Pridanie príslušenstva do apky Domácnosť

Pridajte si do apky Domácnosť príslušenstvo HomeKit a Matter a potom ho usporiadajte podľa miestností alebo zón, aby ste mohli jednoducho ovládať rôzne oblasti domácnosti.

Pred pridaním príslušenstva

 • Aktualizujte si iPhone alebo iPad na najnovšiu verziu systému iOS alebo iPadOS.
 • Uistite sa, že príslušenstvo je zapnuté a nablízku.
 • V príručke k príslušenstvu skontrolujte, či sa vyžaduje ďalší hardvér na to, aby spolupracovalo s HomeKitom alebo ekosystémom Matter.

Pridanie príslušenstva pomocou iPhonu alebo iPadu

Na pridávanie príslušenstva do apky Domácnosť môžete používať iPhone alebo iPad. Príslušenstvo do apky Domácnosť nemožno pridať pomocou Macu.

Obrazovka apky Domácnosť v systéme iOS so zobrazenou dlaždicou Pridať príslušenstvo 

 1. Otvorte apku Domácnosť a klepnite na Pridať .
 2. Klepnite na Pridať príslušenstvo .
 3. Pomocou kamery na iPhone alebo iPade naskenujte osemmiestny kód HomeKitu alebo QR kód na príslušenstve alebo v jeho dokumentácii. Ak máte iPhone 7 alebo novší a na príslušenstve je symbol symbol kompatibility s technológiou NFC, príslušenstvo pridáte tak, že podržíte iPhone v jeho blízkosti.
 4. Keď sa príslušenstvo zobrazí, klepnite naň. Ak sa zobrazí výzva na pridanie príslušenstva do siete, klepnite na možnosť Povoliť.
 5. Priraďte príslušenstvo k miestnosti a pomenujte ho, aby ste ho v apke Domácnosť ľahšie identifikovali a mohli ho ovládať pomocou Siri.
 6. Klepnite na Pokračovať a potom na Hotovo.

Ak chcete pridať príslušenstvo Matter do apky Domácnosť, musíte si nastaviť centrum domácnosti.

Niektoré doplnky, reproduktory a inteligentné televízory môžu vyžadovať aktualizácie softvéru alebo ďalšie nastavenie pomocou apky výrobcu.

Inteligentné televízory Samsung kompatibilné s technológiou AirPlay 2 nepodporujú HomeKit a nedajú sa pridať do apky Domácnosť.

Pridanie Apple TV do apky Domácnosť

 1. Na Apple TV otvorte Nastavenia.
 2. Vyberte Užívatelia a účty. Uistite sa, že v časti Predvolený užívateľ je vybraté vaše meno a že ste do iCloudu prihlásený pomocou Apple ID, ktoré ste použili na nastavenie príslušenstva v apke Domácnosť.
 3. Vráťte sa do nastavení Apple TV a vyberte AirPlay a HomeKit.
 4. Rolujte nadol, vyberte Miestnosť a potom vyberte miestnosť alebo pridajte novú miestnosť.

Usporiadanie príslušenstva podľa miestnosti a zóny

Usporiadaním príslušenstva podľa miestností získate prehľad o tom, kde sa príslušenstvo nachádza, a umožní vám to ovládať miestnosti pomocou Siri. Miestnosti môžete zoskupiť aj do zóny, ako je napríklad poschodie alebo prízemie.

Apka Domácnosť v systéme iOS so zobrazením scén a príslušenstva v obývačke.  

Pridanie miestnosti

 1. Otvorte apku Domácnosť a klepnite alebo kliknite na Pridať .
 2. Vyberte Pridať miestnosť .
 3. Pomenujte miestnosť a klepnite alebo kliknite na Uložiť.

Priradenie príslušenstva k miestnosti

Po priradení príslušenstva k miestnosti môžete napríklad prehrávať a ovládať hudbu v celej domácnosti. Alebo povedzte Siri, čo chcete prehrať a kde to chcete sledovať.

 1. Na iPhone alebo iPade klepnite na príslušenstvo, rolujte nadol a klepnite na Informácie o príslušenstve . Na Macu kliknite na príslušenstvo.
 2. Rolujte nadol a klepnite alebo kliknite na Miestnosť.
 3. Vyberte miestnosť a uložte nastavenie klepnutím alebo kliknutím na Zatvoriť .

Usporiadanie miestností do zóny

Miestnosti môžete zoskupiť do zóny, ako je napríklad poschodie alebo prízemie, a jednoducho tak ovládať rozličné oblasti domácnosti pomocou Siri.

Apka Domácnosť v systéme iOS so zobrazením nastavení v obývačke.  

 1. Na iPhone alebo iPade otvorte miestnosť stlačením a podržaním jej názvu. Na Macu kliknite na názov miestnosti.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac  a vyberte Nastavenia miestnosti .
 3. Klepnite alebo kliknite na Zóna. Vyberte navrhovanú zónu alebo vyberte Vytvoriť novú a zadajte názov pre novú zónu. 
 4. Klepnite alebo kliknite na Hotovo.

Ak príslušenstvo nemožno pridať

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: