Zdieľanie ovládania domácnosti

Pozvite ľudí, aby ovládali vašu domácnosť, upravte ich práva a povoľte im ovládať vašu domácnosť, nech sú kdekoľvek. To všetko vám umožňuje apka Domácnosť.

Pozvanie osoby na ovládanie vašej domácnosti

Ak ste si apku Domácnosť upgradovali na novú architektúru apky Domácnosť, musíte si nastaviť centrum domácnosti, aby ste mohli zdieľať ovládanie domácnosti.

Ak chcete niekoho pozvať na ovládanie vašej domácnosti, postupujte takto:

 1. Otvorte apku Domácnosť na iPhone, iPade alebo Macu.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac  a vyberte Nastavenia domácnosti. Ak máte nastavených viac domácností, vyberte domácnosť, do ktorej chcete niekoho pozvať, a potom vyberte Nastavenia domácnosti.
 3. Klepnite alebo kliknite na Pozvať ľudí.
  iPhone s apkou Domácnosť, v ktorej sa zobrazuje možnosť Pozvať ľudí v nastaveniach domácnosti
 4. Zadajte Apple ID, ktoré daná osoba používa v iCloude.
 5. Klepnite alebo kliknite na Odoslať pozvánku.

Zistite, ako postupovať, ak nemôžete niekoho pozvať na ovládanie vašej domácnosti.

Prijatie pozvánky na ovládanie domácnosti

 1. Otvorte apku Domácnosť na iPhone, iPade alebo Macu.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac .
 3. Vyberte Nastavenia domácnosti .
 4. V sekcii Pozvánky vyberte Zobraziť.
 5. Vyberte Prijať a potom Hotovo.
  iPhone s pozvánkou do domácnosti v apke Domácnosť

Po prijatí pozvánky klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac  a potom vyberte názov domácnosti, ktorú chcete ovládať.

Zistite, ako postupovať, ak nemôžete prijať pozvánku na ovládanie domácnosti.

Povolenie vzdialeného prístupu a úprava práv používateľov

Ak nastavíte centrum domácnosti, môžete spravovať vzdialený prístup a upravovať práva ľuďom, ktorých ste pozvali, aby ovládali vašu domácnosť. Ak nemáte nastavené centrum domácnosti, títo ľudia môžu ovládať vaše príslušenstvo iba vtedy, keď sa nachádzajú u vás doma, sú pripojení k vašej domácej Wi-Fi sieti a sú v dosahu príslušenstva. Príslušenstvo s podporou štandardu Matter vyžaduje centrum domácnosti, napríklad Apple TV 4K alebo HomePod mini.

Môžete spravovať vzdialený prístup a upravovať práva ľuďom, ktorých ste pozvali na ovládanie vašej domácnosti.

 1. Otvorte apku Domácnosť na iPhone, iPade alebo Macu.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac  a vyberte Nastavenia domácnosti. Ak máte nastavených viacero domácností, vyberte príslušnú domácnosť a potom Nastavenia domácnosti. 
 3. V sekcii Ľudia vyberte osobu, ktorej chcete upraviť práva, a vyberte z nasledujúcich možností:
  • Ovládať príslušenstvo na diaľku: Túto možnosť zapnite, ak chcete povoliť používateľom ovládať vaše príslušenstvo odkiaľkoľvek. Vypnutím tejto možnosti umožníte používateľom ovládať vaše príslušenstvo, len keď sú u vás doma a sú pripojení k vašej Wi-Fi sieti.
  • Pridať a upraviť príslušenstvo: Túto možnosť zapnite, ak chcete používateľom povoliť pridávanie a odstraňovanie príslušenstva, scén, automatizácií a iných používateľov.
 4. Klepnite alebo kliknite na Späť a potom na Hotovo.

Zdieľaní používatelia nemôžu do apky Domácnosť pridať HomePod, Apple TV ani žiadne reproduktory alebo inteligentné televízory kompatibilné s technológiou AirPlay 2. Tieto zariadenia môžete pridať, iba ak ste vlastník domácnosti v apke Domácnosť.

Ukončenie zdieľania vašej domácnosti s inou osobou

 1. Otvorte apku Domácnosť na iPhone, iPade alebo Macu.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac  a vyberte Nastavenia domácnosti. Ak máte nastavených viacero domácností, vyberte požadovanú domácnosť a potom Nastavenia domácnosti.  
 3. V sekcii Ľudia klepnite alebo kliknite na používateľa, ktorého chcete zo svojej domácnosti odstrániť. 
 4. Klepnite alebo kliknite na Odstrániť osobu.

Ak niekoho odstránite z apky Domácnosť, možno bude môcť aj naďalej ovládať niektoré príslušenstvo, ak má na to nastavené právo v osobitnej apke pre dané príslušenstvo. Ak chcete tieto práva odstrániť, použite apku pre dané príslušenstvo, pozrite si príručku k príslušenstvu alebo sa obráťte na jeho výrobcu.

Opustenie domácnosti, do ktorej vás pozvali, aby ste ju zdieľali

 1. Otvorte apku Domácnosť na iPhone, iPade alebo Macu.
 2. Klepnite alebo kliknite na tlačidlo Viac  a vyberte Nastavenia domácnosti. Ak ste členom viacerých domácností, vyberte domácnosť, ktorú chcete opustiť, a potom vyberte Nastavenia domácnosti.
 3. Rolujte nadol a klepnite alebo kliknite na Opustiť domácnosť. 
 4. Klepnite alebo kliknite na Opustiť.

Ak nemôžete zdieľať ovládanie domácnosti

Dátum zverejnenia: