Používanie funkcie Autoopravy a prediktívneho textu na iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako používať funkciu Autoopravy, prediktívny text a nahrádzanie textu, aby ste mohli písať s menším počtom klepnutí. 

Používanie funkcie Autooopravy

Funkcia Autoopravy používa slovník pre vašu klávesnicu na kontrolu pravopisu počas písania a automaticky vám opravuje slová, ktoré ste napísali chybne. Ak ju chcete používať, stačí napísať text do textového poľa. 

Ak sa chcete uistiť, že je toto nastavenie zapnuté, vykonajte tieto kroky: 

  1. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
  2. Klepnite na položky Všeobecné > Klávesnica. 
  3. Zapnite funkciu Autoopravy. Funkcia Autoopravy je predvolene zapnutá.

Povolenie diktovania

Používanie prediktívneho textu

S použitím prediktívneho textu môžete písať a dokončovať celé vety len niekoľkými klepnutiami.

Prediktívny text

Na základe vašich minulých konverzácií, štýlu písania a dokonca aj stránok navštívených v Safari sa vám budú pri písaní zobrazovať návrhy slov a fráz, ktorými by ste pravdepodobne mohli pokračovať.

 

Zapnutie prediktívneho textu

Ak chcete prediktívny text vypnúť alebo zapnúť, stlačte a podržte ikonu Ikona emoji alebo Ikona glóbusu. Klepnite na položku Nastavenia klávesnice a potom zapnite funkciu Predikcie. Môžete tiež prejsť do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica a funkciu Predikcie zapnúť alebo vypnúť.

 

Nastavenie nahrádzania textu

Nahrádzanie textu využíva skratky, ktoré sa nahradia dlhšími frázami. Keď do textového poľa zadáte niektorú z nastavených skratiek, automaticky sa nahradí celou frázou. Môžete napríklad zadať skratku „DR“, ktorá sa automaticky nahradí textom „Dobré ráno“. 

Ak chcete spravovať nahrádzanie textu, klepnite na položky Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Nahradenie textu. 

  • Ak chcete pridať text na nahradenie, klepnite na ikonu Ikona plus a potom zadajte frázu a skratku. Po dokončení zadávania klepnite na položku Uložiť. 
  • Ak chcete text na nahradenie odstrániť, klepnite na položku Upraviť, na ikonu Ikona Vymazať a potom na položku Vymazať. Klepnutím na položku Hotovo uložte zmeny.

Použitie nahradenia textu

Ďalšie informácie

Prečítajte si o klávesniciach v iPhone, iPade alebo iPode touch. Môžete napríklad prepínať medzi medzinárodnými klávesnicami, používať klávesnice od iných výrobcov alebo meniť jazyk.

Dátum zverejnenia: