Správa nastavení funkcie AirPlay na Apple TV

Prečítajte si, ako nastaviť, kto môže cez AirPlay prehrávať obsah na Apple TV, ako používať zobrazenie Konferenčná miestnosť a ako nastaviť ďalšie možnosti.

Nastavenie, kto môže na Apple TV prehrávať obsah cez AirPlay

Prejdite do menu Nastavenia > AirPlay. V tomto menu môžete funkciu AirPlay zapnúť alebo vypnúť. Môžete tu tiež nastaviť, kto môže cez AirPlay prehrávať obsah na Apple TV:

  • Všetkým: Apple TV sa zobrazuje každému a všetci používatelia na ňom môžu cez AirPlay prehrávať obsah.
  • Komukoľvek v rovnakej sieti: Cez AirPlay môžu na Apple TV prehrávať obsah len ľudia, ktorí sú pripojení k vašej domácej Wi‑Fi sieti.
  • Len osobám zdieľajúcim domácnosť: Cez AirPlay môžu na Apple TV prehrávať obsah len ľudia, ktorých pozvete na ovládanie domácnosti v aplikácii Domácnosť.
  • Vyžadovať heslo: Každý, kto bude chcieť na Apple TV prehrávať obsah cez AirPlay, bude musieť zadať heslo.

Zmena názvu a miestnosti Apple TV

Apple TV môžete pomenovať, aby ste ho mohli pri používaní funkcie AirPlay ľahko identifikovať. Stačí prejsť do menu Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Názov a zadať požadovaný názov.

Ak chcete zmeniť názov Apple TV (2. alebo 3. generácia), prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Názov.

Môžete tiež pridať Apple TV do miestnosti v aplikácii Domácnosť a potom naň streamovať obsah cez AirPlay 2. Na Apple TV prejdite do menu Nastavenia > AirPlay > Miestnosť a vyberte miestnosť.

Prečítajte si viac o pridávaní a spravovaní reproduktorov v aplikácii Domácnosť.

Používanie zobrazenia Konferenčná miestnosť

V zobrazení Konferenčná miestnosť sa zobrazujú pokyny na pripojenie k Apple TV cez AirPlay. Všetci v miestnosti tak budú vedieť, ako premietať obsah obrazovky zariadenia s podporou funkcie AirPlay na displeji pripojenom k Apple TV.

Zobrazenie Konferenčná miestnosť sa zapína takto:

  1. Uistite sa, že v Apple TV je nainštalovaná najnovšia verzia systému tvOS.
  2. Prejdite do menu Nastavenia > AirPlay > Konferenčná miestnosť.
  3. Zapnite možnosť Konferenčná miestnosť.

Vyžadovanie PIN kódu na používanie funkcie AirPlay

Apple TV 4K a Apple TV HD vyžadujú, aby ste pri prvom pripojení z iného zariadenia Apple cez AirPlay zadali PIN kód zobrazený na televízore. Ak chcete, aby sa PIN kód vyžadoval pri každom použití funkcie AirPlay, prejdite do menu Nastavenia > AirPlay > Konferenčná miestnosť a zapnite možnosť Vždy vyžadovať PIN kód.

Ak máte v Apple TV nainštalovaný systém tvOS 11.2 alebo starší, prejdite do menu Nastavenia > AirPlay > AirPlay, v časti Zabezpečenie vyberte položku Vyžadovať kód a nastavte, kedy sa má pri používaní funkcie AirPlay vyžadovať kód.

Apple TV (2. a 3. generácia) nebude vyžadovať kód, pokiaľ nezapnete možnosť Vyžadovať overenie zariadenia.

Nastavenie overovanie zariadení na Apple TV (2. a 3. generácia)

Ak chcete pre všetky zariadenia s podporou funkcie AirPlay nastaviť povinnosť zadania jednorazového kódu na obrazovke, prejdite do menu Nastavenia > AirPlay > Zabezpečenie a zapnite možnosť Vyžadovať overenie zariadenia.

Dátum zverejnenia: