Odinštalovanie apiek na Macu

Vymazaním alebo odinštalovaním apku odstránite z Macu a priestor v úložisku, ktorý zaberala, uvoľníte pre iné položky. Tento postup môžete vykonať pomocou Launchpadu alebo Findera.

Mazanie apiek stiahnutých z App Storu pomocou Launchpadu

Launchpad ponúka pohodlný spôsob, ako mazať apky, ktoré ste si stiahli z App Storu. 

 1. Ak chcete otvoriť Launchpad, kliknite na jeho ikonu v Docku alebo v priečinku Aplikácie. Alebo zovrite palec a tri prsty na trackpade.
 2. Ak požadovanú apku v Launchpade nevidíte, zadajte jej názov do vyhľadávacieho poľa v hornej časti Launchpadu. Ak máte viac ako jednu stránku s apkami, môžete stránky prepínať klikaním na bodky v dolnej časti obrazovky alebo potiahnutím dvoma prstami po trackpade doprava alebo doľava.
 3. Stlačte a podržte kláves Option alebo kliknite na ľubovoľnú apku a podržte tlačidlo myši, kým sa ikony nezačnú pohybovať.
 4. Kliknite na tlačidlo Vymazať  vedľa apky, ktorú chcete vymazať, a kliknutím na Vymazať operáciu potvrďte. Apka sa ihneď vymaže.

Ak apku nemôžete vymazať z Launchpadu: Tlačidlo Vymazať  sa zobrazuje len pre apky, ktoré ste si stiahli z App Storu. Na mazanie ďalších apiek namiesto tohto postupu používajte Finder. 


Mazanie apiek pomocou Findera

 1. Prepnite do Findera, napríklad kliknutím na plochu alebo na ikonu Findera v Docku.
 2. Vyberte apku, ktorú chcete vymazať.
  Väčšina apiek sa nachádza v priečinku Aplikácie, ktorý otvoríte kliknutím na Aplikácie na postrannom paneli ktoréhokoľvek okna Findera. Môžete aj vybrať Prejsť > Aplikácie v lište vo Finderi.
 3. Apku môžete presunúť do koša ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:
  • Potiahnite apku do koša.
  • Vyberte apku a v lište vyberte Súbor > Presunúť do koša.
  • Vyberte apku a na klávesnici stlačte kombináciu klávesov Command-Delete.
 4. Ak sa zobrazí výzva na zadanie prihlasovacích údajov, zadajte meno používateľa a heslo účtu správcu Macu. Zvyčajne ide o meno a heslo, pomocou ktorých sa na Macu prihlasujete.
 5. Ak chcete apku po presunutí do koša vymazať, vyberte Finder > Vysypať kôš.

Ikona Kôš v Docku

Ak apku nemôžete presunúť do koša: Finder nemožno použiť na vymazanie apiek, ktoré Mac vyžaduje, napríklad mnohých apiek nainštalovaných systémom macOS.

 


Viac informácií

Dátum zverejnenia: