Používanie hlásení v iPhone, iPade a iPode touch

Funkcia hlásení v systéme iOS 12 umožňuje ešte jednoduchšie zobraziť a spravovať viacero hlásení naraz, čím vám pomôže obmedziť vyrušovanie počas dňa.

Prístup zo zamknutej plochy

Prístup zo zamknutej plochy

Najnovšie hlásenia zo zamknutej plochy si na iPhone môžete zobraziť jeho zdvihnutím*, na iPade jeho prebudením. Na zamknutej ploche môžete tiež používať nasledujúce funkcie:

 • Klepnutím na jedno hlásenie alebo skupinu hlásení zobraziť všetky hlásenia z danej aplikácie. 
 • Spravovať, zobraziť alebo vymazať hlásenia ich potiahnutím doľava.
 • Spravovať upozornenia pre konkrétne aplikácie.

Ak chcete na zamknutej ploche vždy vidieť náhľad hlásení bez odomykania zariadenia, prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia > Zobraziť náhľady a vyberte možnosť Vždy.

* Funkcia Zdvihnutím zobudiť je dostupná v iPhone 6s alebo novšom.

Otvorenie z centra hlásení

V centre hlásení sa zobrazuje história hlásení, vďaka čomu sa môžete vrátiť a pozrieť sa, čo vám uniklo. Upozornenia možno z centra hlásení zobraziť dvoma spôsobmi:

 • Na zamknutej ploche potiahnite prstom nahor zo stredu obrazovky.
 • Na ľubovoľnej inej obrazovke potiahnite prstom nadol zo stredu hornej časti obrazovky.

Vymazanie histórie hlásení: Zatlačte na tlačidlo Tlačidlo X a klepnite na položku Vyčistiť všetky hlásenia. Môžete tiež klepnúť na tlačidlo Tlačidlo X a potom klepnúť na položku Vyčistiť.

 

Obrazovka na správu hlásení

Správa hlásení

Ak chcete hlásenia spravovať zo zamknutej plochy alebo centra hlásení, postupujte takto:

 1. Potiahnite prstom doľava cez upozornenie alebo skupinu upozornení.
 2. Klepnite na položku Spravovať a vyberte jednu z nasledujúcich možností: 
  • Doručovať potichu: Tieto hlásenia sa zobrazujú v centre hlásení, ale nezobrazujú sa na zamknutej ploche, neprehrávajú zvuky a nezobrazujú bannery ani odznaky na ikone aplikácie.
  • Vypnúť: Táto možnosť vypne všetky hlásenia pre konkrétnu aplikáciu. Ak ju chcete znova zapnúť, prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia, vyberte aplikáciu a klepnite na položku Povoliť hlásenia. 

Môžete tiež klepnúť na položku Nastavenia a zmeniť štýly upozornení alebo nastavenia upozornení pre konkrétnu aplikáciu. 

 


Štýly upozornení

Zmena štýlov upozornení

Ak chcete pridať alebo zmeniť štýl upozornenia pre hlásenie, postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia.
 2. V časti Štýl hlásenia vyberte požadovanú aplikáciu. 
 3. Vyberte typ upozornenia a štýl bannera. 

Môžete tiež vypnúť alebo zapnúť zvuky a odznaky.

Zmena nastavení skupinových hlásení

Hlásenia môžete zoskupovať alebo zobrazovať samostatne.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia.
 2. Vyberte aplikáciu a klepnite na položku Zoskupovanie hlásení.
 3. Vyberte jednu z týchto možností:
  • Automaticky: Hlásenia jednotlivých aplikácií sa budú zoskupovať podľa upozornení.
  • Podľa apky: Všetky hlásenia z jednotlivých aplikácií sa zoskupia do samostatných upozornení, ktoré v prípade potreby možno rozbaliť.
  • Vypnuté: Hlásenia sa budú zobrazovať v poradí, v akom boli prijaté, a nebudú sa zoskupovať.

Môžete tu tiež vybrať, ako sa majú zobrazovať náhľady hlásení konkrétnych aplikácií. Môžete napríklad nastaviť, aby sa náhľady hlásení zobrazovali vždy alebo nikdy, aj keď je zariadenie zamknuté.

Upozornenia založené na polohe     

Nastavenie upozornení založených na polohe

Niektoré aplikácie vám posielajú relevantné upozornenia na základe vašej polohy. Môže sa vám napríklad zobraziť pripomienka, aby ste niekomu zavolali, keď prídete na konkrétne miesto alebo keď z neho odídete.

Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali takéto typy upozornení, môžete ich vypnúť. Prejdite do menu Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby a klepnutím na aplikáciu zapnite alebo vypnite upozornenia založené na polohe. Prečítajte si ďalšie informácie o lokalizačných službách.

Ak sa nezobrazujú hlásenia konkrétnej aplikácie

Na zobrazenie hlásení je potrebné, aby bolo zariadenie pripojené k Wi-Fi alebo mobilnej sieti. Ak sa hlásenia určitej aplikácie ani tak nezobrazujú, skúste vykonať nasledujúce kroky:

 1. Uistite sa, že daná aplikácia podporuje hlásenia. Prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia, vyberte aplikáciu a uistite sa, že je zapnutá možnosť Povoliť hlásenia.
 2. Ak máte pre aplikáciu zapnuté hlásenia, no nedostávate upozornenia, je možné, že nie je vybraná možnosť Bannery. Prejdite do menu Nastavenia > Hlásenia, vyberte aplikáciu a potom vyberte možnosť Bannery.
 3. Uistite sa, že ste sa prihlásili do svojho účtu Apple ID
 4. Skontrolujte, či je vypnutý režim Nerušiť
 5. Ak ste nedávno nainštalovali aplikáciu alebo obnovili zálohu, otvorte príslušnú aplikáciu, aby sa hlásenia začali zobrazovať.

Ďalšie informácie

Hlásenia používajú pripojenie Wi-Fi len počas nedostupnosti mobilného pripojenia. Schopnosť prijímať hlásenia môžu ovplyvňovať firewally a proxy servery. Pozrite sa, ako používať službu APN (Apple Push Notification)

Prečítajte si ďalšie informácie o hláseniach na hodinkách Apple Watch.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: