Používanie Braillovho displeja HIMS Braille EDGE 40 s funkciou VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch

Pri používaní Braillovho displeja HIMS Braille EDGE 40 s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Ľavý pad doľava alebo pravý pad doľava
Prechod na nasledujúcu položku Ľavý pad doprava alebo pravý pad doprava

Posúvanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun o jednu stranu doľava F5
Posun o jednu stranu doprava F6
Posun o jednu stranu nahor F7
Posun o jednu stranu nadol F8

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Ľavý pad nahor alebo pravý pad nahor
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Ľavý pad nadol alebo pravý pad nadol
Výber predchádzajúceho nastavenia rotora F1
Výber nasledujúceho nastavenia rotora F2

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Router

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun Braillovho písma doľava Ľavý kláves nahor alebo pravý kláves nahor
Posun Braillovho písma doprava Ľavý kláves nadol alebo pravý kláves nadol
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový router
Prepnutie medzi skratkopisom a plnopisom F3
Prepnutie medzi osembodovým a šesťbodovým Braillovým písmom F4

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: