Nastavenie služby Visual Voicemail v iPhone

Visual Voicemail umožňuje zobraziť zoznam odkazov a vybrať tie, ktoré si chcete vypočuť alebo vymazať. Prečítajte si, ako nastaviť odkazovač a preniesť existujúce odkazy. 

Nastavenie služby Visual Voicemail

Ak váš operátor podporuje službu Visual Voicemail, môžete si ju nastaviť pomocou týchto krokov:

 1. Prejdite do apky Telefón a klepnite na tab Odkazovač. 
 2. Klepnite na položku Nastaviť.
 3. Vytvorte heslo odkazovača a klepnite na položku Hotovo.
 4. Opakovaným zadaním hesla ho potvrďte a klepnite na položku Hotovo. 
 5. Vyberte možnosť Vlastný alebo Predvolený. Ak vyberiete možnosť Vlastný, môžete nahrať nový pozdrav.
 6. Klepnite na položku Uložiť.


Prenos existujúcich odkazov

Ak chcete preniesť existujúce odkazy, postupujte takto:

 1. Prejdite do apky Telefón a klepnite na tab Odkazovač.
 2. Klepnite na položku Nastaviť.
 3. Zadajte heslo* a klepnite na položku Hotovo. 
 4. Nahrajte vlastný pozdrav alebo použite predvolený pozdrav a klepnite na položku Uložiť. 

* Ak zabudnete heslo odkazovača, pomocou iPhonu ho nebudete môcť resetovať. So žiadosťou o obnovenie hesla sa musíte obrátiť na svojho operátora. Ak vložíte novú SIM kartu, môžete prísť o odkazy uložené v iPhone.


Získanie pomoci so službou Visual Voicemail

Ak Visual Voicemail nemôžete nastaviť, kontaktujte svojho operátora a overte si, či váš program podporuje túto funkciu

Ak potrebujete pomoc, vyskúšajte tieto kroky. Po každom kroku skontrolujte, či Visual Voicemail funguje:

 1. Uistite sa, že máte najnovšiu verziu systému iOS.
 2. Skontrolujte, či nie sú k dispozícii aktualizácie od operátora: prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Informácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, zobrazí sa vám správa, aby ste službu aktualizovali.
 3. Skúste niekomu zavolať, aby ste overili, či máte pripojenie k mobilnej sieti. 
 4. Skontrolujte, či máte nastavený odkazovač. Zistíte to tak, že zo svojho iPhonu zavoláte na svoje telefónne číslo a necháte si odkaz.
 5. Zavolajte na svoj iPhone z iného telefónu a pokúste sa zanechať si správu na odkazovači.
 6. Prejdite na klávesnicu a podržte stlačené číslo 1 alebo stlačte tlačidlo Volať odkazovač. Vytočí sa tým váš odkazovač. Skontrolujte, či nemáte žiadne zmeškané správy.
 7. Na obrazovke odkazovača klepnite na položku Pozdrav. Potom si zmeňte pozdrav na vlastný alebo predvolený. 
 8. Ak máte v iPhone viac mobilných programov, skúste prepnúť na iný program. Zavolajte na prvé číslo a nechajte si odkaz.
 9. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a klepnite na položku Resetovať nastavenia siete.
 10. Ak ešte stále potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho operátora.


Viac informácií

Správy zo služby Visual Voicemail si tiež môžete uložiť ako poznámky alebo nahrávky, alebo ich môžete zdieľať pomocou apky Správy, Mail alebo AirDrop.

 

Dátum zverejnenia: