Používanie Braillovho displeja Humanware Brailliant BI s funkciou VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Humanware Brailliant BI s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Modely Humanware Brailliant BI 32 a Brailliant BI 40 umožňujú používanie nasledujúcich príkazov. Ak chcete mať istotu, že váš displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Nahor alebo C1
Prechod na nasledujúcu položku Nadol alebo C4
Presun na prvú položku C1 + C2 + C3
Presun na poslednú položku C4 + C5 + C6
Prechod do stavového riadka C2 + C3 + C4
Prechod do centra hlásení C4 + C6
Prechod do ovládacieho centra C2 + C5
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) C1 + C2

Posúvanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun o jednu stranu doľava C2 + C4 + C6
Posun o jednu stranu doprava C1 + C3 + C5
Posun o jednu stranu nahor C3 + C4 + C5 + C6
Posun o jednu stranu nadol C1 + C4 + C5 + C6

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Nahor + doľava alebo C3
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Doprava + nadol alebo C6
Výber predchádzajúceho nastavenia rotora C2 + C3
Výber nasledujúceho nastavenia rotora C5 + C6

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Router
Výber položky pod prstom C3 + C6
Aktivácia tlačidla Domov C1 + C2 + C5
Aktivácia klávesu Delete C1 + C4 + C5
Aktivácia klávesu Return C1 + C5
Aktivácia tlačidla zvýšenia hlasitosti C3 + C4 + C5
Aktivácia tlačidla zníženia hlasitosti C1 + C2 + C6
Aktivácia klávesu vysunutia C1 + C4 + C6

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Čítanie strany od vybranej položky C1 + C2 + C3 + C5
Čítanie strany od začiatku C2 + C4 + C5 + C6
Prečítanie čísla strany alebo zobrazených riadkov C3 + C4

Úpravy

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Výber celého obsahu C2 + C5 + C6
Výber textu C2 + C3 + C5 + C6
Zrušenie výberu textu C2 + C3 + C5
Kláves Tab C2 + C3 + C4 + C5
Klávesy Shift a Tab C1 + C2 + C5 + C6
Vystrihnutie C1 + C3 + C4 + C6
Kopírovanie C1 + C4
Vloženie C1 + C2 + C3 + C6
Vrátenie akcie C1 + C3 + C5 + C6
Zopakovanie akcie C2 + C3 + C4 + C6
Zmena označenia položky C1 + C2 + C3 + C4 + C6

Ovládanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6
Pozastavenie alebo obnovenie reči C1 + C2 + C3 + C4
Zapnutie alebo vypnutie reči C1 + C3 + C4
Otvorenie Pomocníka funkcie VoiceOver C1 + C3

Braillov displej

Pomocník funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový router
Posun Braillovho písma doľava Doľava alebo C2
Posun Braillovho písma doprava Doprava alebo C5
Prepnutie histórie oznámení C1 + C3 + C4 + C5
Ďalší výstupný režim C1 + C2 + C4 + C5
Ďalší vstupný režim C2 + C3 + C5

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: