Používanie hlásení na iPhone, iPade a iPode touch

Prečítajte si, ako zobraziť a spravovať hlásenia, aby ste minimalizovali mieru vyrušovania počas dňa.

Otvorenie zo zamknutej plochy

Najnovšie hlásenia môžete na zamknutej ploche zobraziť zdvihnutím iPhonu, respektíve prebudením iPadu. Na zamknutej ploche môžete používať aj nasledujúce funkcie:

 • Klepnutím na jedno hlásenie otvoriť aplikáciu, z ktorej hlásenie pochádza.
 • Klepnutím na skupinu hlásení zobraziť všetky nedávne hlásenia danej aplikácie. 
 • Potiahnutím hlásenia doľava spravovať upozornenia danej aplikácie, zobraziť hlásenie alebo ho vymazať.
 • Podržaním hlásenia* zobraziť jeho obsah a vykonať rôzne rýchle akcie (ak ich daná aplikácia ponúka).

Ak chcete na zamknutej ploche vždy vidieť obsah hlásení bez odomykania zariadenia, prejdite na Nastavenia > Hlásenia > Zobraziť náhľady a vyberte Vždy.

* Ak chcete na iPhone SE (2. generácia) zobraziť obsah hlásenia a vykonať rýchle akcie podporované danou aplikáciou, potiahnite hlásenie doľava a potom klepnite na položku Zobraziť.

Otvorenie z centra hlásení

V centre hlásení sa zobrazuje história hlásení, vďaka čomu sa môžete vrátiť a pozrieť si, čo ste zmeškali. Upozornenia možno z centra hlásení zobraziť dvoma spôsobmi:

 • Na zamknutej ploche potiahnite prstom nahor zo stredu obrazovky.
 • Na ľubovoľnej inej obrazovke potiahnite prstom nadol zo stredu hornej časti obrazovky.

Ak chcete vymazať históriu hlásení, podržte tlačidlo X  a klepnite na položku Vyčistiť všetky hlásenia. Môžete tiež klepnúť na tlačidlo X  a potom klepnúť na položku Vyčistiť.

 

Správa hlásení

Ak chcete hlásenia spravovať zo zamknutej plochy alebo centra hlásení, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom doľava cez upozornenie alebo skupinu upozornení.
 2. Klepnite na položku Spravovať a vyberte jednu z nasledujúcich možností: 
  • Doručovať potichu: Tieto hlásenia sa zobrazujú v centre hlásení, ale nezobrazujú sa na zamknutej ploche, neprehrávajú zvuky a nezobrazujú bannery ani odznaky na ikone aplikácie.
  • Vypnúť: Táto možnosť vypne všetky hlásenia pre konkrétnu aplikáciu. Ak ju chcete znova zapnúť, prejdite na Nastavenia > Hlásenia, vyberte aplikáciu a klepnite na položku Povoliť hlásenia. 

Môžete tiež klepnúť na položku Nastavenia a zmeniť štýly upozornení alebo nastavenia upozornení pre konkrétnu aplikáciu. 

 


Zmena štýlov upozornení

Ak chcete pridať alebo zmeniť štýl upozornenia pre hlásenie, postupujte takto:

 1. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia.
 2. V sekcii Štýl hlásenia vyberte požadovanú aplikáciu. 
 3. Vyberte typ upozornenia a štýl bannera. 

Môžete tiež vypnúť alebo zapnúť zvuky a odznaky.

Zmena nastavení skupinových hlásení

Hlásenia môžete zoskupovať alebo zobrazovať samostatne.

 1. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia.
 2. Vyberte aplikáciu a klepnite na položku Zoskupovanie hlásení.
 3. Vyberte jednu z týchto možností:
  • Automaticky: Hlásenia jednotlivých aplikácií sa budú zoskupovať podľa upozornení.
  • Podľa apky: Všetky hlásenia z jednotlivých aplikácií sa zoskupia do samostatných upozornení, ktoré v prípade potreby možno rozbaliť.
  • Vypnuté: Hlásenia sa budú zobrazovať v poradí, v akom boli prijaté, a nebudú sa zoskupovať.

Môžete tu tiež vybrať, ako sa majú zobrazovať náhľady hlásení konkrétnych aplikácií. Môžete napríklad nastaviť, aby sa náhľady hlásení zobrazovali vždy alebo nikdy, aj keď je zariadenie zamknuté.

     

Nastavenie upozornení založených na polohe

Niektoré aplikácie vám posielajú relevantné upozornenia na základe vašej polohy. Môže sa vám napríklad zobraziť pripomienka, aby ste niekomu zavolali, keď prídete na konkrétne miesto alebo keď z neho odídete.

Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali takéto typy upozornení, môžete ich vypnúť. Prejdite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby a klepnutím na aplikáciu zapnite alebo vypnite upozornenia založené na polohe. Prečítajte si ďalšie informácie o lokalizačných službách.

Ak sa nezobrazujú hlásenia konkrétnej aplikácie

Na zobrazenie hlásení je potrebné, aby bolo zariadenie pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Ak sa hlásenia určitej aplikácie ani tak nezobrazujú, skúste použiť tento postup:

 1. Uistite sa, že daná aplikácia podporuje hlásenia. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia, vyberte aplikáciu a uistite sa, že je zapnutá možnosť Povoliť hlásenia.
 2. Ak máte pre aplikáciu zapnuté hlásenia, ale nedostávate upozornenia, je možné, že nie je vybraná možnosť Bannery. Prejdite na Nastavenia > Hlásenia, vyberte aplikáciu a potom vyberte možnosť Bannery.
 3. Uistite sa, že ste sa prihlásili do svojho účtu Apple ID
 4. Skontrolujte, či je vypnutý režim Nerušiť
 5. Ak ste nedávno nainštalovali aplikáciu alebo obnovili zálohu, otvorte príslušnú aplikáciu, aby sa hlásenia začali zobrazovať.

Ďalšie informácie

Hlásenia používajú pripojenie Wi-Fi len počas nedostupnosti mobilného pripojenia. Schopnosť prijímať hlásenia môžu ovplyvňovať firewally a proxy servery. Pozrite sa, ako používať službu APN (Apple Push Notification)

Prečítajte si viac o hláseniach na hodinkách Apple Watch.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: