Používanie Braillovho displeja Eurobraille Esys 40 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Eurobraille Esys 40 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy daného zariadenia.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Pravý joystick doľava
Prechod na nasledujúcu položku Pravý joystick doprava
Posun o jednu stranu doľava Ľavý joystick nahor
Posun o jednu stranu doprava Pravý joystick nadol

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Pravý joystick nahor
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Pravý joystick nadol

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Smerový kláves
Výber položky pod prstom Stlačenie pravého joysticku

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Pozastavenie alebo obnovenie čítania Stlačenie ľavého kolieska, pravého kolieska, ľavého stredového kolieska alebo pravého stredového kolieska

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Stavový smerový kláves
Prepínanie medzi dostupnými režimami výstupu Braillovho displeja Ľavý joystick doprava
Posun Braillovho písma doľava Koliesko doľava
Posun Braillovho písma doprava Koliesko doprava

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: