille na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Router
Aktivácia klávesu Delete Ľavý kláves nahor + ľavý kláves nadol
Aktivácia klávesu Return Pravý kláves nahor + pravý kláves nadol

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový router
Posun Braillovho písma doľava Ľavý kláves nahor alebo pravý kláves nahor
Posun Braillovho písma doprava Ľavý kláves nadol alebo pravý kláves nadol

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: