Presunutie dieťaťa do inej skupiny prostredníctvom Rodinného zdieľania

Deti do 13 rokov musia byť súčasťou rodinnej skupiny, ktorú spravuje rodič alebo zákonný zástupca. Ak chcete dieťa odstrániť z jednej skupiny, vy alebo iný zákonný zástupca ho musíte pozvať na pripojenie k svojej skupine. Aktuálny organizátor rodiny môže aj vymazať účet dieťaťa.

Pozvanie dieťaťa do inej rodiny

Ak chcete dieťa presunúť do inej rodinnej skupiny, musíte ho pozvať vy alebo iný zákonný zástupca. Po odoslaní pozvánky musí aktuálny organizátor rodiny dieťaťa schváliť žiadosť na svojom iPhone, iPade, iPode touch alebo Macu. Dieťa sa potom presunie zo súčasnej rodinnej skupiny do druhej rodinnej skupiny.

Pozvanie dieťaťa z iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

Prečítajte si, ako osobne pozvať dieťa vykonaním krokov uvedených nižšie.

V systéme iOS 16 alebo novšom

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na Rodina.
 3. Klepnite na tlačidlo Pridať člena .
 4. Klepnite na Pozvať ďalšie osoby.
 5. Klepnite na Pozvať osobne.
 6. Požiadajte dieťa, aby zadalo svoje Apple ID a heslo. Prečítajte si, čo robiť, ak dieťa zabudlo svoje heslo.
 7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 8. Keď aktuálny organizátor rodiny dieťaťa schváli žiadosť, podľa pokynov na obrazovke vyjadrite rodičovský súhlas a overte, že ste dospelý.

Ak chcete skontrolovať stav žiadosti, prejdite na Nastavenia, klepnite na Rodina a potom klepnite na meno dieťaťa. 

V systéme iOS 15 alebo staršom

 1. Prejdite na Nastavenia.
 2. Klepnite na svoje meno a potom na Rodinné zdieľanie.
 3. Klepnite na Pridať člena.
 4. Klepnite na Pozvať ľudí.
 5. Klepnite na Pozvať osobne.
 6. Požiadajte dieťa, aby zadalo svoje Apple ID a heslo. Prečítajte si, čo robiť, ak dieťa zabudlo svoje heslo.
 7. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 8. Keď aktuálny organizátor rodiny dieťaťa schváli žiadosť, podľa pokynov na obrazovke vyjadrite rodičovský súhlas a overte, že ste dospelý.

Ak chcete skontrolovať stav žiadosti, prejdite na Nastavenia, klepnite na svoje meno, klepnite na Rodinné zdieľanie a potom na meno dieťaťa.

Pozvanie dieťaťa z Macu

Prečítajte si, ako osobne pozvať dieťa vykonaním krokov uvedených nižšie. 

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Rodina. V systéme macOS Monterey alebo staršom vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Rodinné zdieľanie.
 2. Kliknite na tlačidlo Pridať člena. V systéme macOS Monterey alebo staršom kliknite na tlačidlo Pridať .
 3. Kliknite na Pozvať ľudí.
 4. Kliknite na Pozvať osobne a potom na Pokračovať.
 5. Požiadajte dieťa, aby zadalo svoje Apple ID a heslo. Prečítajte si, čo robiť, ak dieťa zabudlo svoje heslo.
 6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 7. Keď aktuálny organizátor rodiny dieťaťa schváli žiadosť, podľa pokynov na obrazovke vyjadrite rodičovský súhlas a overte, že ste dospelý.

Ak chcete skontrolovať stav žiadosti, otvorte Systémové nastavenia, kliknite na Rodina a potom kliknite na meno dieťaťa. V systéme macOS Monterey alebo staršom otvorte Systémové nastavenia, kliknite na Rodinné zdieľanie a potom kliknite na meno dieťaťa.


Schválenie žiadosti

Ak ste aktuálnym organizátorom rodiny dieťaťa, dostanete hlásenie, keď organizátor z inej rodinnej skupiny pozve dieťa na pripojenie k svojej rodine. Akciu môžete schváliť prostredníctvom hlásenia alebo môžete vykonať tieto kroky. Po schválení sa dieťa presunie z vašej rodinnej skupiny do druhej rodinnej skupiny. 

Prečítajte si, čo sa stane po odchode člena rodiny

Na iPhone, iPade alebo iPode touch

 1. Ak dieťa používa službu Apple Card pre rodinu alebo službu Apple Cash pre rodinu, zrušte účet dieťaťa v službe Apple Cashodstráňte ho zo zdieľaného účtu v službe Apple Card.
 2. Ak ste pre dieťa nastavili hodinky Apple Watch, odstráňte zariadenie pomocou apky Watch na iPhone alebo iPade. Nový rodič alebo zákonný zástupca môže neskôr nastaviť hodinky vo svojej rodinnej skupine.
 3. Ak chcete pozvánku schváliť, prejdite na Nastavenia. 
 4. Pod svojím menom vyhľadajte hlásenie „Žiadosť o presun v rodine“. 
 5. Klepnite na hlásenie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Na Macu

 1. Ak dieťa používa službu Apple Card pre rodinu alebo službu Apple Cash pre rodinu, zrušte účet dieťaťa v službe Apple Cashodstráňte ho zo zdieľaného účtu v službe Apple Card.
 2. Ak ste pre dieťa nastavili hodinky Apple Watch, odstráňte zariadenie pomocou apky Watch na iPhone alebo iPade. Nový rodič alebo zákonný zástupca môže neskôr nastaviť hodinky vo svojej rodinnej skupine.
 3. Ak chcete pozvánku schváliť, vyberte menu Apple () >> Systémové nastavenia. 
 4. Pod svojím menom vyhľadajte hlásenie o tom, že dieťa bolo pozvané do Rodinného zdieľania. 
 5. Kliknite na Pokračovať a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Vymazanie účtu dieťaťa

Deti mladšie ako 13 rokov* nemožno odstrániť z rodinnej skupiny. Namiesto toho môžete vy alebo iný zákonný zástupca vymazať jeho účet a v prípade potreby vytvoriť pre dieťa nový účet. 

Prečítajte si, ako vymazať Apple ID dieťaťa

Vytvorenie Apple ID pre dieťa

* Vek sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti.

Dátum zverejnenia: