Pri pokuse o aktiváciu služby iMessage alebo FaceTime sa zobrazuje chyba

Ak chcete používať službu iMessage alebo FaceTime, musíte ju na iPhone, iPade alebo iPode touch aktivovať. Ak sa počas aktivácie zobrazí chybová správa, postupujte podľa týchto krokov.

Pri aktivácii služby iMessage alebo FaceTime sa môže zobraziť niektorá z nasledujúcich správ:

 • Čaká sa na aktiváciu
 • Aktivácia neúspešná
 • Počas aktivácie došlo k chybe
 • Nepodarilo sa prihlásiť, skontrolujte sieťové pripojenie
 • Nie je možné kontaktovať iMessage server. Skúste to znova.

Skontrolujte nastavenia zariadenia

 1. Uistite sa, že zariadenie je pripojené k mobilnej dátovej sieti alebo Wi-Fi sieti. Ak používate iPhone, na aktiváciu telefónneho čísla pre iMessage a FaceTime potrebujete službu SMS správ. Váš operátor vám za takúto SMS správu môže účtovať poplatok.
 2. Prejdite na Nastavenia > Všeobecné > Dátum a čas a uistite sa, že máte správne nastavené časové pásmo.

Vypnite a reštartujte iMessage a FaceTime

 1. Prejdite na Nastavenia > Správy a vypnite iMessage.
 2. Prejdite na Nastavenia > FaceTime a vypnite FaceTime.
 3. Reštartujte zariadenie:
 4. Znova zapnite iMessage a FaceTime.

Nedokončila sa aktivácia ani po uplynutí jedného dňa?

Aktivácia služieb iMessage a FaceTime môže trvať až 24 hodín. Ak problém pretrváva aj po 24 hodinách, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Uistite sa, že v zariadení je nainštalovaná najnovšia verzia systému iOS alebo iPadOS.
 2. Ak používate iPhone, obráťte sa na svojho operátora a overte, či môžete odosielať a prijímať SMS správy.
 3. Ak sa v iPhone používajú služby operátora, ktorý nie je uvedený v článkoch o mobilných operátoroch, uistite sa, že môžete odosielať a prijímať medzinárodné SMS správy.
 4. Kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Získanie ďalšej pomoci

So službami iMessage a FaceTime môžete používať aj svoju e-mailovú adresu. Prihláste sa na stránke svojho Apple ID a skontrolujte všetky evidované e-mailové adresy vrátane adresy, ktorú sa pokúšate overiť. Ak je e-mailová adresa nesprávna, môžete ju aktualizovať. Potom kliknite na Znovu odoslať vedľa e-mailovej adresy, ktorú chcete overiť.

Ak sa na Macu nemôžete prihlásiť do služby iMessage alebo FaceTime, pozrite si článok Ak sa v Macu nemôžete prihlásiť do svojho účtu služby iMessage alebo do služby FaceTime.

FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: