Pri pokuse o aktiváciu služby iMessage alebo FaceTime sa zobrazuje chyba

Ak chcete používať službu iMessage alebo FaceTime, musíte ju na iPhone, iPade alebo iPode touch aktivovať. Ak sa počas aktivácie zobrazí chybová správa, postupujte podľa týchto krokov.

Pri aktivácii služby iMessage alebo FaceTime sa môže zobraziť niektorá z nasledujúcich správ:

 • Čaká sa na aktiváciu
 • Aktivácia neúspešná
 • Počas aktivácie došlo k chybe
 • Nepodarilo sa prihlásiť, skontrolujte pripojenie k sieti

Skontrolujte nastavenia zariadenia

 1. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k mobilnej dátovej sieti alebo Wi-Fi sieti. Ak používate iPhone, na aktiváciu telefónneho čísla so službami iMessage a FaceTime je potrebná SMS správa. V závislosti od vášho operátora vám za túto SMS správu môže byť účtovaný poplatok.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a uistite sa, že máte správne nastavené časové pásmo.

Vypnite a reštartujte služby iMessage a FaceTime

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Správy a vypnite položku iMessage.
 2. Prejdite do menu Nastavenia > FaceTime a vypnite položku FaceTime.
 3. Reštartujte zariadenie.
 4. Znova zapnite služby iMessage a FaceTime.

Nedokončila sa aktivácia ani po uplynutí jedného dňa?

Aktivácia služieb iMessage a FaceTime môže trvať až 24 hodín. Ak problém pretrváva aj po 24 hodinách, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Uistite sa, že v zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS.
 2. Ak používate iPhone, obráťte sa na svojho operátora a overte, či môžete prijímať SMS správy.
 3. Kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Získajte ďalšiu pomoc

So službami iMessage a FaceTime môžete používať aj svoju e-mailovú adresu. Prihláste sa na stránke svojho účtu Apple ID a skontrolujte všetky evidované e-mailové adresy vrátane adresy, ktorú sa pokúšate overiť. Ak je e-mailová adresa nesprávna, môžete ju aktualizovať. Potom kliknite na položku Odoslať znova vedľa e-mailovej adresy, ktorú chcete overiť.

Ak sa na Macu nemôžete prihlásiť do služby iMessage alebo FaceTime, pozrite si článok Ak sa na Macu nemôžete prihlásiť do svojho účtu služby iMessage alebo do služby FaceTime.

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: