Používanie Braillovho displeja Alva BC640 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver

Pri používaní Braillovho displeja Alva BC640 na navigáciu pomocou funkcie VoiceOver v iPhone, iPade alebo iPode touch môžete používať nasledujúce klávesové príkazy.

Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, skontrolujte, či používate najnovšiu verziu systému iOS.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Kláves doľava na smartpade
Prechod na nasledujúcu položku Kláves doprava na smartpade
Prechod do stavového riadka Kláves 2 na smartpade
Aktivácia tlačidla Späť (ak je k dispozícii) Kláves 3 na smartpade

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora eTouch 4, palec 4 alebo kláves nadol na smartpade
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora eTouch 2, palec 2 alebo kláves nahor na smartpade

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Dvojité klepnutie na vybranú položku Riadok 1 smerového klávesu alebo riadok 2 smerového klávesu
Výber položky pod prstom Kláves Enter na smartpade alebo palec 3
Aktivácia tlačidla Domov Kláves 1 na smartpade

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Pozastavenie alebo obnovenie čítania Kláves 4 na smartpade

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun Braillovho písma doľava eTouch 1 alebo palec 1
Posun Braillovho písma doprava eTouch 3 alebo palec 5
Prepnutie rozšíreného popisu stavu Riadok 1 stavového smerového klávesu alebo riadok 2 stavového smerového klávesu

Ďalšie informácie

Univerzálny zoznam príkazov nájdete na stránke Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver.

Perkinsove klávesy Feature Pack momentálne nie sú podporované.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: