Ak službu iMessage či FaceTime nemožno spustiť alebo sa do nej prihlásiť

Ak chcete používať službu iMessage alebo FaceTime, musíte ju na iPhone, iPade alebo iPode touch aktivovať. Ak sa počas aktivácie zobrazí chybová správa, postupujte podľa týchto krokov.

Pri aktivácii služby iMessage alebo FaceTime sa môže zobraziť niektorá z nasledujúcich správ:

 • Čakám na aktiváciu
 • Aktivácia neúspešná
 • Počas aktivácie došlo k chybe
 • Nepodarilo sa prihlásiť, skontrolujte sieťové pripojenie
 • Nie je možné kontaktovať iMessage server. Skúste to znova.

Skontrolujte nastavenia zariadenia

 1. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k mobilnej dátovej sieti alebo Wi-Fi sieti
 2. Ak používate iPhone, na aktiváciu telefónneho čísla pre iMessage a FaceTime potrebujete službu SMS správ. Váš operátor vám za takúto SMS správu môže účtovať poplatok.
 3. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a uistite sa, že máte správne nastavené časové pásmo.

Ukončite služby iMessage a FaceTime a znova ich spustite

 1. Prejdite na Nastavenia > Správy a vypnite iMessage.
 2. Prejdite na Nastavenia > FaceTime a vypnite FaceTime.
 3. Reštartujte zariadenie:
 4. Znova spustite iMessage a FaceTime.

Nedokončila sa aktivácia ani po uplynutí jedného dňa?

Aktivácia služieb iMessage a FaceTime môže trvať až 24 hodín. Ak problém pretrváva aj po 24 hodinách, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Uistite sa, že v zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS alebo iPadOS.
 2. Ak používate iPhone, obráťte sa na svojho operátora a overte, či môžete odosielať a prijímať SMS správy.
 3. Uistite sa, že môžete odosielať a prijímať SMS správy. Ak sa zobrazí výzva s textom „Váš operátor môže spoplatniť SMS správy určené na aktiváciu FaceTime a iMessage“, klepnutím na OK povoľte prípadné poplatky za SMS správy.
 4. Kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Získanie ďalšej pomoci

So službami iMessage a FaceTime môžete používať aj svoju e-mailovú adresu. Prihláste sa na stránke svojho účtu Apple ID a skontrolujte všetky evidované e-mailové adresy vrátane adresy, ktorú sa pokúšate overiť. Ak je e-mailová adresa nesprávna, môžete ju aktualizovať. Potom kliknite na Znovu odoslať vedľa e-mailovej adresy, ktorú chcete overiť.

Služba FaceTime nie je dostupná vo všetkých krajinách a oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: