Pridanie príslušenstva HomeKit do aplikácie Domácnosť

Do aplikácie Domácnosť môžete pridávať príslušenstvo a potom ho usporiadať podľa miestností alebo zón, aby ste mohli jednoducho ovládať rôzne oblasti domácnosti – a to všetko jedným klepnutím alebo požiadaním Siri.

Pridanie príslušenstva

Na pridávanie príslušenstva do aplikácie Domácnosť môžete používať iPhone, iPad alebo iPod touch. Príslušenstvo do aplikácie Domácnosť nemôžete pridať pomocou Macu. Pred nastavením príslušenstva:

 • Skontrolujte, či je zapnuté a v blízkosti.
 • V príručke k príslušenstvu skontrolujte, či sa vyžaduje ďalší hardvér na to, aby spolupracovalo s HomeKitom.

Potom postupujte takto:

 

Obrazovka aplikácie Domácnosť v systéme iOS so zobrazenou dlaždicou Pridať príslušenstvo

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť a klepnite na Pridať príslušenstvo  alebo na .
 2. Pomocou kamery na iPhone, iPade alebo iPode touch naskenujte osemmiestny kód HomeKitu alebo QR kód na príslušenstve alebo v jeho dokumentácii. Ak máte iPhone 7 alebo novší a na príslušenstve sa zobrazí ikona , príslušenstvo pridáte tak, že podržíte iPhone v jeho blízkosti.
 3. Keď sa príslušenstvo zobrazí, klepnite naň. Ak sa zobrazí výzva na pridanie príslušenstva do siete, klepnite na možnosť Povoliť.
 4. Príslušenstvo pomenujte a priraďte ho k miestnosti. Pomocou názvu ho môžete identifikovať v aplikácii Domácnosť a ovládať pomocou Siri.
 5. Klepnite na Ďalej a potom na Hotovo.

Niektoré doplnky, reproduktory a inteligentné televízory môžu vyžadovať aktualizácie softvéru alebo ďalšie nastavenie pomocou aplikácie výrobcu.

Inteligentné televízory Samsung kompatibilné s technológiou AirPlay 2 nepodporujú HomeKit a nedajú sa pridať do aplikácie Domácnosť.

Usporiadanie príslušenstva podľa miestnosti a zóny

Usporiadaním príslušenstva podľa miestností získate prehľad o tom, kde sa príslušenstvo nachádza, a umožní vám to ovládať miestnosti pomocou Siri. Miestnosti môžete zoskupiť aj do zóny, ako je napríklad poschodie alebo prízemie.

Aplikácia Domácnosť v systéme iOS so zobrazením scén a príslušenstva v obývačke.

Pridanie miestnosti

Na iPhone, iPade alebo iPode touch:

 1. Klepnite na tab Miestnosti, klepnite na  v ľavom hornom rohu a potom klepnite na Nastavenia miestnosti.
 2. Klepnite na  Miestnosti. 
 3. Klepnite na Pridať miestnosť.
 4. Miestnosť pomenujte a klepnite na Uložiť.

Ak chcete prechádzať medzi rôznymi miestnosťami, klepnite na tab Miestnosti v dolnej časti a potiahnite prstom doprava alebo doľava cez obrazovku.

Na Macu:

 1. Na lište prejdite na Upraviť > Upraviť miestnosť.
 2. Kliknite na  Miestnosti. 
 3. Kliknite na Pridať miestnosť. 
 4. Miestnosť pomenujte, kliknite na Uložiť a potom na Hotovo.

Ak chcete prechádzať medzi rôznymi miestnosťami, kliknite na ikonu ikona Domácnosť na paneli s nástrojmi a potom vyberte miestnosť. Alebo prejdite na tab Miestnosti a potiahnite dvomi prstami doprava alebo doľava na Trackpade alebo na myši Magic Mouse.

Priradenie príslušenstva k miestnosti

Po priradení príslušenstva k miestnosti môžete napríklad prehrávať a ovládať hudbu v celej domácnosti. Alebo povedzte Siri, čo chcete prehrať a kde to chcete sledovať.

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Stlačte a podržte príslušenstvo, klepnite na Nastavenia  > Miestnosť, vyberte miestnosť a uložte nastavenia klepnutím na 
 • Na Macu: Dvakrát kliknite na príslušenstvo, kliknite na Miestnosť, vyberte miestnosť a uložte nastavenia kliknutím na 

Usporiadanie miestností do zóny

Miestnosti môžete zoskupiť do zóny, ako je napríklad poschodie alebo prízemie, a jednoducho tak ovládať rozličné oblasti domácnosti pomocou Siri.

Aplikácia Domácnosť v systéme iOS so zobrazením nastavení v obývačke.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch: 

 1. Klepnite na tab Miestnosti, klepnite na  v ľavom hornom rohu a potom klepnite na Nastavenia miestnosti .
 2. Klepnite na Zóna. Klepnite na navrhovanú zónu alebo klepnite na Vytvoriť novú.
 3. Klepnite na Hotovo.

Na Macu:

 1. Vyberte Upraviť > Upraviť miestnosť.
 2. Kliknite na Zóna a potom kliknite na navrhovanú zónu alebo na Vytvoriť novú.
 3. Kliknite na Hotovo.

Ak príslušenstvo nemožno pridať

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: