Používanie emoji, diakritiky a symbolov v Macu

Súčasťou systému macOS sú funkcie, ktoré uľahčujú hľadanie a písanie špeciálnych znakov, napríklad emoji alebo symbolov mien.

Písanie emoji a iných symbolov

 1. V dokumente alebo správe kliknite na miesto, kam chcete vložiť znak.
 2. Stlačte klávesovú skratku Control-Command-medzerník. Zobrazí sa vyskakovacie okno Prehliadač znakov:
  Menu s emoji
 3. Použite vyhľadávacie pole v hornej časti okna, kliknite na kategóriu v spodnej časti okna alebo kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Vlastné zobrazenie v pravom hornom rohu zväčšite okno a zobrazte viac znakov.
 4. Keď nájdete požadovaný znak, kliknutím alebo dvojitým kliknutím naň ho vložte do textu.

V aplikáciách SprávyMail môžete zobraziť vyskakovacie okno Prehliadač znakov kliknutím na tlačidlo Tlačidlo Emoji.

Písanie znakov s diakritikou

Stlačte kláves a držte ho stlačený, kým sa nezobrazia jeho variantné znaky. Potom kliknite na znak, ktorý chcete zadať, alebo zadajte číslo, ktoré je pod ním zobrazené.

Ak ku klávesu, ktorý držíte, nie sú k dispozícii žiadne ďalšie znaky, menu variantných znakov sa nezobrazí.

Ak sa po stlačení klávesu rozhodnete, že znak s diakritikou napísať nechcete, stlačte kláves Esc (Escape).

Zopakovanie znaku

Niektoré znaky sa pri stlačení a podržaní klávesu v závislosti od toho, kde ich napíšete, opakujú. Vo väčšine aplikácií napríklad platí, že stlačením a podržaním medzerníka alebo klávesov so symbolmi (napríklad so spojovníkom alebo znakom rovnosti) sa tieto znaky zopakujú. V aplikáciách, kde sa nepoužívajú znaky s diakritikou (napríklad Kalkulačka, Grapher alebo Terminál), platí, že sa pri stlačení a podržaní klávesu opakujú aj písmená a čísla.

Ak sa znak nezopakuje, skontrolujte nastavenia Opakovanie klávesov:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.
 2. Kliknite na položku Klávesnica.
 3. Uistite sa, že posuvník Opakovanie klávesov nie je v polohe Vyp.

Ak v aplikácii, ktorú používate, pre kláves nie je k dispozícii opakovanie, postupujte takto:

 1. Vyberte znak, ktorý chcete kopírovať.
 2. Stlačením kombinácie klávesov Command-C skopírujte znak do schránky. 
 3. Podržaním kombinácie klávesov Command-V znak opakovane vložte.
Dátum zverejnenia: