Nastavenie služby Visual Voicemail v iPhone

Služba Visual Voicemail umožňuje zobraziť zoznam odkazov a vybrať tie, ktoré si chcete vypočuť alebo vymazať. Prečítajte si, ako nastaviť odkazovač a preniesť existujúce odkazy. 

Nastavenie služby Visual Voicemail

Ak váš operátor podporuje službu Visual Voicemail, môžete si ju nastaviť pomocou týchto krokov:

 1. Prejdite do aplikácie Telefón a klepnite na záložku Odkazovač. 
 2. Klepnite na položku Nastaviť.
 3. Vytvorte heslo odkazovača a klepnite na položku Hotovo.
 4. Opakovaným zadaním hesla ho potvrďte a klepnite na položku Hotovo. 
 5. Vyberte možnosť Vlastný alebo Predvolený. Ak vyberiete možnosť Vlastný, môžete nahrať nový pozdrav.
 6. Klepnutím na položku Hotovo uložte pozdrav.


Prenos existujúcich odkazov

Ak chcete preniesť existujúce odkazy, postupujte takto:

 1. Prejdite do aplikácie Telefón a klepnite na záložku Odkazovač.
 2. Klepnite na položku Nastaviť.
 3. Zadajte heslo* a klepnite na položku Hotovo. 
 4. Nahrajte vlastný pozdrav alebo použite predvolený pozdrav a klepnite na položku Uložiť. 

Ak zabudnete heslo odkazovača, pomocou iPhonu ho nebudete môcť obnoviť. So žiadosťou o obnovenie hesla sa musíte obrátiť na svojho operátora. Ak vložíte novú SIM kartu, môžete stratiť odkazy na odkazovači uložené v iPhone.


Získanie pomoci so službou Visual Voicemail

Ak službu Visual Voicemail nemôžete nastaviť, kontaktujte svojho operátora a overte si, či váš program podporuje túto funkciu

Ak potrebujete pomoc, vyskúšajte tieto kroky. Po každom kroku skontrolujte, či služba Visual Voicemail funguje:

 1. Skúste niekomu zavolať a overiť tak, či ste pripojený k mobilnej sieti. 
 2. Skontrolujte, či máte nastavený odkazovač. Zistíte to tak, že na iPhone vytočíte svoje telefónne číslo.
 3. Zavolajte na svoj iPhone z iného telefónu a pokúste sa zanechať si správu na odkazovači.
 4. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať a klepnite na položku Resetovať nastavenia siete.


Ďalšie informácie

Správy zo služby Visual Voicemail si tiež môžete uložiť ako poznámky alebo nahrávky, alebo ich môžete zdieľať pomocou aplikácie Správy, Mail alebo AirDrop.

 

Dátum zverejnenia: