Nastavenie a používanie aplikácie Domácnosť

Zapínajte svetlá, upravujte termostat alebo nastavte scénu na ovládanie oboch možností. S aplikáciou Domácnosť môžete jednoducho a bezpečne ovládať produkty, ktoré používate vo svojej domácnosti, a to všetko zo svojho iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu.

Aplikácia Domácnosť vám umožňuje ovládať každé príslušenstvo so štítkom Works with Apple HomeKit. Svoju domácnosť tiež môžete ovládať so Siri. Prípadne môžete nastaviť v domácnosti automatizácie a povoliť aplikácii Domácnosť vykonávať všetku prácu za vás. Ovládanie môžete zdieľať so svojou rodinou alebo priateľmi. Môžete tiež dostávať hlásenia o aktivitách vo svojej domácnosti, takže vám už nič neunikne.

Začíname

Pridanie príslušenstva

Príslušenstvo pridáte do aplikácie Domácnosť pomocou zariadenia so systémom iOS. Do aplikácie Domácnosť nemôžete pridať príslušenstvo pomocou Macu. Pred nastavením príslušenstva:

 • Skontrolujte, či je zapnuté a v blízkosti.
 • V príručke k príslušenstvu skontrolujte, či sa vyžaduje ďalší hardvér na to, aby spolupracovalo s HomeKitom.

Potom postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť a klepnite na Pridať príslušenstvo alebo ikonu Pridať.
 2. Pomocou kamery na zariadení so systémom iOS naskenujte osemmiestny kód HomeKit alebo QR kód na príslušenstve alebo v jeho dokumentácii. Ak máte iPhone 7 alebo novší a na príslušenstve sa zobrazí ikona , príslušenstvo pridáte tak, že podržíte iPhone v jeho blízkosti.
 3. Keď sa príslušenstvo zobrazí, klepnite naň. Ak sa zobrazí výzva na pridanie príslušenstva do siete, klepnite na možnosť Povoliť.
 4. Pomenujte svoje príslušenstvo a priraďte ho k miestnosti. Pomenovanie ho pomôže identifikovať v aplikácii Domácnosť a ovládať ho pomocou Siri.
 5. Klepnite na Ďalej a potom na Hotovo.

Zistite, ako môžete pridať HomePod, Apple TV alebo iné reproduktory kompatibilné s technológiou AirPlay 2 do aplikácie Domácnosť.

Niektoré súčasti príslušenstva, napríklad osvetlenie Phillips Hue a termostaty Honeywell, vyžadujú ďalšie nastavenie pomocou aplikácie výrobcu.


 

Zmena informácií o príslušenstve

Po pridaní príslušenstva pomocou zariadenia so systémom iOS môžete upravovať informácie o príslušenstve pomocou zariadenia so systémom iOS alebo Macu.

 • Na svojom zariadení so systémom iOS: Stlačte a podržte príslušenstvo a potom klepnite na Nastavenia.
 • Na svojom Macu: Dvakrát kliknite na príslušenstvo a potom kliknite na Nastavenia.

Tam môžete zmeniť jeho názov a miestnosť, v ktorej sa nachádza. Zapnite Zahrnúť do obľúbených, ak chcete získať prístup k príslušenstvu v ovládacom centre, na záložke Domácnosť a na hodinkách Apple Watch. 

Viaceré súčastí príslušenstva, ako napríklad svetlá, tiež môžete zoskupiť a ovládať ako jedno príslušenstvo.

Zistite, ako môžete skontrolovať stav a získavať hlásenia zo svojho príslušenstva HomeKit.

V ovládacom centre možno ovládať najviac deväť súčastí príslušenstva pridaných medzi obľúbené.

     

Ovládanie príslušenstva

Siri môžete používať na zapínanie a ovládanie svojho príslušenstva. Môžete ho tiež ovládať manuálne v aplikácii Domácnosť.

Zapnutie alebo vypnutie príslušenstva:

 • Na zariadení so systémom iOS klepnite na príslušenstvo.
 • Na Macu kliknite na príslušenstvo.

Vyhľadanie a úprava extra funkcií, ako napríklad ovládanie jasu, farby a teploty:

 • Na zariadení so systémom iOS stlačte a podržte príslušenstvo.
 • Na Macu dvakrát kliknite na príslušenstvo.

Chcete domácnosť ovládať, keď ste preč? Stačí nastaviť centrum domácnosti pomocou HomePodu, Apple TV alebo iPadu.

Nastavenie scény na ovládanie viacerých súčastí príslušenstva

Scény umožňujú ovládať viac súčastí príslušenstva naraz. Môžete napríklad vytvoriť scénu s názvom Som tu, ktorá naraz zapne všetky svetlá a odomkne vchodové dvere.

V zariadení so systémom iOS:

 1. V aplikácii Domácnosť klepnite v pravom hornom rohu na ikonu Pridaťa potom na Pridať scénu.
 2. Vyberte navrhnutú scénu. Môžete tiež vybrať vlastnú scénu a potom ju pomenovať.
 3. Klepnite na Pridať príslušenstvo.
 4. Klepnite na príslušenstvo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na položku Hotovo.
 5. Ak chcete upraviť nastavenia pre príslušenstvo, stlačte ho a podržte. Klepnutím na položku Otestovať túto scénu zobrazíte náhľad scény. Ak chcete získať prístup k scéne v ovládacom centre, na záložke Domácnosť a na hodinkách Apple Watch, zapnite Zahrnúť do obľúbených.
 6. Klepnite na Hotovo.

V Macu:

 1. V aplikácii Domácnosť kliknite na ikonu Pridať a potom na Pridať scénu.
 2. Vyberte navrhnutú scénu. Môžete tiež vybrať vlastnú scénu a potom ju pomenovať.
 3. Kliknite na Pridať príslušenstvo.
 4. Kliknite na príslušenstvo, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na Hotovo.
 5. Ak chcete upraviť nastavenia pre príslušenstvo, dvakrát naň kliknite. Kliknutím na Otestovať túto scénu zobrazíte náhľad scény. Ak chcete získať prístup k scéne v ovládacom centre, na záložke Domácnosť a na hodinkách Apple Watch, zapnite Zahrnúť do obľúbených.
 6. Kliknite na Hotovo.

Ak chcete zapnúť scénu, klepnite alebo kliknite na ňu. Prípadne o to požiadajte Siri. Ak nastavujete centrum domácnosti, môžete tiež a scénu zautomatizovať.

Ak chcete pridať alebo odstrániť príslušenstvo zo scény na svojom zariadení so systémom iOS, stlačte a podržte scénu a potom klepnite na Nastavenia. Na svojom Macu dvakrát kliknite na scénu a potom kliknite na Nastavenia.

Usporiadanie príslušenstva podľa miestnosti a zóny

Usporiadaním príslušenstva podľa miestností vám pomôže získať prehľad o tom, kde sa príslušenstvo nachádza, a umožní ovládanie miestnosti pomocou Siri. Miestnosti tiež môžete zoskupiť do zóny, napríklad poschodie alebo prízemie.

Pridanie miestnosti

V zariadení so systémom iOS:

 1. Klepnite na záložku Miestnosti, v ľavom hornom rohu klepnite na  ikonu Miestnosti a potom klepnite na Nastavenia miestnosti.
 2. Klepnite na Pridať miestnosť.
 3. Nazvite miestnosť a klepnite na Uložiť.

Ak chcete prechádzať medzi rôznymi miestnosťami, klepnite na záložku Miestnosti v dolnej časti a potiahnite prstom doprava alebo doľava cez obrazovku.

V Macu:

 1. Na lište prejdite na Upraviť > Upraviť miestnosť.
 2. Kliknite na Miestnosti.
 3. Kliknite na Pridať miestnosť. 
 4. Nazvite miestnosť, kliknite na Uložiť a potom na Hotovo.

Ak chcete prechádzať medzi rôznymi miestnosťami, kliknite na ikonu Domácnosť na paneli s nástrojmi a potom vyberte miestnosť. Prípadne prejdite na záložku Miestnosti a potiahnite myšou Magic Mouse alebo na Trackpade dvomi prstami doprava alebo doľava.

Priradenie príslušenstva k miestnosti

 • V zariadení so systémom iOS: Stlačte a podržte príslušenstvo, klepnite na Nastavenia > Miestnosť, vyberte miestnosť a klepnite na Hotovo.
 • V Macu: Dvakrát kliknite na príslušenstvo a v pravom hornom rohu kliknite na Nastavenia. Potom kliknite na Miestnosť, vyberte miestnosť a kliknite na Hotovo.

Usporiadanie miestností do zóny

Miestnosti môžete zoskupiť do zóny, ako napríklad poschodie alebo prízemie, a jednoducho tak ovládať rozličné oblasti svojej domácnosti pomocou Siri.

V zariadení so systémom iOS:

 1. Klepnite na záložku Miestnosti, v ľavom hornom rohu klepnite na  ikonu Miestnosti a potom klepnite na Nastavenia miestnosti.
 2. Klepnite na miestnosť, napríklad na obývačku.
 3. Klepnite na položku Zóna. Klepnite na navrhovanú zónu alebo klepnite na Vytvoriť novú.
 4. Klepnite na Hotovo.

V Macu:

 1. Vyberte Upraviť > Upraviť miestnosť.
 2. Kliknite na Miestnosti a potom na nejakú miestnosť.
 3. Kliknite na Zóna, potom kliknite na navrhovanú zónu alebo na Vytvoriť novú.
 4. Kliknite na Hotovo.

Odstránenie domácnosti alebo príslušenstva

Odstránenie príslušenstva z aplikácie Domácnosť:

 • V zariadení so systémom iOS: Stlačte a podržte príslušenstvo, klepnite na Nastavenia, potom rolujte do dolnej časti a klepnite na Odstrániť príslušenstvo.
 • V Macu: Dvakrát kliknite na príslušenstvo, kliknite na nastavenia, potom rolujte do dolnej časti a kliknite na Odstrániť príslušenstvo.

Ak z aplikácie Domácnosť odstránite Domácnosť, všetky vaše dáta, ako napríklad príslušenstvo, scény, automatizácie a ľudia, ktorých ste pozvali na ovládanie domácnosti, sa odstránia. Pred opätovným nastavením budete musieť každé príslušenstvo resetovať. Ak chcete resetovať príslušenstvo, vyhľadajte na ňom tlačidlo, skontrolujte jeho príručku alebo kontaktujte výrobcu.

Odstránenie domácnosti a všetkých jej dát z aplikácie Domácnosť:

 • V zariadení so systémom iOS: Klepnite na ikonu Nastavenia domácnosti v ľavom hornom rohu, potom rolujte do dolnej časti a klepnite na Odstrániť domácnosť.
 • V Macu: Prejdite na Upraviť > Upraviť domácnosť, potom rolujte do dolnej časti a kliknite na Odstrániť domácnosť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: