Nastavenie a používanie aplikácie Domácnosť

Zapínajte svetlá, upravujte termostat alebo nastavte scénu na ovládanie oboch možností. Pomocou aplikácie Domácnosť môžete jednoducho a bezpečne ovládať produkty, ktoré používate vo svojej domácnosti, a to z iPhonu, iPadu, iPodu touch, hodiniek Apple Watch alebo Macu.

Nastavte si aplikáciu Domácnosť a potom svoju domácnosť budete môcť ovládať pomocou Siri. Alebo si nastavte automatizácie domácnosti a nechajte aplikáciu Domácnosť, nech sa o všetko postará. Pridajte si televízory a reproduktory a budete môcť ovládať, čo sa vo vašej domácnosti prehráva. Ovládanie môžete zdieľať so svojou rodinou alebo priateľmi. Môžete tiež dostávať hlásenia o aktivitách vo svojej domácnosti, takže vám už nič neunikne.

Začíname

* Inteligentné televízory Samsung kompatibilné s technológiou AirPlay 2 nepodporujú HomeKit a nedajú sa pridať do aplikácie Domácnosť.

Pridanie príslušenstva

Príslušenstvo pridáte do aplikácie Domácnosť pomocou zariadenia so systémom iOS. Príslušenstvo do aplikácie Domácnosť nemôžete pridať pomocou Macu. Pred nastavením príslušenstva:

 • Skontrolujte, či je zapnuté a v blízkosti.
 • V príručke k príslušenstvu skontrolujte, či sa vyžaduje ďalší hardvér na to, aby spolupracovalo s HomeKitom.

Potom postupujte takto:

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť a klepnite na položku Pridať príslušenstvo alebo na ikonu .
 2. Pomocou kamery na zariadení so systémom iOS naskenujte osemmiestny kód HomeKit alebo QR kód na príslušenstve alebo v jeho dokumentácii. Ak máte iPhone 7 alebo novší a na príslušenstve sa zobrazí ikona , príslušenstvo pridáte tak, že podržíte iPhone v jeho blízkosti.
 3. Keď sa príslušenstvo zobrazí, klepnite naň. Ak sa zobrazí výzva na pridanie príslušenstva do siete, klepnite na možnosť Povoliť.
 4. Príslušenstvo pomenujte a priraďte ho k miestnosti. Názov ho pomôže identifikovať v aplikácii Domácnosť a ovládať pomocou Siri.
 5. Klepnite na položku Ďalej a potom na položku Hotovo.

Prečítajte si, ako pridať HomePod, Apple TV alebo reproduktory a inteligentné televízory kompatibilné s technológiou AirPlay 2 do aplikácie Domácnosť.

Niektoré súčasti príslušenstva, napríklad osvetlenie Phillips Hue a termostaty Honeywell, vyžadujú ďalšie nastavenie pomocou aplikácie výrobcu.

Zmena informácií o príslušenstve

Po pridaní príslušenstva pomocou zariadenia so systémom iOS môžete upravovať informácie o ňom pomocou zariadenia so systémom iOS alebo Macu.

 • V zariadení so systémom iOS: Stlačte a podržte príslušenstvo a potom klepnite na položku Nastavenia.
 • V Macu: Dvakrát kliknite na príslušenstvo a potom na položku Nastavenia.

Tam môžete zmeniť jeho názov a miestnosť, v ktorej sa nachádza. Ak chcete získať prístup k príslušenstvu v ovládacom centre, na tabe Domácnosť a na hodinkách Apple Watch, zapnite možnosť Zahrnúť do obľúbených. 

Viaceré súčasti príslušenstva, ako napríklad svetlá, tiež môžete zoskupiť a ovládať ako jedno príslušenstvo.

Zistite, ako skontrolovať stav a získavať hlásenia zo svojho príslušenstva HomeKit.

V ovládacom centre možno ovládať najviac deväť súčastí príslušenstva pridaných medzi obľúbené.

     

Ovládanie príslušenstva

Siri môžete používať na zapínanie a ovládanie svojho príslušenstva. Môžete ho tiež ovládať manuálne v aplikácii Domácnosť.

Zapnutie alebo vypnutie príslušenstva:

 • V zariadení so systémom iOS alebo hodinkách Apple Watch klepnite na príslušenstvo.
 • V Macu kliknite na príslušenstvo.

Vyhľadanie a úprava extra funkcií, ako je napríklad ovládanie jasu, farby a teploty:

 • V zariadení so systémom iOS alebo hodinkách Apple Watch stlačte a podržte príslušenstvo.
 • V Macu dvakrát kliknite na príslušenstvo.

Chcete domácnosť ovládať, keď ste preč? Stačí nastaviť centrum domácnosti pomocou HomePodu, Apple TV alebo iPadu.

Nastavenie scény na ovládanie viacerých súčastí príslušenstva

Scény umožňujú ovládať viac súčastí príslušenstva naraz. Môžete vytvoriť scénu s názvom Som tu, ktorá naraz zapne všetky svetlá a odomkne vchodové dvere. Môžete tiež nastaviť scénu Ráno, ktorá spustí prehrávanie vášho obľúbeného playlistu na HomePode, Apple TV alebo reproduktore s podporou AirPlay 2. V aplikácii Domácnosť môžete scény prispôsobovať, a tým si každodenné úlohy uľahčovať a spríjemňovať. 

V zariadení so systémom iOS:

 1. V aplikácii Domácnosť klepnite v pravom hornom rohu na ikonu  a potom na položku Pridať scénu.
 2. Vyberte navrhnutú scénu. Môžete tiež vybrať vlastnú scénu a potom ju pomenovať.
 3. Klepnite na položku Pridať príslušenstvo.
 4. Klepnite na príslušenstvo, ktoré chcete pridať, a potom klepnite na položku Hotovo.
 5. Ak chcete upraviť nastavenia pre príslušenstvo, stlačte ho a podržte. Klepnutím na položku Otestovať túto scénu zobrazíte náhľad scény. Ak chcete získať prístup k scéne v ovládacom centre, na tabe Domácnosť a na hodinkách Apple Watch, zapnite možnosť Zahrnúť do obľúbených.
 6. Klepnite na položku Hotovo.

V Macu:

 1. V aplikácii Domácnosť kliknite na ikonu ikona Pridať a potom na položku Pridať scénu.
 2. Vyberte navrhnutú scénu. Môžete tiež vybrať vlastnú scénu a potom ju pomenovať.
 3. Kliknite na položku Pridať príslušenstvo.
 4. Kliknite na príslušenstvo, ktoré chcete pridať, a potom kliknite na položku Hotovo.
 5. Ak chcete upraviť nastavenia pre príslušenstvo, dvakrát naň kliknite. Kliknutím na položku Otestovať túto scénu si zobrazíte náhľad scény. Ak chcete získať prístup k scéne v ovládacom centre, na tabe Domácnosť a na hodinkách Apple Watch, zapnite možnosť Zahrnúť do obľúbených.
 6. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Ak chcete zapnúť scénu, klepnite alebo kliknite na ňu. Prípadne o to požiadajte Siri. Ak nastavujete centrum domácnosti, môžete tiež scénu zautomatizovať.

Ak chcete pridať alebo odstrániť príslušenstvo zo scény v zariadení so systémom iOS, stlačte a podržte scénu a potom klepnite na položku Nastavenia. V Macu dvakrát kliknite na scénu a potom kliknite na položku Nastavenia.

Usporiadanie príslušenstva podľa miestnosti a zóny

Usporiadanie príslušenstva podľa miestností vám pomôže získať prehľad o tom, kde sa príslušenstvo nachádza, a umožní ovládanie miestností pomocou Siri. Miestnosti tiež môžete zoskupiť do zóny, ako je napríklad poschodie alebo prízemie.

Pridanie miestnosti

V zariadení so systémom iOS:

 1. Klepnite na tab Miestnosti, klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku Nastavenia miestnosti.
 2. Klepnite na položku Pridať miestnosť.
 3. Miestnosť pomenujte a klepnite na položku Uložiť.

Ak chcete prechádzať medzi rôznymi miestnosťami, klepnite na tab Miestnosti v dolnej časti a potiahnite prstom doprava alebo doľava cez obrazovku.

V Macu:

 1. Na lište prejdite na položky Upraviť > Upraviť miestnosť.
 2. Kliknite na položku Miestnosti.
 3. Kliknite na položku Pridať miestnosť. 
 4. Miestnosť pomenujte a kliknite na položku Uložiť a potom na položku Hotovo.

Ak chcete prechádzať medzi rôznymi miestnosťami, kliknite na ikonu ikona Domácnosť na paneli s nástrojmi a potom vyberte miestnosť. Prípadne prejdite na tab Miestnosti a potiahnite myšou Magic Mouse alebo na Trackpade dvomi prstami doprava alebo doľava.

Priradenie príslušenstva k miestnosti

 • V zariadení so systémom iOS: Stlačte a podržte príslušenstvo, klepnite na položky Nastavenia > Miestnosť, vyberte miestnosť a klepnite na položku Hotovo.
 • V Macu: Dvakrát kliknite na príslušenstvo a v pravom hornom rohu kliknite na položku Nastavenia. Potom kliknite na položku Miestnosť, vyberte miestnosť a kliknite na položku Hotovo.

Usporiadanie miestností do zóny

Miestnosti môžete zoskupiť do zóny, ako je napríklad poschodie alebo prízemie, a jednoducho tak ovládať rozličné oblasti svojej domácnosti pomocou Siri.

V zariadení so systémom iOS:

 1. Klepnite na tab Miestnosti, klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu a potom klepnite na položku Nastavenia miestnosti.
 2. Klepnite na miestnosť, napríklad na obývačku.
 3. Klepnite na položku Zóna. Klepnite na navrhovanú zónu alebo klepnite na položku Vytvoriť novú.
 4. Klepnite na položku Hotovo.

V Macu:

 1. Vyberte položky Upraviť > Upraviť miestnosť.
 2. Kliknite na položku Miestnosti a potom na nejakú miestnosť.
 3. Kliknite na položku Zóna, potom kliknite na navrhovanú zónu alebo na položku Vytvoriť novú.
 4. Kliknite na tlačidlo Hotovo.

Odstránenie domácnosti alebo príslušenstva

Odstránenie príslušenstva z aplikácie Domácnosť:

 • V zariadení so systémom iOS: Stlačte a podržte príslušenstvo, klepnite na položku Nastavenia, potom rolujte do dolnej časti a klepnite na položku Odstrániť príslušenstvo.
 • V Macu: Dvakrát kliknite na príslušenstvo, kliknite na položku Nastavenia, potom rolujte do dolnej časti a kliknite na položku Odstrániť príslušenstvo.

Ak z aplikácie Domácnosť odstránite Domácnosť, všetky vaše dáta, ako napríklad príslušenstvo, scény, automatizácie a ľudia, ktorých ste pozvali na ovládanie domácnosti, sa vymažú. Pred opätovným nastavením budete musieť každé príslušenstvo resetovať. Ak chcete resetovať príslušenstvo, vyhľadajte na ňom tlačidlo, skontrolujte jeho príručku alebo kontaktujte výrobcu.

Odstránenie domácnosti a všetkých jej dát z aplikácie Domácnosť:

 • V zariadení so systémom iOS: Klepnite na ikonu  v ľavom hornom rohu, potom rolujte do dolnej časti a klepnite na položku Odstrániť domácnosť.
 • V Macu: Prejdite na položky Upraviť > Upraviť domácnosť, potom rolujte do dolnej časti a kliknite na položku Odstrániť domácnosť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: