Používanie Braillovho displeja HIMS Braille Sense Plus s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pri používaní Braillovho displeja HIMS Braille Sense Plus s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Nasledujúce klávesové príkazy zariadenia možno používať na týchto displejoch:

  • Braille Sense Plus 32
  • Braille Sense Plus 18
  • Braille Sense U2
  • Braille Sense U2 Mini 

Ak chcete zabezpečiť, aby Braillov displej používal správnu tabuľku, uistite sa, že používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Aktivácia tlačidla Domov F2

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Vrátenie akcie F3
Aktivácia klávesu vysunutia F4

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava Rolovanie doľava
Posun Braillovho písma doprava Rolovanie doprava

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

 

 

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: