Používanie Braillovho displeja Humanware Brailliant s funkciou VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Humanware Brailliant s funkciou VoiceOver na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy zariadenia.

Nasledujúce príkazy je možné využiť pri používaní týchto modelov displejov Humanware Brailliant:

  • Brailliant 24
  • Brailliant 32
  • Brailliant 40
  • Brailliant 64
  • Brailliant 80

Ak chcete mať istotu, že váš displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Joystick doľava alebo D1
Prechod na nasledujúcu položku Joystick dopravaalebo D4
Posun o jednu stranu doľava D2 + D4 + D6
Posun o jednu stranu doprava D1 + D3 + D5
Posun o jednu stranu nahor D3 + D4 + D5 + D6
Posun o jednu stranu nadol D1 + D4 + D5 + D6
Aktivácia tlačidla Domov D1 + D2 + D5
Prechod do stavového riadka D2 + D3 + D4
Prechod do centra hlásení D4 + D6
Prechod do ovládacieho centra D2 + D5
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) D1 + D2
Presun na prvú položku D1 + D2 + D3
Presun na poslednú položku D4 + D5 + D6
Prečítanie čísla strany alebo zobrazených riadkov D3 + D4

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Joystick nahor alebo D3
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Joystick nadol alebo D6
Výber predchádzajúceho nastavenia rotora D2 + D3
Výber nasledujúceho nastavenia rotora D5 + D6

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Výber položky pod prstom Stlačenie joysticku alebo D3 + D6
Aktivácia tlačidla zvýšenia hlasitosti D3 + D4 + D5
Aktivácia tlačidla zníženia hlasitosti D1 + D2 + D6
Aktivácia klávesu vysunutia D1 + D4 + D6
Aktivácia klávesu Delete D1 + D4 + D5
Aktivácia klávesu Return D1 + D5
Aktivácia klávesu Tab D2 + D3 + D4 + D5
Aktivácia klávesov Shift a Tab D1 + D2 + D5 + D6
Vystrihnutie 1 + D + D3 + D4 + D6
Kopírovanie D1 + D4
Vloženie 1 + D2 + D3 + D + D6
Vrátenie akcie D1 + D3 + D5 + D6
Zopakovanie akcie + D2 + D3 + D4 + D6
Výber textu D2 + D5 + D6
Výber celého obsahu D2 + D3 + D5 + D6
Zrušenie výberu textu D2 + D3 + D5
Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6
Zmena označenia položky D1 + D2 + D3 + D4 + D6
Otvorenie Pomocníka funkcie VoiceOver D1 + D3

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Pozastavenie alebo obnovenie reči D1 + D2 + D3 + D4
Čítanie strany od vybranej položky D1 + D2 + D3 + D5
Čítanie strany od začiatku D2 + D4 + D5 + D6
Zapnutie alebo vypnutie reči D1 + D3 + D4

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Posun Braillovho písma doľava D2
Posun Braillovho písma doprava D5
Prepnutie histórie oznámení D1 + D3 + D4 + D5
Prepínanie medzi dostupnými režimami výstupu Braillovho displeja D1 + D2 + D4 + D5
Prepínanie medzi dostupnými režimami Braillovho vstupu D2 + D3 + D6

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: