Používanie Braillovho displeja Humanware BrailleNote Apex s funkciou VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Humanware BrailleNote Apex s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Príkazy uvedené v tomto článku možno používať s nasledujúcimi displejmi:

  • BrailleNote Apex BT (18,32)
  • BrailleNote Apex QT (18,32)

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Palec 1
Prechod na nasledujúcu položku Palec 4
Aktivácia tlačidla Domov Palec 2 + palec 3

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Router
Aktivácia klávesu vysunutia Palec 1 + palec 3
Aktivácia klávesu Delete Palec 1 + palec 2
Aktivácia klávesu Return Palec 3 + palec 4
Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky Palec 1 + palec 4

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový router
Posun Braillovho písma doľava Palec 2
Posun Braillovho písma doprava Palec 3

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

 

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: