Resetovanie základne AirPort

Prečítajte si, ako resetovať základne AirPort Time Capsule, AirPort Extreme a AirPort Express.

Resetovanie obnoví základňu AirPort do stavu, v ktorom k nej môžete znovu získať prístup, ak ste zabudli jej heslo alebo ak nefunguje, ako by mala. V závislosti od modelu základne je možné vykonať jeden alebo viac z týchto typov resetov:

 • Mäkký reset: Resetuje heslo základne a na 5 minút deaktivuje zabezpečenie (riadenie prístupu a nastavenia RADIUS), aby ste sa mohli pripojiť k sieti a vykonať zmeny. Ak do 5 minút nevykonáte žiadne zmeny, základňa sa vráti do predošlých nastavení. Tento reset vykonajte, ak základňu neviete spravovať, pretože ste zabudli heslo.
 • Tvrdý reset: Resetuje základňu do nenakonfigurovaného stavu, no zachová poslednú uloženú konfiguráciu a všetky profily, vďaka čomu základňu môžete obnoviť z predošlých nastavení. Tento reset vykonajte, iba ak základňa nereaguje alebo ak sa pokúšate odstrániť problémy so sieťou, ktoré sa inak vyriešiť nedajú.
 • Reset na výrobné nastavenia Funguje ako tvrdý reset, no odstráni všetky uložené konfigurácie a profily. Tento reset vykonajte, ak základňu predávate alebo ju dávate niekomu inému. (Tento krok nevymaže dáta uložené na vstavanom pevnom disku základne Time Capsule ani na žiadnom externom pevnom disku pripojenom k základni.)

Toto sa udeje pri vykonaní tvrdého resetu alebo resetu na výrobné nastavenia:

 • Základňa sa nastaví na získanie IP adresy pomocou DHCP.
 • Heslo základne sa nastaví na „public“.
 • Názov základne sa nastaví na „base station“ a za ním bude nasledovať posledných šesť číslic jej MAC (Media Access Control) adresy.
 • Názov siete základne sa nastaví na „Apple Network“ a za ním bude nasledovať posledných šesť číslic jej MAC adresy.
 • Približne minútu základňu nebude vidno v menu stavu Wi-Fi  ani v AirPort utilite. Potom ju už budete môcť používať v predvolenom stave alebo prekonfigurovať pomocou AirPort utility.

Pred resetovaním základne odporúčame skontrolovať, či má aktuálny firmvér (ak je to možné).

Reset modelov 802.11ac alebo 802.11n základní AirPort

Na základni vedľa portov nájdite resetovacie tlačidlo. Keď sa zobrazí pokyn na jeho stlačenie, urobte tak perom alebo vyrovnanou kancelárskou spinkou.

resetovacie tlačidlo na zadnej strane základne AirPort Time Capsule alebo Extreme

resetovacie tlačidlo na zadnej strane základne AirPort Express

Mäkký reset:

 1. Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania. 
 2. Na 1 sekundu stlačte a podržte resetovacie tlačidlo a potom ho pustite. Indikátor stavu základne sa rozbliká na oranžovo.
 3. V menu stavu Wi-Fi  v lište vyberte Wi-Fi sieť vytvorenú vašou základňou.
 4. Otvorte AirPort utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 5. Kliknite na ikonu základne v AirPort utilite a potom vo vyskakovacom menu kliknite na možnosť Upraviť. Teraz môžete zmeniť heslo alebo prekonfigurovať základňu podľa potreby. Po skončení kliknite na položku Aktualizovať.

Tvrdý reset:

 1. Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
 2. Asi na 5 sekúnd stlačte a podržte resetovacie tlačidlo, kým indikátor stavu na základni nezačne rýchlo blikať na oranžovo. Potom tlačidlo pustite.
 3. Počkajte približne minútu, kým sa základňa reštartuje.
 4. Otvorte AirPort utilitu, ktorá sa nachádza v priečinku Utility v rámci priečinka Aplikácie.
 5. Kliknite na tlačidlo Iné Wi-Fi zariadenia a potom v zozname vyberte svoju základňu. Kliknite na položku Upraviť.
 6. Kliknite na tlačidlo Iné možnosti.
 7. Kliknite na možnosť Obnoviť predošlé nastavenia a potom klikajte na položku Ďalej, až kým sa nedostanete na posledné okno.
 8. Keď AirPort utilita oznámi, že nastavenie je dokončené, kliknite na položku Hotovo.

Reset na výrobné nastavenia, dostupný len s verziou firmvéru 7.9.1 na základniach AirPort Time Capsule 802.11ac a AirPort Extreme 802.11ac:

 1. Základňu odpojte od zdroja napájania.
 2. Podržte resetovacie tlačidlo, pripojte základňu k zdroju napájania a potom resetovacie tlačidlo držte ďalších 6 sekúnd, kým nezačne indikátor stavu na základni rýchlo blikať na oranžovo.
 3. Počkajte približne minútu, kým sa základňa reštartuje. Pomocou AirPort utility potom môžete zmeniť konfiguráciu základne.

Reset modelov 802.11b/g základne AirPort Extreme

Na základni vedľa portov nájdite resetovacie tlačidlo. Keď sa zobrazí pokyn na jeho stlačenie, urobte tak perom alebo vyrovnanou kancelárskou spinkou.

resetovacie tlačidlo na zadnej strane základne Extreme

Mäkký reset

 1. Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
 2. Podržte resetovacie tlačidlo stlačené na 10 sekúnd a potom ho pustite.

Reset na výrobné nastavenia

 1. Základňu odpojte od zdroja napájania.
 2. Podržte resetovacie tlačidlo, počas toho základňu pripojte k zdroju napájania a potom resetovacie tlačidlo držte ďalších 5 sekúnd, kým sa nerozsvietia tri indikátory stavu. Potom tlačidlo pustite.

Reset modelov základne AirPort Graphite alebo Snow (dva ethernetové porty) 802.11b

Na základni vedľa portov nájdite resetovacie tlačidlo. Keď sa zobrazí pokyn na jeho stlačenie, urobte tak perom alebo vyrovnanou kancelárskou spinkou. Ak používate základňu AirPort Graphite alebo AirPort Snow (dva ethernetové porty), pripojte počítač priamo k základni pomocou ethernetového kábla.

resetovacie tlačidlo na zadnej strane základne Snow

Mäkký reset (Mac OS X 10.6 alebo novší)

 1. Skontrolujte, či je základňa pripojená k zdroju napájania.
 2. Na 1 sekundu podržte resetovacie tlačidlo. Kým je zariadenie v režime mäkkého resetu, stredná LED dióda bliká raz za sekundu. Heslo základne sa nastaví na „public“ a resetuje sa IP adresa.
 3. K resetovanej základni sa môžete pripojiť pomocou týchto manuálnych nastavení siete v počítači:
  • IP adresa: 192.42.249.15
  • Podsieť: 255.255.255.0
  • Router: 192.42.249.13
 4. V menu stavu Wi-Fi  vyberte sieť vytvorenú základňou.
 5. Otvorte aplikáciu AirPort Admin Utility for Graphite and Snow 4.2.5, aby ste mohli prekonfigurovať základňu.
  • IP adresa: Ak vám IP adresu nedal poskytovateľ internetových služieb alebo správca systému, IP adresu nemeňte.
  • Resetujte heslo základne.
  • Zapnutím šifrovania môžete aktivovať ochranu siete heslom. Ak zapnete šifrovanie, zadajte nové heslo siete.
  • Zmeňte heslá alebo iné požadované nastavenia a potom kliknite na položku Aktualizovať. Po reštartovaní bude základňa používať nové nastavenia. 

Reset na výrobné nastavenia (Mac OS X 10.5 alebo novší)

 1. Nastavenia protokolu TCP v počítači na pripojenie pomocou ethernetového kábla nastavte na tieto hodnoty:
  • IP adresa: 192.42.249.15
  • Podsieť: 255.255.255.0
  • Router: 192.42.249.13
 2. Základňu odpojte od zdroja napájania a potom ju znova pripojte.
 3. Keď sa rozsvietia všetky tri indikátory stavu, podržte resetovacie tlačidlo na 30 sekúnd, až kým sa nerozsvieti stredný indikátor stavu základne AirPort. Ak máte základňu Graphite a stredný indikátor svieti na zeleno, resetovacie tlačidlo ste stlačili príliš neskoro. Odpojte ju od zdroja napájania a skúste to znova.
 4. Otvorte aplikáciu AirPort Admin Utility for Graphite and Snow 4.2.5, aby ste mohli prekonfigurovať základňu a preinštalovať jej softvér. Názov základne sa nastaví na jej ID ethernetu, napríklad 00-50-E4-5B-8F-EA.

 

Dátum zverejnenia: