Vymazanie aplikácií na Macu

Vymazaním aplikáciu odstránite z pevného disku Macu a priestor v úložisku, ktorý zaberala, uvoľníte pre iné položky. Aplikácie môžete vymazať pomocou Launchpadu alebo Findera.

Vymazanie aplikácie pomocou Launchpadu

Launchpad ponúka pohodlný spôsob, ako vymazať aplikácie stiahnuté z obchodu App Store. 

  1. Ak chcete otvoriť Launchpad, kliknite na jeho ikonu v Docku alebo v priečinku Aplikácie. Môžete tiež zovrieť palec a tri prsty na trackpade.
  2. Ak požadovanú aplikáciu v Launchpade nevidíte, zadajte jej názov do vyhľadávacieho poľa v hornej časti obrazovky. Môžete tiež potiahnuť na trackpade dvoma prstami doľava alebo doprava, čím zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.
  3. Stlačte a podržte kláves Option (⌥) alebo kliknite na ľubovoľnú aplikáciu a podržte tlačidlo myši, kým sa ikony nezačnú pohybovať.
  4. Kliknite na tlačidlo Tlačidlo X vedľa aplikácie, ktorú chcete vymazať, a kliknutím na položku Vymazať potvrďte operáciu. Aplikácia sa ihneď vymaže. Aplikácie, na ktorých sa nezobrazuje tlačidlo Tlačidlo X, buď nepochádzajú z obchodu App Store, alebo ich Mac vyžaduje. Na vymazanie aplikácií, ktoré ste nenainštalovali z obchodu App Store, použite Finder.


Vymazaním aplikácie sa nezruší prípadné predplatné, ktoré ste si v nej kúpili. Prečítajte si, ako zrušiť predplatné aplikácií stiahnutých z obchodu App Store.

Vymazanie aplikácie pomocou Findera

  1. Vyhľadajte aplikáciu vo Finderi. Väčšina aplikácií sa nachádza v priečinku Aplikácie, ktorú otvoríte kliknutím na položku Aplikácie na postrannom paneli ľubovoľného okna Findera. Aplikáciu môžete vyhľadať aj pomocou Spotlightu a dvakrát na ňu v Spotlighte kliknúť so stlačeným klávesom Command (⌘).
  2. Potiahnite aplikáciu do koša alebo ju vyberte a potom vyberte položky Súbor > Presunúť do koša.
    Dock s ikonou koša na pravej strane
  3. Ak sa zobrazí výzva na zadanie prihlasovacích údajov, zadajte meno používateľa a heslo účtu správcu Macu. Pravdepodobne ide o meno a heslo, pomocou ktorých sa na Macu prihlasujete.
  4. Ak chcete aplikáciu vymazať úplne, vyberte položky Finder > Vysypať kôš.

Ďalšie informácie

Ak chcete vymazanú aplikáciu opäť začať používať, buď ju znova nainštalujte, alebo ju obnovte zo zálohy

Prečítajte si, ako vymazať aplikácie na iPhone, iPade a iPode touch.

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa v Docku nachádza ikona s otáznikom.

Dátum zverejnenia: