Používanie batérie v iPhone, iPade a iPode touch

V systéme iOS 9 a novšom môžete skontrolovať percento batérie využívané jednotlivými apkami v zariadení so systémom iOS.

      

Kontrola používania batérie

Prejdite do menu Nastavenia > Batéria. 

Ak chcete zistiť, ako dlho boli jednotlivé apky otvorené a spustené na pozadí, klepnite na ikonu  . Pod každou apkou sa môžu zobrazovať tieto typy používania:

  • „Aktivita na pozadí“ znamená, že batéria sa používa, keď sú apky spustené na pozadí.
  • „Audio“ znamená, že apky prehrávajú zvuk, keď sú spustené na pozadí.
  • „Žiadne mobilné pokrytie“ a „Slabý signál“ znamenajú, že zariadenie vyhľadáva signál alebo sa používa so slabým signálom.
  • „Zálohovanie a obnova“ znamená, že zariadenie zálohuje dáta do služby iCloud alebo ich obnovuje zo zálohy v službe iCloud.
  • „Poloha“ a „Poloha na pozadí“ znamenajú, že batéria sa používa pri zisťovaní polohy zariadenia.

Úprava nastavení na predĺženie výdrže batérie

Pri zobrazení používania batérie sa môžu zobraziť rôzne odporúčania, napríklad Povoliť automatický jas alebo Upraviť jas displeja. Zobrazujú sa preto, lebo systém iOS určil, že zmenou týchto nastavení sa môže predĺžiť výdrž batérie. Môžete tiež zobraziť dobu používania od posledného úplného nabitia. 

Prečítajte si viac o tom, ako môžete maximalizovať výkon batérie a životnosť zariadenia so systémom iOS.

Používanie režimu slabej batérie

Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, zapnite režim slabej batérie. Zníži sa tým spotreba energie, až kým iPhone nevypnete alebo nenabijete na 80 %. V režime slabej batérie sa obmedzia alebo vypnú niektoré nastavenia a funkcie, ako je napríklad načítavanie e-mailov, Hey Siri, obnovovanie apiek na pozadí a niektoré vizuálne efekty.

Prečítajte si ďalšie informácie o režime slabej batérie.
 

Ďalšie informácie

Systém iOS 11.3 obsahuje nové funkcie, ktoré zobrazujú zdravie batérie a poskytujú odporúčania v prípade potreby jej výmeny. Ďalšie informácie nájdete v článku Vplyv batérie na výkon iPhonu.

Dátum zverejnenia: