Používanie funkcie Autoopravy a prediktívneho textu v iPhone, iPade alebo iPode touch

Prečítajte si, ako používať funkciu Autoopravy, prediktívny text a nahradzovanie textu, aby ste mohli zadávať text s menším množstvom klepnutí. 

Používanie funkcie Autooopravy

Funkcia Autoopravy používa slovník pre vašu klávesnicu na kontrolu pravopisu počas písania a automaticky vám opravuje slová, ktoré ste napísali chybne. Ak ju chcete používať, stačí zadať text do textového poľa. 

Ak sa chcete uistiť, že je toto nastavenie zapnuté, vykonajte tieto kroky: 

  1. Otvorte aplikáciu Nastavenia. 
  2. Klepnite na položku Všeobecné > Klávesnica. 
  3. Zapnite funkciu Autoopravy. Funkcia Autoopravy je predvolene zapnutá.

Povoliť diktovanie

Používanie prediktívneho textu

S použitím prediktívneho textu môžete písať a dokončovať celé vety len niekoľkými klepnutiami.

Prediktívny text

Na základe vašich minulých konverzácií a štýlu písania sa vám pri písaní zobrazujú návrhy slov a fráz, ktorými by ste pravdepodobne mohli pokračovať. 

 

Zapnúť prediktívny text

Ak chcete prediktívny text vypnúť alebo zapnúť, stlačte a podržte ikonu Ikona emoji alebo Ikona glóbusu. Klepnite na položku Nastavenia klávesnice a potom zapnite funkciu Predikcie. Môžete tiež prejsť do menu Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica a funkciu Predikcie zapnúť alebo vypnúť.

 

Nastavenie nahradzovania textu

Nahradzovanie textu využíva skratky, ktoré sa nahradia dlhšími frázami. Keď do textového poľa zadáte niektorú z nastavených skratiek, automaticky sa nahradí celou frázou. Môžete napríklad zadať skratku „DR“, ktorá sa automaticky nahradí textom „Dobré ráno“. 

Ak chcete spravovať náhradu textu, klepnite na položku Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Nahradenie textu. 

  • Ak chcete pridať text na nahradenie, klepnite na ikonu Ikona plus a potom zadajte frázu a skratku. Po dokončení zadávania klepnite na položku Uložiť. 
  • Ak chcete text na nahradenie odstrániť, klepnite na položku Upraviť a potom na ikonu Ikona Vymazať a na položku Vymazať. Klepnutím na položku Hotovo uložte zmeny.

Použiť nahradenie textu

Ďalšie informácie

Prečítajte si o klávesniciach v iPhone, iPade alebo iPode touch. Môžete napríklad prepínať medzi medzinárodnými klávesnicami, používať klávesnice od iných výrobcov alebo meniť jazyk.

Dátum zverejnenia: