Zdieľanie ovládania domácnosti

Pozvite ľudí, aby ovládali vašu domácnosť, upravte ich práva a povoľte im ovládať vašu domácnosť, nech sú kdekoľvek. To všetko vám umožňuje aplikácia Domácnosť.

Skôr než začnete

Ak chcete pozvať ostatných, aby ovládali vaše príslušenstvo HomeKit:

*HomePod a Apple TV nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách a oblastiach.

Pozvanie niekoho, aby ovládal vašu domácnosť

Postupujte podľa týchto krokov platných pre vaše zariadenie.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť a v ľavom hornom rohu klepnite na ikonu ikona Nastavenia domácnosti. Ak máte v aplikácii Domácnosť nastavených viacero domácností, klepnite na položku Nastavenia domácnosti a následne klepnite na domácnosť, do ktorej chcete niekoho pozvať.
 2. V časti Ľudia klepnite na položku Pozvať.
 3. Zadajte účet Apple ID, ktorý daná osoba používa v iCloude.
 4. Klepnite na položku Odoslať pozvánku.

V Macu

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť.
 2. V lište prejdite na položky Upraviť > Upraviť domácnosť. Ak máte v aplikácii Domácnosť nastavených viacero domácností, kliknite v ľavom hornom rohu na položku Domácnosti a potom kliknite na domácnosť, do ktorej chcete niekoho pozvať.
 3. V časti Ľudia kliknite na položku Pozvať.
 4. Zadajte účet Apple ID, ktorý daná osoba používa v iCloude.
 5. Kliknite na položku Odoslať pozvánku.

Prijatie pozvánky na ovládanie domácnosti

Keď vás niekto pozve, aby ste ovládali jeho domácnosť, zobrazí sa vám v aplikácii Domácnosť na zariadení so systémom iOS alebo na Macu hlásenie. Pozvánku môžete prijať pomocou pokynov nižšie.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť a klepnite na ikonu ikona Nastavenia domácnosti.
 2. Klepnite na položku Nastavenia domácnosti.
 3. Klepnite na položku Prijať a potom na položku Hotovo.

Po prijatí pozvánky klepnite na ikonu ikona Nastavenia domácnosti a následne klepnite na názov domácnosti, čím ju začnete ovládať.

V Macu

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť a na paneli s nástrojmi kliknite na ikonu ikona Domácnosti.
 2. Kliknite na položku 1 pozvánka.
 3. Kliknite na položku Prijať a potom na položku Hotovo.

Po prijatí pozvánky kliknite na paneli s nástrojmi na ikonu ikona Domácnosti a následne kliknite na názov domácnosti, čím ju začnete ovládať.

Povolenie vzdialeného prístupu a úprava práv používateľov

Ak nastavíte centrum domácnosti, môžete spravovať vzdialený prístup a upravovať práva ľuďom, ktorých ste pozvali, aby ovládali vašu domácnosť. Ak nemáte nastavené centrum domácnosti, títo ľudia môžu ovládať vaše príslušenstvo iba vtedy, keď sa nachádzajú u vás doma, sú pripojení k vašej domácej Wi-Fi sieti a sú v dosahu príslušenstva HomeKit.

Ak chcete nejakému používateľovi spravovať vzdialený prístup a zmeniť práva, otvorte na svojom zariadení so systémom iOS alebo na Macu aplikáciu Domácnosť a postupujte podľa pokynov nižšie.

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Klepnite na ikonu ikona Nastavenia domácnosti. Ak máte viacero domácností, klepnite na položku Nastavenia domácnosti a následne klepnite na niektorú domácnosť.
 2. V časti Ľudia klepnite na osobu, ktorej chcete upraviť práva, a vyberte z nasledujúcich možností:
  • Povoliť vzdialený prístup: Túto možnosť zapnite, ak chcete povoliť používateľom ovládať vaše príslušenstvo odkiaľkoľvek. Vypnite túto možnosť, ak chcete povoliť používateľom ovládať vaše príslušenstvo iba vtedy, keď sa nachádzajú u vás doma.
  • Povoliť úpravy: Túto možnosť zapnite, ak chcete povoliť používateľom pridávať a odstraňovať príslušenstvo, scény a iných používateľov.*
 3. Klepnite na položku Späť a potom na možnosť Hotovo.

V Macu

 1. V lište prejdite na položky Upraviť > Upraviť domácnosť. Ak máte viacero domácností, kliknite v ľavom hornom rohu na položku Domácnosti a vyberte niektorú domácnosť.
 2. V časti Ľudia kliknite na osobu, ktorej chcete upraviť práva, a vyberte z nasledujúcich možností:
  • Povoliť vzdialený prístup: Túto možnosť zapnite, ak chcete povoliť používateľom ovládať vaše príslušenstvo odkiaľkoľvek. Vypnite túto možnosť, ak chcete povoliť používateľom ovládať vaše príslušenstvo iba vtedy, keď sa nachádzajú u vás doma.
  • Povoliť úpravy: Túto možnosť zapnite, ak chcete povoliť používateľom pridávať a odstraňovať príslušenstvo, scény a iných používateľov.*
 3. Kliknite na položku Späť a potom na položku Hotovo.

* Zdieľaní používatelia do aplikácie Domácnosť nemôžu pridať HomePod, Apple TV ani žiadne reproduktory alebo inteligentné televízory kompatibilné s technológiou AirPlay 2. Tieto zariadenia môžete pridať, iba ak ste vlastník domácnosti v aplikácii Domácnosť.

Odstránenie osoby alebo opustenie domácnosti

Ak už nechcete s niekým zdieľať svoju domácnosť:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na ikonu ikona Nastavenia domácnosti. Ak máte viacero domácností, klepnite na položku Nastavenia domácnosti a následne klepnite na niektorú domácnosť. V časti Ľudia klepnite na používateľa a následne klepnite na položku Odstrániť osobu.
 • Na Macu: Prejdite na položky Upraviť > Upraviť domácnosť. Ak máte viacero domácností, kliknite v ľavom hornom rohu na položku Domácnosti a kliknite na niektorú domácnosť. V časti Ľudia kliknite na používateľa a následne kliknite na položku Odstrániť osobu.

Ak chcete opustiť domácnosť, do ktorej vás pozvali, aby ste ju zdieľali:

 • Na iPhone, iPade alebo iPode touch: Klepnite na ikonu ikona Nastavenia domácnosti, klepnite na položku Nastavenia domácnosti, klepnite na domácnosť, ktorú chcete opustiť, rolujte nadol a klepnite na položku Opustiť domácnosť.
 • Na Macu: Prejdite na položky Upraviť > Upraviť domácnosť a v ľavom hornom rohu kliknite na položku Domácnosti. Kliknite na domácnosť, ktorú chcete opustiť, rolujte nadol a kliknite na položku Opustiť domácnosť.

Dátum zverejnenia: