Ak sa na Apple TV zobrazí výzva na zadanie hesla AirPlay

Prečítajte si, ako spravovať nastavenia AirPlay a ovládať, kto môže streamovať obsah do vášho zariadenia Apple TV.

Pri prvom použití AirPlay na Apple TV sa na obrazovke zobrazí heslo. Ak chcete streamovať obsah do Apple TV, zadajte toto heslo na zariadení. Alebo ak používate funkciu Konferenčná miestnosť, na displeji sa vždy zobrazí správa s pokynmi na pripojenie cez AirPlay a podrobnosťami o bezdrôtovej sieti.

Ak sa zobrazuje heslo, hoci nepoužívate AirPlay

Ak sa na Apple TV zobrazuje hlásenie o hesle, hoci sa nepokúšate používať AirPlay, môže byť potrebné upraviť nastavenia AirPlay.  

Na Apple TV prejdite na Nastavenia > AirPlay a HomeKit.

Tu si môžete zariadenie Apple TV pomenovať a priradiť ho k miestnosti, aby ste ho pri používaní AirPlay ľahko identifikovali. Môžete tiež vybrať, kto môže pomocou AirPlay streamovať obsah do vášho zariadenia Apple TV:

  • Všetci: Zobrazovať obsah a streamovať ho do vášho zariadenia Apple TV môže ktokoľvek.
  • Ktokoľvek v rovnakej sieti: Streamovať obsah do vášho zariadenia Apple TV môže ktokoľvek, kto je pripojený k vašej domácej Wi-Fi sieti.
  • Len osoby zdieľajúce domácnosť: Streamovať obsah do vášho zariadenia Apple TV môžu ľudia, ktorých pozvete na ovládanie vašej domácnosti v apke Domácnosť.
  • Vyžadovať heslo: Skôr než ktokoľvek bude môcť streamovať obsah do vášho zariadenia Apple TV, bude sa vyžadovať heslo.

Nastavenie overovania zariadení na Apple TV (3. generácia)

Ak chcete nastaviť požiadavku na jednorazové heslo na obrazovke pre všetky zariadenia s podporou AirPlay, prejdite na Nastavenia > AirPlay > Zabezpečenie a zapnite Vyžadovať overenie zariadenia.

Dátum zverejnenia: