Používanie emoji, diakritiky a symbolov v Macu

Súčasťou systému macOS sú funkcie, ktoré uľahčujú hľadanie a písanie špeciálnych znakov, napríklad emoji alebo symbolov mien.

Písanie emoji a iných symbolov

Pomocou Prehliadača znakov môžete počas písania vkladať smajlíky, symboly a iné znaky.

  1. V dokumente alebo správe kliknite na miesto, kam chcete vložiť znak.
  2. Stlačte klávesovú skratku Control-Command-medzerník. Zobrazí sa vyskakovacie okno Prehliadač znakov:
    Menu s emoji
  3. Použite vyhľadávacie pole v hornej časti okna alebo kliknite na ikonu , aby sa okno rozbalilo a ukázali sa v ňom ďalšie znaky:
    Prehliadač znakov
  4. Keď nájdete požadovaný znak, kliknutím alebo dvojitým kliknutím naň ho vložte do textu.

V aplikácii Správy sa vyskakovacie okno Prehliadač znakov zobrazí aj po kliknutí na tlačidlo tlačidlo Emoji v pravom dolnom rohu. V systéme macOS Sierra alebo novšom sa emoji odoslané v Správach zobrazujú v rovnakej veľkosti ako text, do ktorého patria. Ak odošlete iba niekoľko samotných emoji bez textu, budú trikrát väčšie.

Písanie znakov s diakritikou

Ak chcete napísať znak s diakritikou alebo nejakú jeho verziu, stlačte a podržte príslušný kláves, až kým sa nezobrazia varianty znaku. 

Ak si chcete vybrať niektorý zo zobrazených znakov, napíšte číslo, ktoré je pod ním, alebo na požadovaný znak kliknite. Ak sa po stlačení klávesu rozhodnete, že znak s diakritikou napísať nechcete, napíšte iný znak alebo stlačte kláves Esc (Escape).

Ak ku klávesu, ktorý držíte, nie sú k dispozícii žiadne ďalšie znaky, menu variantných znakov sa nezobrazí. Toto menu sa nezobrazí ani vtedy, keď je na paneli Klávesnica v Systémových nastaveniach vypnutá možnosť Opakovanie klávesov.

Zopakovanie znaku

Niektoré znaky sa pri stlačení a podržaní klávesu v závislosti od toho, kde ich napíšete, opakujú. Vo väčšine aplikácií napríklad platí, že stlačením a podržaním medzerníka alebo klávesov so symbolmi (napríklad so spojovníkom alebo znakom rovnosti) sa tieto znaky zopakujú. V aplikáciách, kde sa nepoužívajú znaky s diakritikou (napríklad Kalkulačka, Grapher alebo Terminál), platí, že sa pri stlačení a podržaní klávesu opakujú aj písmená a čísla.

Ak sa znak neopakuje, skontrolujte, či na paneli Klávesnica v Systémových nastaveniach nie je vypnutá možnosť Opakovanie klávesov. Ak v aplikácii, ktorú používate, kláves nie je určený na opakovanie, skopírujte znak do Schránky. Potom tento znak alebo slovo môžete opakovane vložiť podržaním klávesovej skratky Command-V.

Dátum zverejnenia: