Používanie Braillovho displeja HIMS BrailleSense Plus s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pri používaní Braillovho displeja HIMS BrailleSense Plus s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Nasledujúce klávesové príkazy zariadenia je možné používať na týchto displejoch:

  • BrailleSense Plus 32
  • BrailleSense Plus 18
  • BrailleSense U2
  • BrailleSense U2 Mini 
  • BrailleSense U2 QWERTY

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Aktivácia tlačidla Domov F2

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves zariadenia
Dvojité klepnutie na vybranú položku Router
Vrátenie akcie F3
Aktivácia klávesu vysunutia F4

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový router
Posun Braillovho písma doľava Rolovanie doľava
Posun Braillovho písma doprava Rolovanie doprava

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

 

 

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: