Používanie Braillovho displeja Papenmeier Braillex Trio na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Papenmeier Braillex Trio na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy daného zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že váš displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku 1 krok doľava alebo 2 kroky doľava
Prechod na nasledujúcu položku 1 krok doprava alebo 2 kroky doprava

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora 1 krok nahor alebo 2 kroky nahor
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora 1 krok nadol alebo 2 kroky nadol

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava Ľavý palec, ľavý predný alebo ľavý zadný
Posun Braillovho písma doprava Pravý palec, pravý predný alebo pravý zadný

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: