Správa nastavení AirPlay na vašom Apple TV

Prečítajte si, ako ovládať, kto môže streamovať obsah do vášho Apple TV pomocou AirPlay.

Vyberte, kto môže používať AirPlay na vašom Apple TV

Prejdite na Nastavenia > AirPlay a HomeKit. Tu môžete AirPlay zapnúť alebo vypnúť. Môžete tiež vybrať, kto môže pomocou AirPlay streamovať obsah do vášho Apple TV. Prístup môžete povoliť týmto skupinám používateľov:

  • Všetci: Zobrazovať obsah a streamovať ho do vášho Apple TV môže ktokoľvek.
  • Ktokoľvek v rovnakej sieti: Streamovať obsah do vášho Apple TV môže ktokoľvek, kto je pripojený k vašej domácej Wi-Fi sieti.
  • Len osoby zdieľajúce domácnosť: Streamovať obsah do vášho Apple TV môžu ľudia, ktorých pozvete na ovládanie vašej domácnosti v aplikácii Domácnosť.
  • Vyžadovať heslo: Skôr než ktokoľvek bude môcť streamovať obsah do vašej Apple TV, bude sa vyžadovať heslo.

Nastavenie overovanie zariadení na Apple TV (2. a 3. generácia)

Ak chcete nastaviť požiadavku na jednorazový kód na obrazovke pre všetky zariadenia s podporou AirPlay, prejdite na Nastavenia > AirPlay > Zabezpečenie a zapnite Vyžadovať overenie zariadenia.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: