Používanie Braillovho displeja MDV MB408L na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja MDV MB408L na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy daného zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Presun na predchádzajúcu položku Doľava
Presun na nasledujúcu položku  Doprava
Aktivácia tlačidla Domov F5
Prechod do stavového riadka F7
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) F8
Presun na prvú položku F4
Presun na poslednú položku F3

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Presun na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Nahor
Presun na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Nadol
Výber predchádzajúceho nastavenia rotora Nahor + Shift
Výber nasledujúceho nastavenia rotora Nadol + Shift

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Pozastavenie alebo obnovenie čítania F9
Čítanie strany od vybranej položky F2
Čítanie strany od začiatku F1

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava Doľava + Shift alebo F5
Posun Braillovho písma doprava Doprava + Shift alebo F0

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam bežných príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: