Nákup ďalších funkcií aplikácie prostredníctvom nákupov a predplatného v aplikáciách

Mnoho aplikácií v iPhone, iPade, iPode touch a Macu umožňuje uskutočňovať nákupy v aplikáciách, napríklad kupovať opakované predplatné, hernú menu alebo kód na odomknutie celej hry alebo aplikácie.

iPhone X s otvoreným obchodom App Store. Tlačidlo Získať pre bezplatnú aplikáciu je zväčšené.

Zistite, ktoré nákupy v aplikáciách sú k dispozícii

Nákupy v aplikáciách umožňujú dokupovať obsah a predplatné v aplikáciách v zariadení so systémom iOS alebo v počítači.

Nie všetky aplikácie ponúkajú nákupy v aplikáciách. Ak aplikácia ponúka nákupy v aplikácii, zobrazí sa v obchode App Store pri tlačidle Cena, Kúpiť alebo Získať pre príslušnú aplikáciu text „Ponúka nákupy v apke“.

Ak je aplikácia k dispozícii na bezplatné stiahnutie, zobrazuje sa tlačidlo Získať. Za stiahnutie takejto aplikácie sa vám nebude účtovať žiadny poplatok. Niektoré alebo všetky funkcie aplikácie však môžu vyžadovať jednorazový alebo opakovaný nákup v aplikáciách (predplatné).

Niektoré predplatné v aplikáciách môžu tiež fungovať medzi viacerými aplikáciami od toho istého vývojára. Prečítajte si, ako sa s prípadnými otázkami obrátiť na vývojára aplikácie. Po zaregistrovaní môžete tiež zobraziť svoje predplatné a zrušiť ho.

Typy nákupov v aplikáciách 

Keď si kúpite doplnkový obsah alebo predplatné, uskutočňujete jeden z týchto nákupov v aplikácii:

Typ nákupu v aplikácii

Príklad obsahu

Popis

Predplatné
 • Predplatné novín
 • Nepretržite dostupné služby (Hulu Plus atď.)
 • Hry
 • Predplatné na sledovanie športových prenosov
 • Predplatné na definované časové obdobie

Tieto služby alebo tento obsah si môžete predplatiť na konkrétny časový úsek. Aplikácie môžu ponúkať obnovenie predplatného na rôzne dlhé časové úseky, napríklad týždeň, mesiac, štvrťrok alebo rok, prípadne môžu ponúkať predplatné na definované časové obdobie. Niektoré aplikácie môžu taktiež ponúkať možnosť vyskúšania za nižšiu cenu alebo bezplatne, prípadne predplatné pre viac aplikácií.

 

Predplatné s automatickým obnovovaním sa budú obnovovať, kým ich nezrušíte. Ak sa predplatné vzťahovalo na definované časové obdobie, je možné, že ho budete môcť kúpiť znova na ďalšie definované časové obdobie.

 

Prečítajte si, ako predplatné zrušiť.

Spotrebné položky

 • Herná mena
 • Herné tipy
 • Život navyše
 • Ďalšie body za skúsenosti
 • Balík exportov do nového formátu súboru

Tieto položky si musíte kúpiť vždy, keď ich potrebujete, a nemôžete si ich zadarmo stiahnuť znova. Ak aplikáciu odstránite a preinštalujete alebo ju nainštalujete do nového zariadenia, môžete o svoje nákupy spotrebných položiek prísť. Ak si napríklad do iPodu touch nainštalujete hru, ktorú ste začali hrať v iPhone, synchronizujú sa úrovne hry, ale nesynchronizujú sa životy navyše ani body za skúsenosti nakúpené v iPhone.

Nespotrebné položky 

 • Upgrade na profesionálnu verziu 
 • Odstránenie reklám
 • Odomknutie celej hry
 • Neobmedzené tipy
 • Ďalšie postavy
 • Ďalšie doplnky
 • Bonusové úrovne hier
 • Plány miest

Tieto položky si kupujete len raz a môžete ich prenášať do ostatných zariadení, ktoré sú priradené k vášmu Apple ID. Ak prídete o nákup nespotrebnej položky, je možné, že si ju budete môcť bezplatne stiahnuť znova. Prečítajte si, ako obnoviť nákupy v aplikáciách.


Nákupy v aplikáciách sa nezdieľajú s členmi rodiny v rámci Rodinného zdieľania. Prečítajte si, ktorý zakúpený obsah môžete zdieľať pomocou Rodinného zdieľania.


Uskutočnenie nákupu v aplikácii

Pred uskutočnením nákupov v aplikáciách je nutné prihlásiť sa prostredníctvom účtu Apple ID. Prečítajte si, ako možno zabrániť nákupom pomocou funkcie Čas pred obrazovkou.

Ak máte pri nákupe v aplikácii problémy, skontrolujte, či máte zadané aktuálne platobné údaje. V prípade akýchkoľvek iných problémov s nákupmi v aplikácii môžete nahlásiť problém. Môžete tiež zmeniť alebo zrušiť automatické obnovovanie predplatného v aplikáciách.


Zobrazovanie a správa predchádzajúcich nákupov v aplikáciách

Prečítajte si, ako postupovať, ak sa váš nákup nezobrazuje.

Ak nemôžete nájsť nákup v aplikácii alebo neviete, či bol úspešný, môžete skontrolovať históriu nákupov. V histórii nákupov sú uvedené aj nákupy rozpísané na jednotlivé položky pre každú objednávku.

Ak nákup v aplikácii, o ktorom viete, že bol úspešný, stále nemôžete nájsť, obráťte sa na vývojára aplikácie.

V prípade akýchkoľvek iných problémov s nákupmi v aplikácii môžete nahlásiť problém. Môžete tiež zmeniť alebo zrušiť automatické obnovovanie predplatného v aplikáciách.


Ďalšie informácie


Dostupnosť obchodov a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo oblasti. Prečítajte si o dostupnosti funkcií vo vašej krajine alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: