Ak je vo fakturačnom výpise uvedená položka apple.com/bill

V prípade nákupu apky, hudby, filmu alebo iného obsahu od spoločnosti Apple je vo fakturačnom výpise uvedená položka apple.com/bill. Uvedená je aj vtedy, keď ste obnovili predplatné a keď od spoločnosti Apple kúpil apky alebo obsah niektorý člen rodiny.

Ako zistiť, čo vám bolo účtované

  1. Na zobrazenie histórie nákupov prejdite na stránku reportaproblem.apple.com.
  2. Prihláste sa pomocou Apple ID.
  3. Zobrazí sa zoznam nákupov. Ak si chcete pozrieť nákupy členov rodiny, stlačte tlačidlo Apple ID a vyberte člena rodiny.
  4. Celý doklad vrátane dane zobrazíte klepnutím alebo kliknutím na dátum. Viacero nákupov vrátane predplatného môže byť zoskupených do jednej platby.

Ak ste zaplatili predplatné, ktoré už nechcete, môžete ho zrušiť.


Ak poplatok stále nemožno identifikovať

Nemôžete nájsť zodpovedajúcu platbu na stránke reportaproblem.apple.com? Zistite, či ste na nákup nepoužili iný účet.

  1. Skúste doklad pohľadať v pošte zadaním možných výrazov, napríklad „doklad od spoločnosti Apple“.
  2. Vyhľadajte doklad, ktorý zodpovedá sume uvedenej vo fakturačnom výpise. 
  3. Na doklade je vidieť, čo bolo zakúpené a ktoré Apple ID sa použilo.
    E-mail s dokladom od spoločnosti Apple obsahujúcim Apple ID osoby, ktorá nákup uskutočnila.

Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple

Ak ste si pozreli údaje na stránke reportaproblem.apple.com aj e-mailové doklady a stále neviete, prečo boli platby vykonané, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: