Používanie symbolov Emoji na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou symbolov Emoji môžete jediným klepnutím prstom oživiť svoje slová.

Pridanie symbolu Emoji

Klávesnicu symbolov Emoji nájdete v každej apke, v ktorej sa používa štandardná klávesnica, ako sú napríklad apky Mail a Správy. Pridanie symbolu Emoji:

 1. Klepnite do textového poľa a potom klepnite na ikonu Ikona smajlíka alebo na ikonu 
 2. Na prepínanie medzi témami symbolov Emoji použite sivé ikony v dolnej časti klávesnice. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Klepnutím na ikonu Ikona hodín zobrazíte naposledy použité symboly Emoji.
 3. Ak chcete zmeniť odtieň pleti určitého symbolu Emoji, klepnite na symbol Emoji a podržte ho.
 4. Klepnutím na symbol Emoji ho pridajte do textového poľa.

V apke Správy v systéme iOS 10 a novšom môžete posielať väčšie symboly Emoji. Ak pošlete viac ako tri symboly Emoji alebo pridáte symbol Emoji s textom, symboly Emoji sa zmenšia.

Nahradenie slov symbolmi Emoji

V apke Správy sa zobrazujú slová, ktoré môžete nahradiť symbolmi Emoji.

 1. Otvorte apku Správy a klepnutím na ikonu  vytvorte novú správu alebo prejdite na existujúcu správu.
 2. Napíšte správu a klepnite na ikonu Ikona smajlíka alebo na ikonu  na klávesnici.
 3. Počkajte, kým sa slová nezmenia na oranžové.
 4. Keď klepnete na oranžové slovo, nahradí sa symbolom Emoji. Ak možno použiť viaceré symboly Emoji, v poli na rýchle napísanie odpovede sa zobrazia možnosti, z ktorých si môžete vybrať.
 5. Keď je správa hotová, klepnutím na ikonu  odošlite správu.

Ak chcete symbol Emoji nahradiť pôvodným slovom, jednoducho naň klepnite.

Používanie prediktívnych symbolov Emoji

S použitím prediktívneho textu môžete písať a dokončovať celé vety jediným klepnutím. Na základe vašich minulých konverzácií a štýlu písania sa vám budú pri písaní zobrazovať návrhy slov alebo celých fráz, ktorými by ste mohli pokračovať. Okrem toho sa vám zobrazia aj symboly Emoji, ktoré by ste mohli chcieť použiť. Ak chcete použiť prediktívne symboly Emoji, napíšte správu a v poli prediktívneho zadávania pohľadajte navrhovaný symbol Emoji. Potom naň klepnite, aby ste ním nahradili slovo alebo pridajte symbol Emoji. 

Ak chcete prediktívny text vypnúť, podržte ikonu Ikona smajlíka alebo ikonu , klepnite na položku Nastavenia klávesnice a vypnite možnosť Predikcie.

Nezobrazuje sa klávesnica symbolov Emoji?

Ak sa klávesnica symbolov Emoji nezobrazujte, skontrolujte, či je zapnutá.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.
 2. Klepnite na položku Klávesnice.
 3. Klepnite na položku Pridať novú klávesnicu.
 4. Klepnite na položku Emoji.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: