Indikátor stavu na základniach AirPort

LED indikátor stavu na základniach AirPort Time Capsule, AirPort Extreme a AirPort Express bliká alebo mení farbu podľa stavu základne.

Keď k základni AirPort pripojíte napájanie, indikátor stavu na jej prednej strane na sekundu zabliká na zeleno a potom sa počas spúšťania základne rozsvieti na oranžovo. Ak je potom základňa nastavená správne a vie sa pripojiť k internetu, indikátor stavu začne svietiť na zeleno. Ak došlo k problému, indikátor stavu sa rozbliká na oranžovo.

Indikátor stavu Popis

Nesvieti

Žiadne napájanie

Svieti na oranžovo

Prebieha spúšťanie

Svieti na zeleno

Normálne fungovanie

Bliká na oranžovo Spustenie sa dokončilo, no základňa zistila problém, ktorý si vyžaduje vašu pozornosť.

Svieti na modro*

Základňa je pripravená povoliť prístup bezdrôtového klienta k sieti prostredníctvom chráneného nastavenia Wi-Fi (WPS).

Bliká na zeleno*

V niektorých starších verziách AirPort utility si vo vyskakovacom menu Stavové svetlo v nastaveniach konkrétnej základne môžete vybrať možnosť Blikať pri aktivite. Zelené blikanie v tom prípade indikuje normálnu aktivitu.

Striedavo bliká na oranžovo a na zeleno V niektorých starších verziách AirPort utility si môžete zvoliť základňu a v lište vybrať položky Základňa > Identifikovať. Výsledkom toho je toto striedanie farieb. Pomáha identifikovať vybratú základňu, ak ich máte k dispozícii viac. 

* K dispozícii na modeloch 802.11a/b/g/n základní AirPort Time Capsule a AirPort Extreme.

Keď indikátor stavu bliká na oranžovo

Indikátor stavu zvyčajne bliká na oranžovo z týchto dôvodov:

 • Základňa nebola nastavená alebo bola resetovaná a treba ju nastaviť znova. Na nastavenie základne použite AirPort utilitu.
 • K dispozícii je aktualizácia firmvéru základne.
 • Základňa je nastavená na používanie služby Prístup na môj Mac, ale Prístup na môj Mac nefunguje alebo heslo nie je správne. Od 1. Júla 2019 už nie je služba Prístup na môj Mac k dispozícii.
 • Základňa sa nemôže pripojiť k internetu, napríklad pri výpadku internetových služieb vo vašej lokalite, základňa nevie od primárneho routera získať IP adresu alebo nefunguje ethernetové WAN pripojenie k routeru.
 • Základňa je nastavená na bezdrôtové rozšírenie dosahu vašej siete, no je príliš ďaleko od primárnej Wi-Fi základne.
 • Ak ako základňu používate AirPort Time Capsule, došlo k problému s interným pevným diskom, ktorý treba opraviť.

 

Kontrola nastavení základne

Problém týkajúci sa nastavení základne môžete vyriešiť tak, že dané nastavenie zmeníte alebo AirPort utilite prikážete ignorovať ho. Ignorovanie problém nevyrieši, no indikátor stavu, ktorý naň upozorňoval, prestane blikať.

 1. Otvorte AirPort utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 2. V okne AirPort utility kliknite na základňu. Zobrazí sa vyskakovacie okno s podrobnejšími informáciami o probléme. Môžete sa rozhodnúť, či má dané nastavenie problém ignorovať, alebo môžete kliknutím na položku Upraviť otvoriť okno nastavení.
 3. Vykonajte všetky potrebné zmeny nastavení a potom kliknite na položku Aktualizovať, aby sa dané zmeny použili a základňa sa reštartovala.

Tieto kroky opakujte podľa potreby, až kým nevyriešite alebo neignorujete všetky problémy s nastaveniami.

Ďalšie informácie

 • Keď do ethernetového portu na základni pripojíte ethernetový kábel, indikátor stavu nad daným portom sa rozsvieti na zeleno.
 • Pôvodný model 802.11 b/g základne AirPort Extreme má tri indikátory stavu, nie jeden. Podrobnosti nájdete v v používateľskej príručke pre základňu AirPort Extreme (PDF).
Dátum zverejnenia: