Aktualizácia firmvéru základní AirPort

Pomocou AirPort utility môžete aktualizovať základne AirPort Time Capsule, AirPort Extreme a AirPort Express.

Spoločnosť Apple pravidelne ponúka aktualizácie softvéru (označované ako aktualizácie firmvéru), ktoré zvyšujú výkon a zlepšujú zabezpečenie a funkčnosť základní AirPort. V tomto článku sa dozviete, ako základňu udržiavať v aktuálnom stave.

Skôr než začnete

 • Uistite sa, že základňa a Mac alebo zariadenie so systémom iOS (iPhone, iPad alebo iPod touch) sú pripojené na internet.
 • Ak základňa vytvára zálohu Time Machine alebo zdieľa pevný disk v sieti, uistite sa, že žiadne zo zariadení práve nepoužíva daný disk. Aktualizácia základne AirPort spôsobí dočasnú nedostupnosť základne a príslušných sieťových služieb.

Reštartujte základňu

Na Macu alebo zariadení so systémom iOS otvorte AirPort utilitu a pomocou nasledujúceho postupu reštartujte základňu. Ak používate viacero základní, primárnu základňu reštartujte ako poslednú.


AirPort utilita zobrazuje grafický prehľad vašej Wi-Fi siete a všetky základne, ktoré sú k nej pripojené. Primárna základňa (v tomto príklade s názvom Home) je cez modem alebo router pripojená na internet. 
 

 1. V AirPort utilite vyberte základňu. Ak sa zobrazí výzva, zadajte jej heslo.
 2. Na Macu vyberte v lište položky Základňa > Reštartovať. 
 3. Na zariadeniach so systémom iOS klepnite na základňu v AirPort utilite a potom klepnite na položky Upraviť > Rozšírené > Reštartovať základňu.

Ak sa základňa nedá reštartovať pomocou AirPort utility, na niekoľko sekúnd ju odpojte od napájania a potom ju znova pripojte.

Skontrolujte dostupnosť aktualizácie firmvéru

 1. Po reštartovaní základňu vyberte v AirPort utilite. Zobrazia sa informácie o základni. Ak používate viacero základní, začnite tou, ktorá sa od primárnej základne nachádza najďalej.
 2. Na Macu: Keď je dostupná aktualizácia, v okne s podrobnosťami sa zobrazí tlačidlo Aktualizovať. Kliknutím na toto tlačidlo nainštalujte aktualizáciu.
 3. Na zariadeniach so systémom iOS: Keď je dostupná aktualizácia, na obrazovke s podrobnosťami sa vedľa položky Verzia zobrazí odznak s číslom. Klepnite na položku Verzia a potom na položku Stiahnuť a nainštalovať.
 4. Po nainštalovaní aktualizácie sa základňa automaticky reštartuje. Postup zopakujte pre všetky ostatné základne, ktoré používate. Primárnu základňu aktualizujte ako poslednú.

Najnovšie aktualizácie

Základňa Najnovší firmvér* Ako stiahnuť a nainštalovať tento firmvér

AirPort Time Capsule 802.11ac

AirPort Extreme 802.11ac

Verzia 7.9.1
 • Mac: Použite AirPort utilitu 6.3.2 alebo novšiu, ktorá sa nachádza v priečinku Aplikácie > Utility.**
 • Zariadenia so systémom iOS: Použite AirPort utilitu 1.3.4 alebo novšiu pre systém iOS 7.1 alebo novší.

AirPort Time Capsule 802.11n

AirPort Extreme 802.11n

Verzia 7.8.1
 • Mac: Použite AirPort utilitu 6.3.2 alebo novšiu, ktorá sa nachádza v priečinku Aplikácie > Utility.**
 • Zariadenia so systémom iOS: Použite AirPort utilitu 1.3.4 alebo novšiu pre systém iOS 7.1 alebo novší.
 • PC: Použite AirPort utilitu 5.6.1 pre systém Windows 7.
AirPort Express 802.11n Verzia 7.8
 • Mac: Použite AirPort utilitu 6.3.2 alebo novšiu, ktorá sa nachádza v priečinku Aplikácie > Utility.**
 • Zariadenia so systémom iOS: Použite AirPort utilitu 1.3.4 alebo novšiu pre systém iOS 7.1 alebo novší.

AirPort Express
(pôvodná základňa)

 

Verzia 6.3

 

* Len pre informáciu. Na stiahnutie a nainštalovanie firmvéru použite AirPort utilitu.
** Na počítačoch Mac so systémom OS X Mountain Lion alebo Lion použite AirPort utilitu 6.3.1. Na počítačoch so systémom Snow Leopard alebo Leopard použite AirPort utilitu 5.6.1, ktorá podporuje modely s protokolom 802.11n a pôvodnú základňu AirPort Express.

Ďalšie informácie

 • Prečítajte si, ako zisťovať problémy s Wi-Fi prostredníctvom Macu alebo zariadenia so systémom iOS.
 • Niektoré funkcie základne sú k dispozícii len počas správy Wi-Fi siete z najnovšieho operačného systému pre Mac alebo zariadenie so systémom iOS.
 • Ak niektoré z vašich sieťových zariadení nie je s aktualizovaným firmvérom kompatibilné, je možné, že sa vám podarí znova nainštalovať starší firmvér. Na Macu kliknite v AirPort utilite na základňu a potom kliknite so stlačeným klávesom Option na príslušné číslo verzie firmvéru. Na zariadeniach so systémom iOS klepnite v AirPort utilite na základňu a potom prejdite do menu Verzia > Staršie verzie.
Dátum zverejnenia: