Používanie hlásení na iPhone, iPade a iPode touch

Hlásenia vám poskytujú aktuálne informácie od upozornení aplikácií až po informácie o vašom dni, takže vám nikdy nič neujde.

     

Všetky hlásenia na jednom mieste

V systéme iOS 11 si môžete všetky svoje hlásenia prezerať na zamknutej ploche a rýchlo s nimi pracovať bez ohľadu na obrazovku, na ktorej sa práve nachádzate. Ak chcete pracovať s hláseniami, jednoducho potiahnite prstom nadol z hornej časti ľubovoľnej obrazovky:

 • Odpoveď alebo zobrazenie ďalších informácií: Potiahnite hlásenie doľava a klepnite na položku Zobraziť. Ak máte iPhone 6s alebo novší, hlásenie zatlačte.
 • Otvorenie aplikácie, ktorá odoslala hlásenie: Potiahnite hlásenie doprava.
 • Vyčistenie hlásení: Klepnite na ikonu  a potom na položku Vyčistiť. Na iPhone 6s alebo novšom zatlačte ikonu  a klepnite na položku Vyčistiť všetky hlásenia.

     

Náhľad hlásení pomocou funkcie Zdvihnutím zobudiť

Na iPhone 6s a novšom môžete pomocou funkcie Zdvihnutím zobudiť rýchlo zobraziť náhľad hlásení alebo s nimi pracovať bez odomknutia zariadenia. Jednoducho telefón zdvihnutím zobuďte a zobrazia sa vaše posledné hlásenia.

Na iPhone X si hlásenia môžete pozrieť aj tak, že klepnutím zobudíte obrazovku.

Ak chcete reagovať na hlásenie na zamknutej ploche, zatlačte ho alebo ho potiahnite doľava a klepnite na položku Zobraziť.

Ak chcete na zamknutej ploche zobraziť všetky svoje hlásenia (vrátane predchádzajúcich), potiahnite prstom nahor zo strednej časti obrazovky.

Ak chcete obmedziť obsah zobrazovaný na zamknutej ploche, zmeňte nastavenia hlásení.

     

Zmena štýlov upozornení a nastavení hlásení

Hlásenia si môžete prispôsobiť pomocou rôznych štýlov upozornení, aby ste mohli rýchlo reagovať na e-maily, pozvánky do kalendárov, správy a ďalší obsah.

Ak chcete pridať alebo zmeniť štýl upozornenia pre hlásenie, prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia a vyberte aplikáciu. Môžete si vybrať napríklad z nasledujúcich štýlov upozornení:

 • Povoliť hlásenia: Po zapnutí tejto možnosti budete z vybranej aplikácie dostávať hlásenia.
 • Zvuky: Aplikácie môžete nastaviť tak, aby vás po prijatí hlásenia upozornili zvukom.
 • Zobraziť na zamknutej ploche: Po zapnutí tejto možnosti sa budú hlásenia z aplikácie zobrazovať na zamknutej ploche.
 • Zobraziť v histórii: Táto možnosť vám umožní zobraziť predchádzajúce hlásenia z vybranej aplikácie.
 • Bannery: Vyberte, ako sa majú hlásenia zobrazovať, keď je zariadenie odomknuté. Ak chcete, aby sa upozornenia zobrazili na obrazovke a po chvíli zmizli, klepnite na položku Dočasné. Prípadne klepnite na položku Trvalé a upozornenia zostanú na obrazovke, kým s nimi nevykonáte nejakú akciu.
 • Zobrazovať náhľady: Vyberte, čo sa má zobraziť, keď dostanete hlásenie – napríklad textovú správu.

     

Nastavenie upozornení založených na polohe

Niektoré aplikácie vám posielajú relevantné upozornenia na základe vašej polohy. Môže sa vám napríklad zobraziť pripomienka, aby ste niekomu zavolali, keď prídete na konkrétne miesto alebo keď z neho odídete.

Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali takéto typy upozornení, môžete ich vypnúť. Prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby a klepnutím na aplikáciu zapnite alebo vypnite upozornenia založené na polohe. Prečítajte si ďalšie informácie o lokalizačných službách.

Ak sa nezobrazujú hlásenia konkrétnej aplikácie

Na zobrazenie hlásení je potrebné, aby bolo zariadenie pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Ak sa hlásenia určitej aplikácie nezobrazujú, skúste vykonať nasledujúce kroky:

 1. Uistite sa, že daná aplikácia podporuje hlásenia. Prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia, vyberte aplikáciu a uistite sa, že sú zapnuté hlásenia.
 2. Ak máte pre aplikáciu zapnuté hlásenia, no nedostávate upozornenia, je možné, že je vypnutá možnosť Bannery. Prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia, zapnite možnosť Zobraziť ako bannery a vyberte typ bannera, ktorý sa má zobrazovať.
 3. Uistite sa, že ste prihlásený do svojho účtu Apple ID. Prejdite do menu Nastavenia > iTunes a App Store a zadajte svoj účet Apple ID a heslo.
 4. Uistite sa, že možnosť Nerušiť je vypnutá. Prejdite do menu Nastavenia > Nerušiť a vypnite ju. Môžete tiež potiahnutím prstom nahor z dolného okraja obrazovky otvoriť ovládacie centrum a klepnúť na ikonu .
 5. Ak ste nedávno nainštalovali aplikáciu alebo obnovili zálohu, otvorte príslušnú aplikáciu, aby sa hlásenia začali zobrazovať.

Ďalšie informácie

Hlásenia používajú pripojenie Wi-Fi len počas nedostupnosti mobilného pripojenia. Schopnosť prijímať hlásenia môžu ovplyvňovať firewally a proxy servery. Pozrite si pomoc pre používanie služby APN (Apple Push Notification)

Prečítajte si ďalšie informácie o hláseniach na hodinkách Apple Watch.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: