Používanie Braillovho displeja Harpo BraillePen 12 Touch s funkciou VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Harpo BraillePen 12 Touch s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Joystick doľava
Prechod na nasledujúcu položku Joystick doprava

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Joystick nahor
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Joystick nadol

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Výber položky pod prstom Akcia joysticku

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun Braillovho písma doľava Doľava
Posun Braillovho písma doprava Doprava

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

 

Dátum zverejnenia: