Používanie symbolov Emoji na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou symbolov Emoji môžete jediným klepnutím prstom oživiť svoje slová.

Obrazovka iPhonu s konverzáciou v apke Správy, v ktorej je v textovom poli zobrazený symbol Emoji rozmýšľajúcej tváre. 

Pridanie symbolu Emoji

Klávesnicu symbolov Emoji nájdete v každej apke, v ktorej sa používa štandardná klávesnica, ako sú napríklad Mail a Správy. Pridanie symbolu Emoji:

 1. Klepnite na textové pole a potom na tlačidlo Emoji  alebo na symbol zemegule Tlačidlo Ďalšia klávesnica
 2. Na prepínanie medzi témami symbolov Emoji klepnite na sivé ikony v dolnej časti klávesnice. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Po klepnutí na symbol hodín Tlačidlo kategórie Často používané sa zobrazia symboly Emoji, ktoré ste nedávno použili. Symboly Emoji, ktoré chcete pridať, môžete vyhľadať aj v poli „Vyhľadať Emoji“. 
 3. Ak chcete zmeniť odtieň pleti určitého symbolu Emoji, dotknite sa ho a podržte ho.
 4. Klepnutím na symbol Emoji ho pridajte do textového poľa.

Obrazovka iPhonu s konverzáciou v apke Správy so zobrazenou klávesnicou symbolov Emoji. 

Nahradenie slov symbolmi Emoji

V apke Správy sa zobrazujú slová, ktoré môžete nahradiť symbolmi Emoji.

 1. Otvorte apku Správy a klepnutím na tlačidlo Napísať  vytvorte novú správu alebo prejdite do existujúcej konverzácie.
 2. Napíšte správu a potom klepnite na tlačidlo Emoji  alebo na symbol zemegule Tlačidlo Ďalšia klávesnica na klávesnici.
 3. Počkajte, kým sa slová nezmenia na oranžové.
 4. Keď klepnete na oranžové slovo, nahradí sa symbolom Emoji. Ak možno použiť viaceré symboly Emoji, v poli na rýchle napísanie odpovede sa zobrazia možnosti, z ktorých si môžete vybrať.
 5. Na odoslanie klepnite na tlačidlo Odoslať Tlačidlo Odoslať.

Ak chcete symbol Emoji nahradiť pôvodným slovom, jednoducho naň klepnite.

Obrazovka iPhonu s konverzáciou v apke Správy so zväčšenými prediktívnymi symbolmi Emoji v hornej časti klávesnice. 

Používanie prediktívnych symbolov Emoji

S použitím prediktívneho textu môžete písať a dokončovať celé vety jedným klepnutím. Na základe vašich minulých konverzácií a štýlu písania sa vám budú pri písaní zobrazovať návrhy slov alebo celých fráz, ktorými by ste mohli pokračovať. Okrem toho sa vám zobrazia aj symboly Emoji, ktoré by ste mohli chcieť použiť. Ak chcete použiť prediktívne symboly Emoji, napíšte správu a v poli prediktívneho zadávania pohľadajte navrhovaný symbol Emoji. Klepnutím naň potom nahraďte príslušné slovo alebo pridajte symbol Emoji. 

Ak chcete prediktívny text vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Emoji  alebo symbol zemegule Tlačidlo Ďalšia klávesnica, klepnite na Nastavenia klávesnice a vypnite Predikcie.

Nezobrazuje sa klávesnica symbolov Emoji?

Ak sa klávesnica symbolov Emoji nezobrazuje, skontrolujte, či je pridaná.

 1. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné a klepnite na položku Klávesnica.
 2. Klepnite na Klávesnice a potom na Pridať novú klávesnicu.
 3. Klepnite na položku Emoji.

Viac informácií

Prečítajte si, ako vytvoriť symbol Memoji zodpovedajúci vašej osobnosti alebo nálade priamo z apky Správy.

Dátum zverejnenia: