Používanie displeja Ninepoint Systems Ninepoint na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Ninepoint Systems Ninepoint na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia. 

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Presun na predchádzajúcu položku Doľava
Presun na nasledujúcu položku Doprava
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) Ponuka

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Presun na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Nahor
Presun na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Nadol

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Výber položky pod prstom Zadajte text

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava Posun doľava
Posun Braillovho písma doprava Posun doprava

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: