Otvorenie centra hlásení a ovládacieho centra prostredníctvom funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch

Ak v zariadení so systémom iOS používate funkciu VoiceOver, môžete centrum hlásení alebo ovládacie centrum otvoriť gestom alebo pomocou príkazu z klávesnice.

Otvorenie centra hlásení

Ak chcete otvoriť centrum hlásení gestom, presuňte kurzor VoiceOver na stavový riadok klepnutím na hornú stranu obrazovky zariadenia. Potom potiahnite tromi prstami z hornej strany obrazovky nadol.

Ak chcete centrum hlásení otvoriť prostredníctvom bezdrôtovej klávesnice Apple, stlačte kombináciu klávesov Option–šípka nahor.

Otvorenie ovládacieho centra

Ak chcete otvoriť ovládacie centrum gestom, presuňte kurzor VoiceOver na stavový riadok klepnutím na hornú stranu obrazovky zariadenia. Potom potiahnite tromi prstami z dolnej strany obrazovky nahor.

Ak chcete ovládacie centrum otvoriť prostredníctvom bezdrôtovej klávesnice Apple, stlačte kombináciu klávesov Option–šípka nadol.

Opustenie centra hlásení alebo ovládacieho centra

Ak chcete centrum hlásení alebo ovládacie centrum opustiť, stlačte tlačidlo Domov.

Centrum hlásení alebo ovládacie centrum je možné opustiť aj pošúchaním dvoma prstami. Trikrát rýchlo potiahnite dvoma prstami sem a tam podľa tvaru písmena „z“.

Dátum zverejnenia: