Používanie Braillovho displeja Nippon Telesoft Mini Seika s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pri používaní Braillovho displeja Nippon Telesoft Mini Seika s funkciou VoiceOver v systéme iOS môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Nasledujúce klávesové príkazy zariadenia možno používať na týchto displejoch:

  • Mini Seika 8
  • Mini Seika 16
  • Mini Seika 24

Ak chcete zabezpečiť, aby Braillov displej používal správnu tabuľku, uistite sa, že používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Prechod na predchádzajúcu položku K14 aleboK19
Pravý joystick doprava K15 alebo K20

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora K16 alebo K21
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora K17 alebo K22

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Výber položky pod prstom K13 alebo K18

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava K11
Posun Braillovho písma doprava K11

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: