Používanie symbolov Emoji na iPhone, iPade a iPode touch

Pomocou symbolov Emoji môžete jediným klepnutím prstom oživiť svoje slová.

Pridanie symbolu Emoji

Klávesnicu symbolov Emoji nájdete v každej aplikácii, v ktorej sa používa štandardná klávesnica, ako sú napríklad aplikácie Mail a Správy. Pridanie symbolu Emoji:

 1. Klepnite na textové pole a potom klepnite na ikonu  alebo 
 2. Na prepínanie medzi témami symbolov Emoji použite sivé ikony v dolnej časti klávesnice. Ak chcete zobraziť ďalšie symboly, potiahnite prstom doľava alebo doprava. Klepnutím na ikonu  zobrazíte naposledy použité symboly Emoji.
 3. Ak chcete zmeniť odtieň pleti určitého symbolu Emoji, klepnite na symbol Emoji a podržte ho.
 4. Klepnutím na symbol Emoji ho pridajte do textového poľa.

Nahradenie slov symbolmi Emoji

Nahradenie slov symbolmi Emoji

V aplikácii Správy sa zobrazujú slová, ktoré môžete nahradiť symbolmi Emoji.

 1. Otvorte aplikáciu Správy a klepnutím na ikonu Písanie správy vytvorte novú správu alebo prejdite do existujúcej konverzácie.
 2. Napíšte správu a klepnite na ikonu  alebo na ikonu  na klávesnici.
 3. Počkajte, kým sa slová nezmenia na oranžové.
 4. Keď klepnete na oranžové slovo, nahradí sa symbolom Emoji. Ak možno použiť viaceré symboly Emoji, v poli na rýchle napísanie odpovede sa zobrazia možnosti, z ktorých si môžete vybrať.
 5. Klepnutím na tlačidlo Tlačidlo Odoslať odošlite správu.

Ak chcete symbol Emoji nahradiť pôvodným slovom, jednoducho naň klepnite.

Používanie prediktívnych symbolov Emoji

Používanie prediktívnych symbolov Emoji

S použitím prediktívneho textu môžete písať a dokončovať celé vety jediným klepnutím. Na základe vašich minulých konverzácií a štýlu písania sa vám budú pri písaní zobrazovať návrhy slov alebo celých fráz, ktorými by ste mohli pokračovať. Okrem toho sa vám zobrazia aj symboly Emoji, ktoré by ste mohli chcieť použiť. Ak chcete použiť prediktívne symboly Emoji, napíšte správu a v poli prediktívneho zadávania pohľadajte navrhovaný symbol Emoji. Potom naň klepnite, aby ste ním nahradili slovo alebo pridajte symbol Emoji. 

Ak chcete prediktívny text vypnúť, podržte ikonu  alebo , klepnite na položku Nastavenia klávesnice a vypnite možnosť Predikcie.

Nezobrazuje sa klávesnica symbolov Emoji?

Ak sa klávesnica symbolov Emoji nezobrazuje, skontrolujte, či je zapnutá.

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné a klepnite na položku Klávesnica.
 2. Klepnite na položku Klávesnice a potom na položku Pridať novú klávesnicu.
 3. Klepnite na položku Emoji.

Ďalšie informácie

Prečítajte si, ako môžete priamo v aplikácii Správy používať postavičky Animoji, ktoré napodobujú váš výraz, alebo ako si vytvoriť postavičku Memoji presne podľa svojho vzhľadu a nálady.

Dátum zverejnenia: